• Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12

  Phần I: Lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành...

  doc54 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức hạch toán vật tư ở công ty xây dựng và phát triển nông thônTổ chức hạch toán vật tư ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn

  Phần I: Đặc điểm hoạt động kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn. Phần II: Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn. Phần III: Tổ chức kế toán vật tư tại công ty.

  doc39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà IIMột số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II

  Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động đấu thầu Chương II: Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại Công ty xây dựng Sông Đà II

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 8

 • Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903

  Chương I: Những lý luận cơ bản về tiền lương và bảo hiểm Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty xây dựng Sông Đà. Chương III: Nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở công ty xây dựng Sông Đà.

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 0

 • Tổ hợp SX đá Thi SơnTổ hợp SX đá Thi Sơn

  SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU NĂM 2001 SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TÀI KHOẢN 331 BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 331 QUÝ III NĂM 2001 PHIẾU ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN BẢNG KÊ TỔNG HỢP XUẤT VẬT LIỆU

  doc14 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0

 • Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

  Phần I: Những lý luận chung về hạch toán kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tạI công ty xây dựng số 4. Phần III: Một số nhận xét về tình hình thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2732 | Lượt tải: 16

 • Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử NewHoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử New

  Chương I : Tìm hiểu về đặc điểm tổ chức kế toán tại CTCP điện tử New Chương II : Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần điện tử New Chương III: Một số ý kiến để hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

  doc64 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 18

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội

  Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần 2: Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội. Phần 3: Những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội.

  doc89 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2658 | Lượt tải: 37

 • Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệBán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

  Phần I.Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Phần II.Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ. PhầnIII.Nhận xét và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TN...

  doc79 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2741 | Lượt tải: 26

 • Hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam QuangHạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang

  Phần 1 Thực trạng về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang. Phần 2: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán và doanh thu bán hàng, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang .

  doc84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 19