• Đề tài Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần MegacomĐề tài Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Megacom

  LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một tiềm lực tài chính mạnh mẽ để tiến hành sản xuất kinh doanh và cạnh tranh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của nền kinh tế, các mối quan hệ kinh tế tài chính ngày càng trở nên mới mẻ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn - Xây dựng công trình điện Hà NộiĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần tư vấn - Xây dựng công trình điện Hà Nội

  1. Tính cấp thiết của đề tài Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bƣớc vào thời kỳ Công nghiệp hoá - hiện đại hoá với tốc độ phát triển nhanh của nhiều ngành nghề. Một trong các ngành phát triển nhanh và mạnh là ngành xây dựng cơ bản. Công nghiệp-xây dựng là nhóm ngành kinh tế lớn nhất, trong nhiều năm qua đã trở thành động lực và là đầu tàu...

  pdf89 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam UyĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy

  Cuộc khủng hoảng kinh tế những năm vừa qua khiến cho tình hình phát triển của các nƣớc trên thế giới và các doanh nghiệp trong nƣớc gặp nhiều khó khăn. Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO và nền kinh tế thị trƣờng cũng đã tác động sâu sắc tới nền kinh tế của nƣớc ta. Điều đó chính là nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp ở Việt Nam gặp nhiều thử t...

  pdf79 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam UyĐề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy

  LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Một câu hỏi lớn đặt ra là: Làm thế nào để đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận?. Có nhƣ vậy doanh nghiệp mới đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh này. Muốn thực hiện đƣợc điều đó, doanh nghiệp phải xây dựng cho mình chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn,...

  pdf75 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Nhất AnĐề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Nhất An

  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tiếp tục sự đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn minh, sản xuất nông nghiệp nước ta liên tục đạt được những thành công to lớn. Từ chỗ là một nước thiếu lương thực, đến nay nhờ áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đ...

  pdf65 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vũ ThưĐề tài Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vũ Thư

  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tiếp tục sự đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn minh, sản xuất nông nghiệp nước ta liên tục đạt được những thành công to lớn. Từ chỗ là một nước thiếu lương thực, đến nay nhờ áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đ...

  pdf86 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam ÁKhóa luận Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

  . Tính cấp thiết của đề tà Vốn có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Vốn là cơ sở, nền tảng để tổ chức mọi hoạt động trong nền kinh tế. Một quốc gia có tiềm lực vốn mạnh sẽ tạo đà phát triển kinh tế bền vững. Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, vốn là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. Những ngân àng có ...

  pdf73 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi và bài tập nghiệp vụ tín dụng ngân hàngCâu hỏi và bài tập nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TDNH Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG I. CÂU HỎI 1. Trình bày những giai đoạn chủ yếu của quy trình tín dụng. Theo bạn một khoản tín dụng được cấp có phải trải qua tất cả các giai đoạn của quy trình không? Giải thích tại sao? 2. Anh chị hãy trình bày những hồ sơ - tài liệu mà khách hàng cần phải nộp khi có ...

  docx17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Notes in documentary creditsNotes in documentary credits

  Any arrangement, however, named or described, whereby a bank (issuing bank) acting at the request and on the instructions of a customer (the applicant) or on its own behalf: l makes a payment to a third party (beneficiary) or, l authorizes another bank to effect such payment or l authorizes another bank to negotiate

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn: Ngân hàng thương mạiĐề cương môn: Ngân hàng thương mại

  I. MÔ TẢ MÔN HỌC Ngân hàng thương mại là môn học chuyên ngành sâu dành cho các đối tượng làm trong ngân hàng hoặc đang nghiên cứu về ngân hàng. Hoạt động của ngân hàng tác động trwcjt iếp tới sự phát triển của mọi lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Có thể nói rằng, sự hoạt động hiệu quả của hệ thống ngân hàng gắn với sự hưng thịnh ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0