• Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tớiChiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tới

  Chương I : Lý luận chung về Marketing và chiến lược Marketing. Chương II : Phân tích thực trạng Marketing ở Công ty Vật Tư Bưu Điện I. Chương III: Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tới.

  doc113 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 9

 • KT TH tại cty may XK Thanh TrìKT TH tại cty may XK Thanh Trì

  Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp

  docx68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 6

 • Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Cong ty chè Long PhúMột số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Cong ty chè Long Phú

  Chương 1: Những lý luận chung về vốn cố định và quản lý sử dụng Vốn cố định. Chương 2: Thực trạng về Vốn cố định và quản lý, sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú . Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú.

  docx29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa ĐôngThực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông

  Phần I : Giới thiệu chung về dệt len Mùa Đông Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty.

  doc166 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 958 | Lượt tải: 12

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông HiệpHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp

  Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thông Hiệp. Chương III. Hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp

  doc82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 6

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà BắcHoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

  Phần I: Đánh giá thực trạng về công tác kế toán của Công ty cổ phần Hà Bắc. Phần II: Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc. Phần III: Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

  doc46 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 10

 • NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾNGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ

  PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG PHẦN II : NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG PHẦN III - ĐÀNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ NHẰM THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG BÁCH HOÁ PHỐ HUẾ

  doc64 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1223 | Lượt tải: 3

 • Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long BiênBán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên

  Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp.

  doc81 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 11

 • Quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty mây tre xuất khẩuQuản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty mây tre xuất khẩu

  Phần thứ nhất: Khái quát chung về Công ty Phần thứ hai: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Phần thứ ba: Một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 4

 • Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hìnhTiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình

  Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

  doc101 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2077 | Lượt tải: 22