• Bài giảng Chính sách công - Chương 2: Quy trình, nguyên tắc và công cụ thiết kế CSCBài giảng Chính sách công - Chương 2: Quy trình, nguyên tắc và công cụ thiết kế CSC

  2.1. Quy trình CSC 2.2. Nguyên tắc thiết kế, quản lý CSC 2.3. Công cụ thiết kế, quản lý CSC 2.1. Quy trình CSC 2.1.1. Phát hiện vấn đề chính sách đưa vào nghị trình 2.1.2. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp chính sách 2.1.3. Quyết định và ban hành chính sách 2.1.4. Quản trị và thực hiện chính sách 2.1.5. Đánh giá và tổng kết chính sách

  pdf22 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - Bùi Quang XuânBài giảng Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - Bùi Quang Xuân

  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỀM CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, Chứa đựng các quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự chung cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc quyết định về một vấn đề cụ thể Được áp dụng một lần đối với...

  pptx41 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng - Đại học Thủy LợiBài giảng Kinh tế xây dựng - Đại học Thủy Lợi

  1. Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn nhát của nền kinh tế quốc dân, nó chiếm vị trí chủ chốt ở khâu cuối cùng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định.6 Để sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định cho đất nước sẽ có rất nhiều ngành tham gia (từ khâu chế tạo nguyên vật liệu, chế tạo...

  pdf154 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng thành phố thông minh (Smart city) với các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0)Xây dựng thành phố thông minh (Smart city) với các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0)

  1. THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2. PHÂN TÍCH SWOT ( ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC ) 3. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG TP THÔNG MINH THÍCH ỨNG VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU I. BỐI CẢNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CMCN 4.0 CMCN lần thứ nhất vào năm 1784 khởi nguồn từ nước Anh đặc trưng là cơ khí hóa với máy chạy bằng thủy lực và...

  pdf86 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của quỹ tiền tệ quốc tếTóm tắt Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của quỹ tiền tệ quốc tế

  Tăng trưởng toàn cầu đang giảm tốc do tác động của khủng hoảng tài chính (Chương 1). Suy giảm tăng trưởng xảy ra nhiều nhất ở các nền kinh tế tiên tiến, đặc biệt là ở Mỹ - nơi mà sự điều chỉnh của thị trường nhà đất tiếp tục làm cho những căng thẳng tài chính trở nên phức tạp thêm. Trong số các nền kinh tế tiên tiến khác, tăng trưởng ở khu ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Đại học Thủy LợiTài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu - Đại học Thủy Lợi

  1. Chương 1. Giới thiệu về rủi ro thiên tai. Giới thiệu các khái niệm về hiểm họa, thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro thiên tai và giải thích mối liên quan giữa các hiện tượng nêu trên. Đồng thời, trình bày các thuật ngữ về BĐKH, thích ứng và giảm nhẹ tác động do BĐKH. Mô tả chi tiết các nguyên nhân, ảnh hưởng, tác động của các hiểm ...

  pdf308 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế dự án 1 - Buổi 6 - Nguyễn Thùy DungBài giảng Thiết kế dự án 1 - Buổi 6 - Nguyễn Thùy Dung

  Bước 2: Khảo sát thực trạng vấn đề Khảo sát khách hàng và các bên liên quan về vấn đề của Đề tài nhóm tạm thời Khảo sát thực trạng của các vấn đề tương tự Cách tiến hành Bước 2: Khảo sát thực trạng vấn đề ◆ Mục tiêu: - Tìm hiểu xem vấn đề có thực sự tồn tại hay không bằng cách khảo sát ý kiến của những người liên quan đến vấn đề ◆ Nội dung:...

  pptx44 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế dự án 1 - Buổi 3 - Nguyễn Thùy DungBài giảng Thiết kế dự án 1 - Buổi 3 - Nguyễn Thùy Dung

  Quy trình thiết kế dự án (Nhắc lại) Bước 1 : Phát hiện vấn đề Bước 2: Điều tra sự tồn tại của vấn đề Bước 3: Điều tra nhu cầu của các bên liên quan về vấn đề Bước 4: Điều tra các giải pháp hiện có của vấn đề Bước 5: Phân tích cấu trúc hoặc nguyên nhân của vấn đề Bước 6: Quyết định nguyên nhân cụ thể của vấn đề Bước 7: Đề xuất các giải pháp

  pptx32 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế dự án 1 - Buổi 1 - Nguyễn Thùy DungBài giảng Thiết kế dự án 1 - Buổi 1 - Nguyễn Thùy Dung

  Nhìn chung, năng lực/ kỹ năng mà các công ty hiện nay yêu cầu nhân viên của mình phải có (trong bối cảnh toàn cầu) như sau: - Phát hiện và giải quyết vấn đề; - Làm việc nhóm (giao tiếp, kỹ năng cá nhân & giữa các cá nhân với nhau); - Thuyết trình hiệu quả (sử dụng PPT slides, Posters, tư thế, body language, etc.); - Làm việc với các thông tin...

  pptx42 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luận giải về kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Huỳnh Thế DuLuận giải về kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Huỳnh Thế Du

  Nếu tính 35 nước thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD) và một số nước khác như Singapore chẳng hạn thì hiện nay chưa đến 50 nước được xem là phát triển trong gần 250 quốc gia và nền kinh tế tự chủ trên thế giới. Kinh tế thị trường – nơi công sức và quyền lợi cá nhân được thừa nhận nhằm ươm mầm và nuôi dưỡng sự sáng tạo để tạo ra hầu...

  pdf31 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0