• Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 8: Xuất khẩuBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 8: Xuất khẩu

  1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nước Công Nghiệp Hóa? Các nguồn hình thành nên nguồn vốn nhập khẩu: – Xuất khẩu hàng hóa – Đầu tư nước ngoài – Vay nợ, viện trợ – Thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ – Xuất khẩu sức lao động Khả năng xuất khẩu – nguồn vốn chủ yếu để trả nợ

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương VII: Chính sách nhập khẩuBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương VII: Chính sách nhập khẩu

  1. Một số vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý, điều hành xuất nhập khẩu Khái niệm cơ chế quản lý XNK - Cơ chế: Là sự tương tác giữa các yếu tố kết thành hệ thống mà nhờ đó hệ thống có thể hoạt động. 30/07/2013 - Cơ chế kinh tế: là tổng thể các yếu tố có mối liên hệ qua lại với nhau tạo thành động lực dẫn dắt nền kinh tế nhằm tới mục tiêu đã định.

  pdf53 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương VI: Chiến lược phát triển ngoại thươngBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương VI: Chiến lược phát triển ngoại thương

  1. Các mô hình chiến lược phát triển 1.1. Một số khái niệm Chiến lược: Là định hướng và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể trong thời gian dài. • Đặc điểm: - Thời gian dài - Mang tính tổng quát, làm cơ sở cho mọi hoạch định, kế hoạch phát triển trong ngắn và trung hạn. - Tính khách quan, dựa trên căn cứ khoa học khôn...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương V: Tổng quan về chính sách thương mại quốc tếBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương V: Tổng quan về chính sách thương mại quốc tế

  1. Lý luận chung về chính sách thương mại quốc tế 1.1. Khái niệm Chính sách thương mại quốc tế là một hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế, hành chính và pháp luật dùng để thực hiện các mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực thương mại quốc tế của một nước trong thời kỳ nhất định.

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 4 Hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thươngBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 4 Hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương

  Hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại thương I. Khái niệm, phân loại hiệu quả kinh tế hoạt động ngoại thương II. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế ngoại thương III. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế hoạt động ngoại thương IV. Những biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế ngoại thương

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương I & IIBài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương I & II

  I. Khái niệm cơ bản liên quan đến ngoại thương 1.1. Quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế đối ngoại • QHKTQT: giữa các quốc gia trên phạm vi thế giới • QHKTĐN: xét trên phạm vi một nước với phần còn lại của TG 1.2. Ngoại thương (Thương mại quốc tế): • Là việc mua bán hàng hóa qua biên giới quốc gia • Là một công nghệ khác để sản xuất hàng ...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Các phương pháp phân tíchBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Các phương pháp phân tích

   Phân tích tác động của các thay đổi về chính sách, luật lệ, đầu tư cải tiến kỹ thuật bất kỳ một hoạt động nào đối với thu nhập và các chỉ số kinh tế khác như doanh thu, chi tiêu hay việc làm,. ở bất kỳ một cấp độ nào

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Sự thất bại của thị trườngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Sự thất bại của thị trường

  Các loại hàng hóa •Hàng hóa tư nhân •Hàng hóa gần như tư nhân •Hàng hóa hầu như công cộng •Hàng hóa công cộng

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Sự phát triển bền vữngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Sự phát triển bền vững

  Định nghĩa về sự phát triển bền vững Sinh thái học cực đoan: chỉ phát triển tối thiểu, đảm bảo giữ nguyên sinh thái môi trường Quan điểm thiên về lý thuyết kinh tế, chú trọng công nghệ: các nguồn đầu vào sản xuất có thể thay thế cho nhau Sự phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chapter 35: Development EconomicsChapter 35: Development Economics

  • What the capabilities approach is to development economics. • What relationship exists between economic growth and economic development. • How education and health improvements promote human capital development. • Why institutions, good governance, industrial policy, and clusters in development are important. • How migration and remittances p...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0