• Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà NamThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam

  Phần I: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam. Phần II: Giải pháp hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam.

  doc63 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1106 | Lượt tải: 5

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2

  PHẦN I: CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II. PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH G...

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 4

 • Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng AnMột số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An

  Chương I : Lý luận chung về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Chương II : Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An Chương III : Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng A...

  doc68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2903 | Lượt tải: 15

 • Cty TNHH TM Hùng TưởngCty TNHH TM Hùng Tưởng

  PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG

  doc54 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 1

 • Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên LongKế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long

  Phần 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long. Phần 2: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long. Phần 3: Một vài nhận xét về công tác kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long.

  doc62 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 20

 • Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây HồHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ

  Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ. Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kiến Trúc Tây Hồ.

  doc89 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2338 | Lượt tải: 26

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựngHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng

  Phần 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong nền kinh tế thị trường. Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 8. Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản p...

  doc69 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1153 | Lượt tải: 12

 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà TâyHoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây

  Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại C...

  doc106 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 2

 • Cty TNHH Tấn KhoaCty TNHH Tấn Khoa

  PHẦN A: TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG PHẦN B NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN "VỐN BẰNG TIỀN"

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 3

 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình IHạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

  Chương I: Nguyên lý chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I. Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.

  doc79 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 37