• Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về PTTCTài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về PTTC

  1.1. Khái niệm, nội dung PTTC doanh nghiệp 1.2. Đặc điểm các ngành nghề kinh doanh 1.3. Các phương pháp phân tích 1.4. Những thông tin cần thiết cho phân tích

  ppt31 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt NamTài chính doanh nghiệp - Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam

  Doanh nghiệp xác định giá bán như thế nào?  Lợi nhuận từ họat động kinh doanh của công ty được tính ra sao?  Các thông tin ở trên sẽ được đọc từ đâu? Tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp?  Doanh nghiệp có nên chi trả cổ tức hay không?

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính

  Giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC  Giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD  Đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT  Giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính.  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.  Ý nghĩa của thông tin qua các...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữuTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp • Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn • Vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Kế toán, kiểm toán - Chương: Kế toán nợ phải trảKế toán, kiểm toán - Chương: Kế toán nợ phải trả

  Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả. – Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Kế toán tài sản cố địnhTài chính doanh nghiệp - Kế toán tài sản cố định

  Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính. • Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử l{ các giao dịch liên quan đến tài sản cố định. • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Kế toán hàng tồn khoTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Giải thích được những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của hàng tồn kho và trình bày thông tin hàng tồn kho trên BCTC. • Nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Kế toán tiền và nợ phải thuTài chính doanh nghiệp - Kế toán tiền và nợ phải thu

  Trình bày khái niệm, ghi nhận, đánh giá, trình bày trên BCTC liên quan đến tiền và các khoản phải thu. ◦ Xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu. ◦ Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt NamTài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam

  Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định. – Giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam. – Giải thích những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính. – Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một các tổng quát vào các phần hành kế toán của một số loại hình doanh nghiệp.

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0