• Bài giảng PMBOK - Chapter 5: Project Time ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 5: Project Time Management

  definition: charter and scope statement sequence: mandatory dependencies, discretionary dependencies, external dependencies schedule: ADM, PDM estimation: actual time + elapsed time. An art require experience. schedule development: Gantt chart, CPM and PERT schedule control and change control: perform checks, allow contingencies, communicate ...

  ppt56 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 4: Project Scope ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 4: Project Scope Management

  Importance of scope management Project Scope Management Processes (Initiation, Scope planning, Scope definition, Scope verification, Scope change control) Initiation (init phase) key tools: selecting project based on financial methods (NPV, ROI and Payback analysis) Scope Planning (planning phase) Scope definition (planning phase) Scope verif...

  ppt52 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 3: Project Integration ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 3: Project Integration Management

  importance of Project Integration Management process of project integration management Project plan development Project plan execution Integrated change control Framework for Project Integration Management two domains: core skill and project life cycle Project plan and its attribute Project plan execution Integration change control

  ppt28 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 2: The Project Management Context and ProcessesBài giảng PMBOK - Chapter 2: The Project Management Context and Processes

  Three Sphere Model system philosophy, system analysis and system management Project Life Cycle Concept, development, implementation and support Project life cycle vs product life cycle Management reviews in project phases organization structure Success factors in project management Project Management job functions : 15 Skill required in p...

  ppt33 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng PMBOK - Chapter 1: Introduction to Project ManagementBài giảng PMBOK - Chapter 1: Introduction to Project Management

  Project and project management definition Motivation of studying PM Advantages of using formal PM Triple Constraint of PM Project Management Framework 9 Project Management Knowledge Areas Project Management Profession

  ppt31 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Mô hình tổ chức quản lý dự ánMô hình tổ chức quản lý dự án

  Tóm lược bài giảng trước • Sự tiến hóa của các mô hình cấu trúc quản lý doanh nghiệp: – Cấu trúc tổ chức đơn giản – Cấu trúc tổ chức chức năng – Cơ cấu tổ chức theo khách hàng, thị trường, hoặc sản phẩm – Cấu trúc của tổ hợp công nghiệp conglomerate – Cơ cấu tổ chức hỗn hợp và ma trận – Cơ cấu tổ chức theo nhóm dự án – Công ty ảo và mô hình...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự ánLập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

  Lập kế hoạch dự án • Khái niệm: Giáo trình • Về cơ bản: – Chi tiết hóa và lượng hóa mục tiêu của dự án thành các công việc cụ thể – Hoạch định chương trình thực hiện các công việc

  pdf3 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Dự án kinh doanh Nhà hàng gió BiểnDự án kinh doanh Nhà hàng gió Biển

  I-TÊN DỰ ÁN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH - Tên dự án : “Nhà hàng Gió Biển” - Lĩnh vực thực hiện : dịch vụ thư giãn và ẩm thực . - Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập : Nhà hàng phục vụ với các món ăn, dịch vụ dành cho giới trẻ thuộc khu vực Tp Nha Trang . II – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 1.Bối cảnh kinh tế –chính trị –xã hội...

  doc19 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Project Management - Chapter eighteen: Project Management Career PathsBài giảng Project Management - Chapter eighteen: Project Management Career Paths

  Career Paths There is no set career path for becoming a project manager. Advancement generally occurs incrementally. Project management responsibilities expand as you move up the organization’s hierarchy.

  pptx10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Project Management - Chapter seventeen: An Introduction to Agile Project ManagementBài giảng Project Management - Chapter seventeen: An Introduction to Agile Project Management

  Agile PM Is related to the rolling wave planning and scheduling project methodology. Uses iterations (“time boxes”) to develop a workable product that satisfies the customer and other key stakeholders. Allows stakeholders and customers review progress and re-evaluate priorities to ensure alignment with customer needs and company goals. Is cycl...

  pptx13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0