• Đề tài Một số vấn đề cấp dưỡng trong trường hợp li hônĐề tài Một số vấn đề cấp dưỡng trong trường hợp li hôn

  Gia đình là tế bào của xã hội. Muốn cho xã hội tốt thì trước tiên và cốt yếu là phải xác lập được một quan hệ vợ chồng hạnh phúc, vì đó là hạt nhân quan trọng tạo nên tế bào đó. Song nếu như kết hôn là một hiện tượng xã hội bình thường nhằm xác lập nên tế bào của xã hội, thì li hôn có thể coi là hiện tượng bất bình thường nhưng không thể thiếu được...

  doc50 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàngĐề tài Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng

  Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước mà thực chất đó là cuộc cải cách sâu sắc bắt đầu bằng cải cách kinh tế đã làm thay đổi theo hướng tích cực mọi mặt của đời sống xã hội. Sự chuyển đổi kinh tế từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà Nước theo định hướng XHCN đã hình thành nhiều thành phần kinh tế vớ...

  doc64 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 900 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nayĐề tài Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước, an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Dưới mỗi triều đại, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp, hiệu quả, đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức), là pháp trị (quản ...

  doc123 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1049 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Lối sống theo pháp luật ở Việt Nam hiện nayĐề tài Lối sống theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" là khẩu hiệu, là tư tưởng chỉ đạo hành động của hàng triệu người dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng một nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cùng với những thay đổi tích cực của mọi mặt đời sống xã hội thì tình trạng xuống cấp về đạo đức,...

  doc77 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm 3 vụ án có thật liên quan đến tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đấtĐề tài Tìm 3 vụ án có thật liên quan đến tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

  Trong các loại tài sản để lại thừa kế thì bất động sản được quan tâm đến nhiều nhất đặc biệt là nhà ở và quyền sử dụng đất. Nhà ở và đất ở là những loại tài sản có giá trị của bất cứ một hộ gia đình hay cá nhân nào. Từ Hiến pháp năm 1946 Nhà nước ta đã quy định: “Quyền sở hữu tài sản của công dân Việt Nam được đảm bảo”. (Điều 12) Thừa kế nhà ở và...

  doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1019 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm 3 vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, để thấy rõ thực trạng xét xử của Toàn án hiện nayĐề tài Tìm 3 vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, để thấy rõ thực trạng xét xử của Toàn án hiện nay

  Thứ nhất, phải thể hiện được ý chí của các bên tham gia. Khi tham gia giao dịch chủ thể đều muốn đạt được mục đích nhất định nhằm thoả mãn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Để đạt được mục đích đó, các chủ thể phải thể hiện được ý chí của mình. - Thứ hai, các bên tham gia giao dịch phải tự nguyện. Đây là sự phản ánh thống nhất ý chí của các...

  doc20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1088 | Lượt tải: 1

 • Bài tập học kỳ hình sự đề bài tình huống số 2Bài tập học kỳ hình sự đề bài tình huống số 2

  Thể hiện nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự trong luật và tạo cơ sở để có thể cá thể hóa hình phạt trong thực tiễn áp dụng, Luật hình sự Việt Nam đã phân tội phạm ra thành bốn nhóm tội phạm khác nhau: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các nhóm tội phạm được định nghĩa ...

  doc9 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 4

 • Bài tập học kỳ dân sự diện và hàng thừa kế theo pháp luậtBài tập học kỳ dân sự diện và hàng thừa kế theo pháp luật

  Sự dịch chuyển di sản từ một người đã chết sang người còn sống được thực hiện theo một trong hai căn cứ là ý chí của người để lại di sản và quy định của pháp luật. Nếu sự dịch chuyển di sản đó căn cứ vào ý chí của người đã chết để lại thì được gọi là thừa kế theo di chúc, nếu sự dịch chuyển tài sản của người chết để lại sang người còn sống căn cứ v...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Một số vấn đề về thi hành án dân sựĐề tài Một số vấn đề về thi hành án dân sự

  Thi hành án dân sự là một giai đoạn độc lập của quá trình tố tụng dân sự, giai đoạn kết thúc quá trình bảo vệ quyền lợi của đương sự, trong đó các bản án, quyết định của Toà án được đưa ra thi hành Để góp phần duy trì ổn định trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, mọi hành vi vi phạm pháp luật và tranh chấp xảy ra khi có yê...

  doc51 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 5003 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Sự khác nhau cơ bản giữa Tố tụng lao động và Tố tụng dân sựĐề tài Sự khác nhau cơ bản giữa Tố tụng lao động và Tố tụng dân sự

  Các quan hệ xã hội luôn luôn vận động và phát triển trong khi pháp luật thuộc phạm trù “tĩnh”, nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại với nhau. Pháp luật luôn đi sau sự phát triển của các quan hệ xã hội và bị điều kiện kinh tế- xã hội chi phối. Pháp luật cũng có tác động trở lại các quan hệ xã hội và các điều kiện kinh tế- xã hội, trong chừng mực ...

  doc60 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 2