• Thư viện và thư viện sốThư viện và thư viện số

    Thư viện số là gì? Xây dựng thư viện số là xây dựng một cơ sở thư viện hay đơn giản chỉ hình thành một bộ phận công nghệ trong một cơ sở? Đây là điều chúng ta cần quán triệt trước khi bắt tay vào xây dựng thư viện số. Ngày nay vẫn còn nhiều người cho rằng thư viện là một nơi yên tĩnh trong đó sách được cất giữ và người ta đánh giá thư viện theo ...

    pdf9 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

  • Thư viện số và phần mềm mã nguồn mởThư viện số và phần mềm mã nguồn mở

    Định nghĩa 1 (Arms W.Y.): Thư viện số (DL – Digital Library) là một kho thông tin có tổ chức với các dịch vụ liên kết, trong đó thông tin được lưu trữ ở dạng số và có thể truy cập qua một mạng. Ý chính của định nghĩa là thông tin có tổ chức. DL chứa các loại kho thông tin khác nhau dùng bởi nhiều người sử dụng khác nhau. DL có quy mô từ nhỏ đế...

    pdf19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

  • Thư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèoThư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèo

    Điểm qua vài nét về người nghèo trên thế giới và ở Việt Nam. Sơ lược về một số nhu cầu thông tin cơ bản của người nghèo. Liệu thư viện công cộng có phải là kênh thông tin hợp lý cho người nghèo khi mà họ còn gặp phải quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận? Một số khuyến nghị nhỏ để các thư viện công cộng có thể làm tốt hơn nữa công tác phục vụ đ...

    pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

  • Thư viện cho mọi ngườiThư viện cho mọi người

    Bài này nói về những hoạt động của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò của một thư viện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng của công chúng hiện nay bằng việc phát triển vốn tài liệu thích hợp, bảo quản tài liệu để tăng cường khả năng truy cập, làm cho thư viện dễ sử dụng hơn thông qua công nghệ. Cái đích ...

    pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

  • Đánh giá hiệu quả quảng bá qua website thư việnĐánh giá hiệu quả quảng bá qua website thư viện

    Trình bày một số tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quảng bá qua website thư viện. Hoạt động quảng bá trực tuyến đã được thực hiện từ nhiều năm nay trong các thư viện ở Việt Nam. Về nội dung quảng bá, các thư viện đều giới thiệu thông tin về thư viện, các nguồn lực và sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện hiện có. Tuy nhiên, hình thức quảng...

    pdf5 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

  • Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xãTập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã

    Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã (Thư viện xã, Điểm Bưu điện Văn h...

    pdf5 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Công tác quản lý thiết bị trường học - Sở GDDT Nghệ AnBài giảng Công tác quản lý thiết bị trường học - Sở GDDT Nghệ An

    Thiết bị dạy học là một bộ phận của cơ sở vật chất trường học, bao gồm những đối tượng vật chất được thiết kế sư phạm mà giáo viên sử dụng để điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh ; đồng thời là nguồn tri thức, là phương tiện giúp học sinh lĩnh hội tri thức, hình thành kĩ năng đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu dạy học.

    pdf31 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

  • Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcTăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

    Đất nước chúng ta đang thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, một chủ trương quan trọng để chúng ta đạt được những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc. Để thực hiện chủ trương trên, mọi ngành, mọi lĩnh vực của đất nước cũng phải thực hiện hiện đại hóa để nâng cao năng suất, ...

    pdf5 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

  • Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Nam ĐịnhTài liệu tập huấn nghiệp vụ Nam Định

    PHẦN I: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN 1. Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện 2. Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng 3. Phỏng vấn nhân viên 4. Thử việc 15 ngày: 5. Cấp phát: Cấp sổ nhân viên Cấp thẻ nhân viên Cấp báo cáo công việc Cấp kẹp tài liệu nhân viên 6. Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn ghi sổ mua, sổ bán Hướng dẫn...

    doc13 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

  • Sử dụng công nghệ – tiền đề việc hợp tác và liên thông thư việnSử dụng công nghệ – tiền đề việc hợp tác và liên thông thư viện

    Ngày nay, nhu cầu thông tin của người sử dụng rất đa dạng và áp lực đáp ứng nhu cầu đó ngày càng cao, không có một thư viện đơn lẻ nào lại có thể làm thỏa mãn người sử dụng mà không có sự chia sẻ. Từ thực tế đó, hiện nay thuật ngữ thư viện hầu như không còn mang ý nghĩa số ít – library mà thường thấy ở dạng số nhiều libraries, để phản ánh hệ th...

    pdf12 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0