• Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà NộiTổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà Nội

  Chương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cơ khí Hà Nội. Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty c...

  doc112 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 15

 • Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội

  Chương 1 : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội. Chương 2 : Thực tiễn công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội.

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 19

 • Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn-ViglaceraHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn-Viglacera

  Chương I : Thực trang hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên sơn Chương II : Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn.

  doc60 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 13

 • Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựngTổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

  Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng. Phần III: Một số nhận xét và đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá t...

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 3509 | Lượt tải: 30

 • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng LongTổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long

  Chương I. Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Chương II. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long. Chương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo...

  doc53 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 7

 • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh HoáTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá

  Phần I: Những lý luận chung về kế toán vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Tình hình thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng I Thanh Hoá. Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.

  doc72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 3007 | Lượt tải: 42

 • Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống NhấtCông tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất

  Phần I: Đặc điểm chung về công ty xe máy - xe đạp thống nhất. Phần II: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Xe máy- xe đạp Thống nhất. Phần III: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất. Phần IV: Công tác kế toán TSCĐ của Công ty.

  doc26 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0

 • Tiêu thụ TP và xđ kq KD tại cty ĐT CN và TM VNTiêu thụ TP và xđ kq KD tại cty ĐT CN và TM VN

  Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng, xác định kết q...

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 0

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8

  Phần I Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty XD Sông Đà 8 Phần II Thực trạng hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8 Phần III Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng...

  doc77 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà NộiLuận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội

  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA-HÀ NỘI CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA-HÀ NỘI.

  doc74 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 1