• Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 1: Tổng quan .NET & Ngôn ngữ C# - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 1: Tổng quan .NET & Ngôn ngữ C# - Nguyễn Hà Giang

  1. Giới thiệu .NET Framework CLR, CTS, CLS, MSIL… Garbage collection Namespace 2. Tổng quan ngôn ngữ C# Đặc điểm ngôn ngữ Quá trình biên dịch CT C# Các loại CT C# Cấu trúc chương trình C# Chương trình C# đơn giản .NET Framework Chương trình nền tảng cho cho công nghệ .NET Cung cấp tập hợp class library thường dùng Quản lý sự thực thi...

  ppt52 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 1: Giới thiệu MS.Net, ASP.Net - Nguyễn Hà GiangBài giảng Lập trình Asp.Net - Phần 1: Giới thiệu MS.Net, ASP.Net - Nguyễn Hà Giang

  1. MS. NET Framework & C# Nền tảng MS .NET Framework Ngôn ngữ chính của .NET: C# 2. ASP.NET Tổng quan về công nghệ ASP.NET Lịch sử phát triển Đặc tính cơ bản MS .NET Framework Chương trình nền tảng cho cho công nghệ .NET Cung cấp tập hợp class library thường dùng Quản lý sự thực thi của các chương trình .NET

  ppt51 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Thiết kế Web 2010Giáo trình Thiết kế Web 2010

  World Wide Web là một tập con của Internet. Nó bắt đầu như là đề án nghiên cứu cấp quốc gia tại phòng nghiên cứu CERN ở Thụy Sĩ. Ngày nay, nó cung cấp thông tin cho người dùng trên toàn thế giới. WWW hoạt động dựa trên 3 cơ chế để đưa các tài nguyên có giá trị đến với người dùng. Đó là: o Giao thức: Người dùng tuân theo các giao thức này để tr...

  pdf131 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế tương tác đa phương tiện - Bài 3: Các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tửBài giảng Thiết kế tương tác đa phương tiện - Bài 3: Các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tử

  Nội Dung ‹Yêu cầu 1 Web server ‹Nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server ‹Các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server ‹Các công cụ hỗ trợ khác

  pdf86 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên JavaBài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 7: Nhập xuất trên Java

  7.1. Khái niệm về các luồng (Stream) nhập xuất 7.2.Các loại luồng 7.3. Phân cấp các luồng 7.4. Thao tác với các luồng xử lý trong Java 7.5. Lớp File 7.6. Một số ví dụ 7.1. Khái niệm về các Stream nhập xuất Chương trình Java nhận và gửi dữ liệu thông qua các đối tượng là các thực thể thuộc một kiểu luồng dữ liệu nào đó. Luồng (stream) l...

  pptx49 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình GenericsBài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình Generics

  6.1. Khái niệm về Generics 6.2. Mục đích của Generics 6.3. Generics ở mức Lớp 6.4. Generics ở mức phương thức 6.5. Sử dụng Wildcards trong Generics 6.6. Generics và xử lý ngoại lệ (Exception) 6.7. Thừa kế và Generics 6.1. Khái niệm về Generics Các kiểu và method generic là các tính năng mới của Java 5. Một ưu điểm mà người ta thường nhắ...

  pptx24 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên JavaBài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 5: Tập hợp trên Java

  5.1. Khái niệm về Tập hợp 5.2. So sánh Tập hợp và mảng 5.3. Các Lớp Tập hợp trong Java 5.4. Ứng dụng của Tập hợp trong lập trình Tập hợp dùng lưu trữ, thao tác trên một nhóm các đối tượng. Collection/Tập hợp là đối tượng có khả năng chứa các đối tượng khác. Các đối tượng của tập hợp có thể thuộc nhiều loại dữ liệu khác nhau Các thao t...

  pptx40 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 4: Kế thừa và Đa hình trên JavaBài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 4: Kế thừa và Đa hình trên Java

  4.1. Kế thừa đơn (Single Inheritance) 4.2. Kế thừa kép (Multi-Inheritance) 4.3. Các lớp trừu tượng (Abtract Classes) 4.4. Interface 4.5. Đa hình (Polymorphism) 4.6. Case Study (Object Oriented Programs) 4.7. Một số lớp bản trong Java 4.1. Kế thừa đơn (Single Inheritance) Thừa kế là gì? Tạo lớp mới từ một lớp đang tồn tại. Sử dụng ...

  pptx42 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu JavaBài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 3: Giới thiệu Java

  3.1. Lịch sử phát triển của Java 3.2. Đặc trưng của Java 3.3. Tổng quan lập trình Java 3.3.1. Kiểu dữ liệu cơ bản 3.3.2. Hằng, biến 3.3.3. Toán tử, biểu thức 3.3.4. Các cấu trúc lệnh trên Java (cấu trúc điều khiển, lặp) 3.4. Kiến trúc chương trình xây dựng trên Java 3.4. Case Study I ( simple programs & language)

  pptx35 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của Lập trình HĐTBài giảng Lập trình Hướng đối tượng - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của Lập trình HĐT

  2.1. Khái niệm đối tượng 2.2. So sánh classes và structures 2.3. Mô tả thành phần Private và Public của classes 2.4. Định nghĩa các hàm của classes 2.5. Phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes 2.6. Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay 2.7. Cách viết class trong Java 2.7.1. Lớp trong Jav...

  pptx39 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 01/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0