• Đề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hộiĐề tài Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội

  Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh,...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 1

 • Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thứcQuan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức

  Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, ...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, liên hệ với việc học tập của sinh viên hiện nayĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, liên hệ với việc học tập của sinh viên hiện nay

  Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã vàđang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoáđãđược tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng .Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng thế g...

  doc21 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quảMối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

  Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

  Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang trở thành một xu thế khách quan và tất yếu của tất cả các nước trên thế giới, không kể các nước đang phát triển hay phát triển, các nước giàu hay nghèo. Trong xu thế đó quốc gia nào có chiến lược, chính sách, biện pháp và công cụ quản lí hợp lí sẽ mang lại lợi ích, sự phát triển về kinh...

  doc22 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa chủ thể và khách thể. Vận dụng vào việc học và hành của sinh viên hiện nayĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa chủ thể và khách thể. Vận dụng vào việc học và hành của sinh viên hiện nay

  Có thể nói giáo dục đã, đang và sẽ luôn là vấn đề nóng bỏng, cấp thiết được toàn xã hội quan tâm. Và trong đó giáo dục Đại học đóng vai trò là một tâm điểm lớn. Tuy nền giáo dục Đại học Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể song vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế nhất định. Một nền giáo dục đại học chỉ được xem thành công khi nền giáo dục ấy ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nayĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

  Đại hội IX của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2010 là "Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.". Để thực hiện mục tiêu ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tếĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

  Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phầ...

  doc20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTOĐề tài Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO

  Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi, ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã kíđược quyết định gia nhập WTO và chính thức trở thành viên của tổ chức này vào ngày 7 tháng 12 năm 2006. Trong bối cảch đó, Nền kinh tế nước ta đang đứng trước những vân hội lớn nhưng đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức trong đó hoạt động kinh doanh bán lẻđược đánh gi...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Mối liên hệ giữa lượng giá trị hàng hoá với năng suất lao động và cường độ lao độngMối liên hệ giữa lượng giá trị hàng hoá với năng suất lao động và cường độ lao động

  Nâng cao được thu nhập hàng năm là vấn đề mà mỗi công ty luôn đặt ra trong đường lối kinh doanh và sản xuất của mình. Vậy để nâng cao được thu nhập thì lượng giá trị của hàng hoáảnh hưởng như thế nào? Bản chất của lượng giá trị của hàng hoá là gì? Năng suất lao động và cường độ lao động cóảnh hưởng như thế nào với lượng giá trị? Thông qua bài t...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0