• Sinh học - Chương 1: Động vật nguyên sinh (Protozoa)Sinh học - Chương 1: Động vật nguyên sinh (Protozoa)

  Khoảng 38.000 loài, phân bố trong những ĐK sinh thái khác nhau I. Đặc điểm cấu tạo chung - Cơ thể chỉ có 1 t/b, kích thước nhỏ (t/b 50 – 150 μm) - Một số ĐVNS sống thành tập đoàn ↔ - Về hình thái = t/b; sinh lý = cơ thể - T/b ĐVNS phân hóa cao, hình thành các cơ quan tử (v/đ, t/h, b/t). - Tế bào chất: hệ keo biến đổi gel ↔ sol; ngoại chất, nộ...

  ppt33 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 12: Khái quát về Phân loại Động vậtSinh học phân tử - Chương 12: Khái quát về Phân loại Động vật

  • Đề ra hệ thống phân loại vào năm 1735 • Phân loại các nhóm sinh vật có liên quan • Đề ra hệ thống danh pháp kép

  pdf40 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 11: Hệ sinh dụcSinh học phân tử - Chương 11: Hệ sinh dục

  1. Các phương thức sinh sản ở động vật – a. Sinh sản vô tính – b. Sinh sản hữu tính • 2. Hệ sinh dục của người – a. Hệ sinh dục nam – b. Hệ sinh dục nữ • 3. Vai trò của các hormone trong sự sinh sản ở người – a. Ở nam giới – b. Ở nữ giới • 4. Sinh đẻ có kế hoạch

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 11: Động vật có xương sống (3 tiết)Sinh học phân tử - Chương 11: Động vật có xương sống (3 tiết)

  Ngành Dây sống (Chordata) 11.1. Phân ngành Sống đuôi (Urochordata) 11.2. Phân ngành Sống đầu (Cephalochordata) 11.3. Phân ngành Động vật có xương sống (Vertebrata) 11.3.1. Lớp Cá 11.3.2. Lớp Lưỡng cư (Amphibia) 11.3.3. Lớp Bò sát (Reptilia) 11.3.4. Lớp Chim (Aves) 11.3.5. Lớp Thú (Mammalia)

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 10: Hệ tiết niệuSinh học phân tử - Chương 10: Hệ tiết niệu

  1. Các sản phẩm thải có Nitơ – a. Ammonia – b. Uré – c. Acid uric 2. Sự tiến hóa của hệ tiết niệu 3. Cấu trúc thận của động vật hữu nhũ 4. Chức năng của thận 5. Tuần hoàn thận 6. Điều hòa hoạt động thận

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 10: Động vật không có xương sống (3 tiết)Sinh học phân tử - Chương 10: Động vật không có xương sống (3 tiết)

  10.1. Các ngành động vật nguyên sinh (Protozoa) • 10.2. Ngành Thân lỗ (Porifera) • 10.3. Ngành Ruột khoang (Coelenterata) • 10.4. Ngành giun dẹp (Plathelminthes) • 10.5. Ngành giun tròn (Nematoda) và các ngành động vật có thể xoang giả (Pseudocoelum) • 10.6. Ngành Thân mềm (Mollusca) • 10.7. Ngành Giun đốt (Annelida) • 10.8. Ngành Chân khớp...

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 9: Hệ tiêu hóaSinh học phân tử - Chương 9: Hệ tiêu hóa

  I. Tổng quan về quá trình tiêu hóa II. Cấu trúc của hệ tiêu hóa của người • 1. Xoang miệng • 2. Thực quản và dạ dày • 3. Ruột non • 4. Ruột già • 5. Hệ tiêu hóa ở động vật nhai lại III. Sự tiêu hóa bằng enzyme ở người • 1. Sự tiêu hóa carbohydrat • 2. Sự tiêu hóa protein • 3. Sự tiêu hóa lipid

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 9: Hệ sinh dụcSinh học phân tử - Chương 9: Hệ sinh dục

  Sinh sản vô tính Asexual Reproduction Xuất hiện ở vi khuẩn, nấm, nguyên sinh vật, tảo, nhiều loài thực vật và khá nhiều loài động vật. Sinh sản vô tính cho phép số lượng cá thể tăng lên nhanh chóng để tận dụng các điều kiện thuận lợi của môi trường. 24/02/2016 11:20 SA 4 Nguyễn Hữu Trí Sinh sản vô tính Asexual Reproduction • Trong sinh sả...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 8: Hệ tiết niệuSinh học phân tử - Chương 8: Hệ tiết niệu

  Bài tiết là quá trình thải các chất bã, các chất dư thừa qua quá trình biến dưỡng ra khỏi cơ thể, giúp cơ thể không bị nhiễm độc và giữ được cân bằng nội môi. Tham gia vào chức năng này có nhiều cơ quan phối hợp với nhau như: hệ hô hấp- hệ tuần hoàn- hệ tiêu hóa- hệ tiết niệu- da

  pdf10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sinh học phân tử - Chương 8: Hệ hô hấpSinh học phân tử - Chương 8: Hệ hô hấp

  I. CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP • 1. Bề mặt hô hấp • 2. Mang • 3. Ống khí • 4. Phổi II. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ • 1. Sự trao đổi khí ở phổi • 2. Sự trao đổi khí ở mô III. SỰ ĐIỀU HÒA HÔ HẤP

  pdf10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0