• Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây NguyênMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Chương II: Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên.

  docx91 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 8

 • Phương hướng và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà NộiPhương hướng và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội

  Phần 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội Phần 3: Những phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội

  docx74 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 6

 • Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt namMột số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt nam

  Chương I: Vai trò và nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Chương II: Thực trạng xuất khẩu chè của tổng công ty chè việt nam từ 1998 - 2000 Chương III: Giải pháp cơ bản thúc đẩy xuất khẩu chè của Tổng công ty .

  docx79 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1189 | Lượt tải: 4

 • Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HNChiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN

  Chương I: Chiến lược tiêu thụ sản phẩm điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển Chương II: Thực trạng về chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội.

  docx57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 973 | Lượt tải: 3

 • Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam ÁBiện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam Á

  Phần I : Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm. Phần II : Phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam á. Phần III: Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Nhà máy bia Đông Nam á.

  docx72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 4

 • Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TSTMột số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

  Chương I Nhập khẩu hàng hoá - một hoạt động cơ bản của kinh doanh Thương mại Quốc tế trong nền kinh tế thị trường Chương II Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ du lịch và Thương mại TST Chương III Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Du lịch và thương mạ...

  docx73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 3

 • Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1

  Chương I: Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty Dược Phẩm Trung Ương I. Chương III: Những giải pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng trong kinh doanh thương mại ở Công ty Dược phẩm Trung Ương I.

  docx42 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 3

 • Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty khoá Việt Tiệp . Thực trạng và giải phápHoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty khoá Việt Tiệp . Thực trạng và giải pháp

  Phần thứ nhất : Một số vấn đề lí luận. Phần thứ hai : Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm của công ty. Phần thứ ba : Một số giải pháp để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm

  docx57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 3

 • Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú ThọVấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ

  Phần I: Lao động nữ và vấn đề sử dụng lao động nữ Phần II: Thực trạng vấn đề sử dụng lao động nữ trong những năm qua ở tỉnh Phú Thọ. Phần III: Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới.

  docx74 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 2

 • Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên TânHạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Tân

  Phần I : Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá Phần II : Tình hình thực tế về công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Tân Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiêu thụ...

  docx71 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1804 | Lượt tải: 13