• Sự cần thiết khách quan phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước taSự cần thiết khách quan phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Qua 15 năm đổi mới thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược ổn định đất nước 10 năm ( 1991-2000) dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng và toàn dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nội dung cốt lõi của chính sác...

  doc20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường – kinh nghiệm của các nước AseanVai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường – kinh nghiệm của các nước Asean

  Trong thời gian vừa qua ở Việt Nam, cải cách các chính sách kinh tế đã có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng và cấu trúc lại nền kinh tế. Sự kết hợp giữa các biện pháp ổn định hoá kinh tế và các biện pháp tự do hoá, giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của Chính phủ Trung ương đối với các hoạt động kinh tế dựa trên thước đo của thị trường, thực hiện chí...

  doc23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đạĐề tài Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đạ

  Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can ...

  doc34 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩaĐề tài Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay lầ một tất yếu khách quan. Quá trình chuyển đổi đó được bắt đầu từ đại hội VI năm 1986. Trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tế nước ta đã thu được rất nhiều thành tựu to lớn. Việc chuyển sa...

  doc14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sự ra đời của “hội các nước đông nam á”(asean)Sự ra đời của “hội các nước đông nam á”(asean)

  Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC). Hoà vào dòn...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Điều kiện hình thành và các bước phát triển của kinh tế thị trườngĐiều kiện hình thành và các bước phát triển của kinh tế thị trường

  Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xó hội và con đường đi lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội. Đại hội đã quyết định chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chun...

  doc36 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Quá trình hình thành và thực trạng kinh doanh của Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà NộiQuá trình hình thành và thực trạng kinh doanh của Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội

  Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, đó là bước ngoặt mang tính lịch sử. Song chúng ta lại hội nhập kinh tế quốc tế với một xuất phát điểm thấp, là một nước với 70% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tụt hậu khá xa so với thế giới. Muốn nền kinh tế phát triển thì nền công nghiệp, thương mại phải phát triển. Đây không ...

  doc29 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt NamĐề tài Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh mẽmà biểu hiện rõ nhất là quá trình toàn cầu hoá , hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, tiến trình đó có không ít những vấn đề như khủng hoảng kinh tế chu kỳ , suy thoái đạo đức, phân hoá giàu nghèo mà nguyên nhân chính, sâu xa nhât của nó bắt nguồn từ quy luật giá trị. Vậy quy luật giá trị là gì, n...

  doc23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaĐề tài Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Năm 1975, giải phóng miền Nam, đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, hai miền Nam Bắc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ lớn nhất đặt ra trước mắt là phải khắc phục được hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại và cải tạo nền kinh tế miền Nam cho phù hợp với mô hình kinh tế xã hội chủ n...

  doc26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và cả trong tư duy của con người. Trong lĩnh vực kinh tế cũng như vậy. Mâu thuẫn luôn tồn tại khi sự vật xuất hiện và đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật mâu thuẫn không phải chỉ là một mà nó phát sinh rất nhiều mâu thuẫn và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lậ...

  doc29 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0