• Bài tập áp dụng môn Hóa họcBài tập áp dụng môn Hóa học

  Câu 1 :Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch H 2SO4 loãng dư thì thu được dd X . Dung dịch X phản ứng vừa đủ với Vml dd KMnO40,5M . Giá trị của V là : A. 20ml B. 40ml C. 60ml D. 80ml Câu 2 :Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu , Mg , Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO vào 0,04 mol NO2 . Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch l...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Kiểm tra bồi dưỡng học sinh giỏi - Hóa học vô cơKiểm tra bồi dưỡng học sinh giỏi - Hóa học vô cơ

  Bài 1. Cho hỗn hợp Y gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3và Cu(NO 3)2. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch D và 8,12 gam chất rắn (E) gồm 3 kim loại. Cho E tác dụng với HCl dưta thu được 0,672 lít khí H 2 (đktc). Tính nồng độ mol/lit của dung dịch AgNO 3và Cu(NO 3)2 ban đầu. Bài 2. Cho Fe vào dung dịch A có hòa tan 1...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức - Hà NộiQuy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức - Hà Nội

  (Bản scan) Đại mạch là nguyên liệu chính số một dùng để sản xuất bia Đại mạch thuộc họ Hordeum sativum, có một ít thuộc H.Murivum. Đại mạch thường gieo trồng vào mùa đông hay mùa xuân, được trồng nhiều ở Liên Cô, mỹ... Đại mạch có giống hai hàng hay nhiều hàng. Tuy nhiên chỉ có giống hai hàng được sử dụng để sản xuất bia

  pdf98 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tính chất sắtTính chất sắt

  Câu 1: Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 26. Cấu hình electron của X, chu kỳ và nhóm trong hệ thồng tuần hoànlần lượt là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 6 , chu kỳ 3 nhóm VI B . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 6 4s 2 , chu kỳ 4 nhóm IIA. C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 5 , chu k ỳ 3 nhóm V B . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s...

  pdf6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • 113 câu trắc nghiệm aminoaxit113 câu trắc nghiệm aminoaxit

  Câu 1.Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tửtrùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm. Trong X, % khối lượng của các nguyên tốC, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là. A. CH2= CHCO...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Các phản ứng peri hóaCác phản ứng peri hóa

  Trong các phản ứng tách các nguyên tử bị di chuyển từ một mạch cacbon còn trong khi đó các phản ứng cộng hợp các nguyên tử được thêm vào một lieemn kết bội. có một loại các phản ứng hóa học khác nữa xảy ra trong một hệ các liên kết đôi liên hợp, hình thành các liên kết cacbon - cacbon mới theo ảnh hưởng lập thể

  pdf10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Điều chế cồn khôĐề tài Điều chế cồn khô

  Mọi dạng sự sống trên Trái đất - từ những cấu trúc vi sinh vật cho đến động vật và con người đều phụ thuộc và sử dụng năng lượng. Các tế bào trong cơ thể sống tham gia quá trình biến đổi hóa học mà qua đó năng lượng trong thức ăn hoặc ánh sáng mặt trời được chuyển hoá thành những dạng năng lượng để có thể duy trì sự sống. Con người sử dụng nhi...

  pdf65 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề ôn thi đại học, cao đẳng môn Hóa họcĐề ôn thi đại học, cao đẳng môn Hóa học

  Câu 1: Chất hữu cơ X gồm C, H, O chỉ chứa các loại chức cacboxyl và hidroxyl. M X < 125, X tác dụng với Na dư thấy 2 X H n n 2 3     , X tác dụng với NaHCO3dư thấy 2 X CO n n 1 2     . Công thức phân tử của X là A. C5H10O3. B. C4H10O4. C. C3H2O5. D.C3H4O5. Câu 2: Sản phẩm cộng của anken X với HBr chứa 39,735% khối lượn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Dãy biến hoá chọn lọcDãy biến hoá chọn lọc

  36. FeS2 + O2 -> A(k) + B A+ H2S -> C(r) + D C+E-> F F + HCl -> G+ H2S G + NaOH -> H(r) + I H + O2 + D -> J(r) J -> B+ D B+L -> E + D

  pdf10 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Hóa học -Dạng 2: Nhận biết, tách chấtHóa học -Dạng 2: Nhận biết, tách chất

  Câu 43: Để tách hoàn toàn rượu etylic từ hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic ta tiến hành như thế nào sau đây là đúng. A. Cho phản ứng với Na, sau đó chưng cất. B. Cho hỗn hợp phản ưng với NaOH, sau đó đun nóng. C. Cho hỗn hợp tác dụng với Na, sau đó đun nóng, chất rắn còn lại cho tác dụng với HCl. D. Chỉ cần đun nóng hỗn hợp, thu được chấ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 12/08/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0