• Môi trường - Sự đồng hóa độc chấtMôi trường - Sự đồng hóa độc chất

  Tính bền vững của độc chất trong cơ thể sinh vật được xác định qua việc chúng có bị đồng hóa và loại thải hay không 9Nhiều loại enzyme liên quan đến quá trình đồng hóa độc chất. Chúng bao gồm: zCytochrome P450 monooxygenases (CYPs), zFlavin-containing monooxygenases (FMOs), zAlcohol and aldehyde dehydrogenases, amine oxidases, cyclooxygenas...

  pdf42 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệpMôi trường - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

  Giới thiệu ? Hoạt động nông nghiệp phát triển do sự tiến bộ của công nghệ sinh học ? Các tiến bộ của công nghệ sinh học trong nông nghiệp ảnh hưởng nhiều đến môi trường. ? Các ảnh hưởng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp bao gồm: ? Tạo ra các loại động thực vật cho năng suất cao, chống chịu tốt ? Phát hiện bệnh dịch trên thực và động...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Xử lý và phân tích số liệuMôi trường - Xử lý và phân tích số liệu

  Xử lý thông tin định lượng ng ? Thiết la t lập ha p hàm so m số, cho , chọn bie n biếnn ? Xử lý thống kê ng kê 9 Giá trị trung bình 9 Độ lệch chua ch chuẩnn (phản a n ảnh nh độ biến thiên cu n thiên của mo a mộtt số cá nhân trong một qua t quần the n thể)) 9 Sai số chuẩnn (phản a n ánh nh độ giao động cu ng của ca a các so c số trung bình ch...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật viết và trình bày Báo cáo khoa họcKỹ thuật viết và trình bày Báo cáo khoa học

  Mô hình khái niệm được thiết lập nhằm diễn tả các khái niệm định hướng cho quá trình nghiên cứu • Mô hình khái niệm cũng được sử dụng để trình bày các kết quả nghiên cứu, cũng như mối tương quan giữa các kết quả • Mô hình khái niệm là sự diễn đạt đơn giản nhất cho một vấn đề phức tạp Mô hình khái niệm

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Môi trường - Chương 8: Loại thải độc chấtMôi trường - Chương 8: Loại thải độc chất

  Giới thiệu 9Khả năng loại thải độc chất là thuộc tính sống còn của sinh vật 9Quá trình loại thải độc chất phức tạp tùy vào cấu trúc phức tạp của cơ thể sinh vật zSinh vật có cấu trúc đơn giản thì quá trình loại thải độc chất càng đơn giản và ngược lại 9 Sự thẩm thấu thụ động là một cơ chế chủ yếu của quá trình loại thải độc chất

  pdf30 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật viết và trình bày bày báo cao cáo khoa họcKỹ thuật viết và trình bày bày báo cao cáo khoa học

  Cácc bướcc thiếtt kế mộtt nghiên cứu Thiết kế và phát triển các công cụ khảo sát Chọn mẫu Thu thập số liệu Phân tích Các kết quả Phát triển bảng câu hỏi Định lượng Các nguồn dữ liệu Định tính Phân tích dữ liệu Thảo luận và phát triển mô hình? Mô hình khái nie i niệmm được thie c thiết la t lập nha p nhằm diễn m diễn tả các kha c khá...

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồngBài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng

  Đánh giá rủi ro là quá trình tìm hiểu cường độ và khả năng gây nên ảnh hưởng của một độc chất nào đó 9 Đối với độc chất, phương pháp đánh giá rủi ro tập trung trung chủ yếu đến: zCác tai nạn môi trường zCác tác động của độc chất trong môi trường lên con người 9 Mối tương quan giữa 1 độc chất – 1 tác hại đầu cuối được sử dụng cho việc đánh gi...

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 2: ác nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trườngBài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 2: ác nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường

  Sinh thái học (Ecology): khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường sống của chúng. [Học phần riêng] Ý nghĩa của sinh thái học (STH): • Cơ sở khoa học cho việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên • Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường • Cơ sở khoa học xây dựng mối quan hệ giữa con người và thế giới tự n...

  pdf46 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 3: Tài nguyên thiên nhiênBài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên

  3.1. Đại cương về tài nguyên 3.2. Tài nguyên đất 3.3. Tài nguyên nước 3.4. Tài nguyên sinh vật và rừng 3.5. Tài nguyên khoáng sản

  pdf49 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 4: Ô nhiễm môi trườngBài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường - Chương 4: Ô nhiễm môi trường

  Đại cương về ô nhiễm môi trường • Ô nhiêm môi trường (environmental pollution): sự thay đôi thanh phân và tnh chât cua môi trường, co hai cho cac hoat đông sông binh thường cua con người và sinh vât. “Ô nhiêm môi trương la sự biên đôi cua cac thanh phân môi trương không phù hơp vơi quy chuẩn kỹ thuật môi trương va tiêu chuẩn môi trương, ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0