• Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏỨng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Thương mại điện tử (electronic-commerce) chính là một công cụ hiện đại sử dụng mạng Internet giúp cho các doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường thế giới, thu nhập các thông tin quản trị nhanh hơn, nhiều hơn, chính xác hơn. Với Thương mại điện tử, các doanh nghiệp cũng có thể đưa ra các thông tin về sản phẩm của mình đến các đối tượng khách h...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2355 | Lượt tải: 9

 • Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệpNghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp

  PHẦN I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP PHẦN II THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA PHẦN III NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

  doc37 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 8

 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà NộiThực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các siêu thị ở Hà Nội

  PHẦN I:. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở SIÊU THỊ HÀ NỘITRONG THỜI GIAN QUA PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SIÊU THỊ Ở HÀ NỘI PHẦN IIICÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TẠI HÀ NỘI

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 5

 • Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà NộiMột số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng tại các siêu thị ở Hà Nội

  PHẦN I:. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở SIÊU THỊ HÀ NỘI PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÁC SIÊU THỊ TRONG THỜI GIAN QUA PHẦN III CÁC GIẢI PHÁP MARKETING

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 2

 • Xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toánXác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán

  Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái của nó, đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn, sau gần 10 năm đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ sâu sắc, nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lãng phí tài sản quốc gia có x...

  doc40 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 2

 • Trình tự tổ chức công tác kiểm toánTrình tự tổ chức công tác kiểm toán

  PhầnI: Tổ chức kiểm toán với việc xác định trình tự kiểm toán. PhầnII: Quy trình chung của công tác kiểm toán. Phần III: Vận dụng quy trình kiểm toán vào các loại hình kiểm toán

  doc38 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1801 | Lượt tải: 1

 • Chế độ tài chính và kế toán tài sản cố định thuê mua tài chính ở Việt NamChế độ tài chính và kế toán tài sản cố định thuê mua tài chính ở Việt Nam

  I - KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM II - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM III - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ TÀI SẢN CHO THUÊ TÀI CHÍNH IV - KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH V - ...

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ phân phối ở Việt NamQuan hệ phân phối ở Việt Nam

  Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay Chương 2: Thực trạng quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay và những giải pháp hoàn thiện quan hệ phân phối ở nứoc ta hiện nay

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 1

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt NamChuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Phần I. Những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông ngiệp Phần II. Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trước năm 1985-1988 tới nay. Phần III. Giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2005

  doc39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 3686 | Lượt tải: 10

 • Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệpBàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

  Phần I : Các nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Phần II: Nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán quốc tế và một vài nước khác . Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các phương pháp tính giá hàng tồn kho ở Việt Nam.

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 988 | Lượt tải: 1