• Duy trì và mở rộng thị trường xí nghiệp may đo X19Duy trì và mở rộng thị trường xí nghiệp may đo X19

  Phần i Duy trì và mở rộng thị trường là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nhgiêp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường Phần II Phân tích thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp may đo x19 thược công ty 247- bộ quốc phòng

  docx57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 6

 • Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VietsurestarMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar

  ChươngI: Hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương II: Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VIETSURESTAR hiện nay Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VIETSURESTAR

  docx80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 5

 • Giải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dược và TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACOGiải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dược và TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACO

  Phần I : Những vần đề cơ bản về đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. Phần II : Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm tại công ty TRAPHACO Phần III : Một số giải pháp về đa dạng hoá sản phẩm ở công ty TRAPHACO

  docx84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1017 | Lượt tải: 5

 • Trình độ học vấn và mức sinhTrình độ học vấn và mức sinh

  Chương I. Cơ sở lý luận nghiên cứu mối quan hệ giữa trình độ học vấn và mức sinh. Chương II. Đánh giá về thực trang học vấn và mức sinh của tỉnh Thanh Hoá. Chương III. ảnh hưởng của trình độ học vấn đến mức sinh ở Thanh Hoá. Chương IV. Một số giảI pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn và giảm mức sinh ở Thanh Hoá.

  docx71 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 1

 • Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODACác giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

  Chương I. Tổng quan về quy trình quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Chương II. Tình hình huy động và sử dụng ODA của nước ta trong thời gian qua. Chương III. Một số dự đoán trong tương lai và các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án oda.

  docx68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 4

 • Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải DươngQuy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai Nông thôn. Chương 2: Hiện trạng bố trí sử dụng đất đai tại xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương. Chương 3: Phương án quy hoạch đất đai xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương.

  docx46 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nướcHoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

  Phần I: ý nghĩa của việc hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước. Phần II: Thực trạng cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước. Phần III: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước.

  docx83 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1091 | Lượt tải: 2

 • Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà NộiMột số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội

  Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nhân sự. Chương II: Phân tích đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty AGREXPORT. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại văn phòng công ty.

  docx48 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1034 | Lượt tải: 21

 • Quản Lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với nghành thuỷ lợiQuản Lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với nghành thuỷ lợi

  Chương 1 Đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở để tổ chức thực hiện quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi Chương 2: Thực trạng của việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi trong thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ ...

  docx71 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng longMột số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long

  Chương I: Lý luận cơ bản về chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng quá trình quản trị chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long. Chương III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở nhà máy thuốc lá Thăng long.

  docx70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 2