• Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nướcĐào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

  "Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có những bước tiến khổng lồ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của chủ t...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2265 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Công nghiệp hóa - hiện đại hóaTiểu luận Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

  Cho đến nay,Việt Nam vẫn thuộc loại những nước nghèo nhất thế giới, nền kinh tế vẫn ở tình trạng lạc hậu, còn mang tính chất tự cấp, tự túc, đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, lạm phát còn ở mức cao, sản xuất chưa ổn định, tình hình mất cân đối vẫn nghiêm trọng, bội chi ngân sách còn lớn, tốc độ tăng dân số cao, lao động thất nghiệp ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3091 | Lượt tải: 12

 • Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn ở nước taCông nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn ở nước ta

  Với đặc điểm 80% dân số nước ta sống ở nông thôn và trên 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, việc phát triển toàn diện nông thôn có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta. Kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu không phát triển nông thôn thì không một nước nào có thể phát triển...

  doc26 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4001 | Lượt tải: 19

 • Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở VN trong thời kỳ quá độCông nghiệp hóa - hiện đại hóa ở VN trong thời kỳ quá độ

  Từ đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới chuyển sang một thời kỳ phát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoá nước nhà. Tuy nhiê...

  doc19 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4196 | Lượt tải: 10

 • Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễnPhân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn

  Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tí...

  doc12 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 9382 | Lượt tải: 18

 • Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượngSự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng

  Bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó. Còn hiện tượng là biểu hiện của những mặt, những mối liên hệ ấy ra bên ngoài. Bản chất chính là mặt bên trong, mặt tương đối ổn định của hiện thực khách quan. Nó ẩn giấu đằng sau cái vẻ bề ngoài...

  doc6 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 2

 • Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước taHọc thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta

  Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, ...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2730 | Lượt tải: 6

 • Quy luật mâu thuẫnQuy luật mâu thuẫn

  Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững thực chất của tất cả các quy luật và phạm trù của phép biện chứng duy vật. NỘI DUNG CHÍNH: 1-...

  doc8 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 9998 | Lượt tải: 20

 • Tiểu luận MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ MỚI HIỆN NAY Ở NƯỚC TATiểu luận MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ MỚI HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

  Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nước ta bước vào một thời kì phát triển mới .Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra, quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng .Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng th...

  doc22 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 12

 • HÔN NHÂN TRÊN GÓC NHÌN TRIẾT HỌCHÔN NHÂN TRÊN GÓC NHÌN TRIẾT HỌC

  “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng” đó là qui luật tự nhiên của con người và tạo hoá, nhưng cả trai lẫn gái trước ngưỡng cửa hôn nhân đều chưa hiểu thấu được sự quan trọng của hôn nhân. Họ thường quan niệm hôn nhân là sự kết thúc của tình yêu, là xong bổn phận của mình với gia đình và xã hội. Chính vì quan niệm sai lầm ấy mà có tới hơn 30% những cu...

  doc14 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1306 | Lượt tải: 3