• Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến LươngCông tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương

  Phần I: Lý luận chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Phần II: Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương. Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương.

  docx59 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 14

 • Quản Lý tiền lương Công ty CTGTIIIQuản Lý tiền lương Công ty CTGTIII

  Bảng chấm công Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý SXKD của công ty công trình giao thông III Hà Nội

  docx9 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 5

 • Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCBNâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB

  Trong cơ chế thị trường thì sự cạnh tranh là rất khốc liệt và đó là một trong những động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Trong hoạt động đấu thầu thì sự cạnh tranh cũng không kém phần quyết liệt đó là cạnh tranh về giá bỏ thầu, cạnh tranh về chất lượng công trình, cạnh tranh về tiến độ thi công (thể hiện thông qua các biện pháp kỹ thuật-thi c...

  docx29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 3

 • Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măngHoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng

  Chương 1: Lý luận chung về tiền lương. Chương 2: Thực trạng của công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải- Xi măng. Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng.

  docx71 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1927 | Lượt tải: 15

 • Duy trì và mở rộng thị trường xí nghiệp may đo X19Duy trì và mở rộng thị trường xí nghiệp may đo X19

  Phần i Duy trì và mở rộng thị trường là nhân tố cơ bản tạo điều kiện cho doanh nhgiêp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường Phần II Phân tích thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp may đo x19 thược công ty 247- bộ quốc phòng

  docx57 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 978 | Lượt tải: 6

 • Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VietsurestarMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar

  ChươngI: Hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương II: Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VIETSURESTAR hiện nay Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VIETSURESTAR

  docx80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 999 | Lượt tải: 5

 • Giải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dược và TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACOGiải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty CP Dược và TBVTYT Bộ GTVT TRAPHACO

  Phần I : Những vần đề cơ bản về đa dạng hoá sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. Phần II : Thực trạng đa dạng hoá sản phẩm tại công ty TRAPHACO Phần III : Một số giải pháp về đa dạng hoá sản phẩm ở công ty TRAPHACO

  docx84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 5

 • Trình độ học vấn và mức sinhTrình độ học vấn và mức sinh

  Chương I. Cơ sở lý luận nghiên cứu mối quan hệ giữa trình độ học vấn và mức sinh. Chương II. Đánh giá về thực trang học vấn và mức sinh của tỉnh Thanh Hoá. Chương III. ảnh hưởng của trình độ học vấn đến mức sinh ở Thanh Hoá. Chương IV. Một số giảI pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn và giảm mức sinh ở Thanh Hoá.

  docx71 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 1210 | Lượt tải: 1

 • Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODACác giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

  Chương I. Tổng quan về quy trình quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Chương II. Tình hình huy động và sử dụng ODA của nước ta trong thời gian qua. Chương III. Một số dự đoán trong tương lai và các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án oda.

  docx68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 4

 • Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải DươngQuy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai Nông thôn. Chương 2: Hiện trạng bố trí sử dụng đất đai tại xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương. Chương 3: Phương án quy hoạch đất đai xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương.

  docx46 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 23/11/2012 | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 5