• Ôn tập kiến thức chung thi tuyển viên chứcÔn tập kiến thức chung thi tuyển viên chức

  NỘI DUNG CUNG CẤP • LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2005 VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2007 • LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 2005 • NGHỊ ĐỊNH 29/2012, 27/2012 VỀ TD-SD & QLVC; XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC • LUẬT VIÊN CHỨC NĂM 2010 • QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC 04/2000-BGDĐT; LỤẤT TĐ-KT • QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN...

  pdf245 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập thi tuyển viên chứcÔn tập thi tuyển viên chức

  LUẬT VIÊN CHỨC 2010  Luật số: 58/2010/QH12  Có 6 chương và 62 điều  Hiệu lực kể từ 01/01/2012  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng...

  pdf89 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Chính sách Nông nghiệp Việt Nam 2015Báo cáo Chính sách Nông nghiệp Việt Nam 2015

  Báo cáo rà soát các chính sách nông nghiệp: Việt Nam là một trong một loạt các nước có báo cáo rà soát chính sách nông nghiệp quốc gia do Ủy ban nông nghiệp của OECD (CoAG) thực hiện theo đề nghị của ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT), và được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của Bộ. Báo cáo rà s...

  pdf307 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Nội luật hoá công ước CEDAW trong pháp luật Việt NamNội luật hoá công ước CEDAW trong pháp luật Việt Nam

  KHỞI ĐỘNG Lời nói đầu của Công ước CEDAW khẳng định “Sự phát triển đầy đủ và toàn diện của một đất nước, sự thịnh vượng của thế giới và sự nghiệp hoà bình đòi hỏi sự tham gia tối đa của phụ nữ trong mọi lĩnh vực một cách bình đẳng với nam giới”Theo anh chị ở Việt Nam đã đảm bảo cho phụ nữ tham gia tối đa trong mọi lĩnh vực chưa? có thì tại sa...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Các nguyên tắc của công ước về quyền trẻ emCác nguyên tắc của công ước về quyền trẻ em

  Sau bài này tham dự viên có thể:  Hiểu sâu hơn về các nguyên tắc của Công ước về Quyền trẻ em và diễn giải được ý nghĩa và mục đích của các nguyên tắc của Công ước về Quyền trẻ em  Bước đầu áp dụng được các nguyên tắc để giải quyết một số trường hợp cụ thể về Quyền trẻ em.  Chỉ ra được tác động của việc áp dụng các nguyên tắc của Quyền tr...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu một số cơ bản về luật giao thông đường thủy nội địaGiới thiệu một số cơ bản về luật giao thông đường thủy nội địa

  - “ Trọng tải toàn phần của phương tiện ” là khối lượng tính bằng tấn của hàng hóa, nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước trong khoang két, lương thực, thực phẩm, hành khách và hành lý, thuyền viên và tư trang của họ. - “ Sức chở người của phương tiện ” là số lượng người tối đa được phép chở trên phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và t...

  ppt197 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Luật bảo vệ và phát triển rừngLuật bảo vệ và phát triển rừng

  Luật BV và PTR đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005

  pdf110 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Dự thảo Luật bình đẳng giới và một số vấn đề đặt raDự thảo Luật bình đẳng giới và một số vấn đề đặt ra

  Nội dung trình bày • Những vấn đề chung • Bình đẳng giới trong các lĩnh vực • Biện pháp tạm thời • Biện pháp bảo đảm bình đẳng giới • Trách nhiệm trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới • Một số vấn đề cần thảo luận

  pdf54 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngHướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

  Cơ sở pháp lý: - Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2105 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. - Công văn số 5274/BNV-CCHC ngày 13/11/2015 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu nội dung cơ bản luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamGiới thiệu nội dung cơ bản luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  - Ngày 16/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13. Ngày 23/6/2014, Chủ tịch nước ký Lệnh số 04/2014/L-CTN công bố Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0