• Những yếu tố kích thích quảng cáoNhững yếu tố kích thích quảng cáo

  Quảng Cáo chính thức xuất hiện tai Việt nam chỉ một vàI năm gần đây với tốc độ phát triển chóng mặt , qua thống kê hiện nay trung bình một người dân tiếp nhận 50 thông điệp Quảng Cáo trong 1 ngày .Năm 1996 tăng 51%so với năm 1995 (báo SàI Gòn tiếp thị 1997).Quảng Cáo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá, kinh tế , xã hội ,là cầu...

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 6

 • Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừaRủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

  Chương 1 : Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng Chương 2: Một số rủi ro lãi suất cơ bản trong họạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Cácbiên pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất

  doc50 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2436 | Lượt tải: 9

 • EU - ASEANEU - ASEAN

  1. Lời mở đầu 2. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 3. Lịch sử phát triển quan hệ hợp tác EU-ASEAN 4. Hoạt động hợp tác phát triển giữa EU và ASEAN 5. Triển vọng quan hệ EU - ASEAN

  doc23 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 6

 • Bàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayBàn về cách tính khấu hao và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  Phần I:Cơ sở lý luận về TSCĐ Phần II: Khấu hao TSCĐ trong các doanh nghiệp Phần III: Những bất cập và phương hướng hoàn thiện cách tính khấu hao & phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp hiện nay.

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 2392 | Lượt tải: 2

 • Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)

  PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHẦN 2:THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM PHẦN 3: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 3

 • Hiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mạiHiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại

  Vấn đề hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại luôn thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà điều hành Ngân hàng. Nhiều công trình nghiên cứu gần đây đã đi sâu vào phân tích và cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về vấn đề này. Tuy vậy, trên nhiều khía cạnh và trước những yêu cầu đổi mới nhằm nân...

  doc45 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mạiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại

  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THẺ TÍN DỤNG (TTD). CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 911 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại các NHTM Việt NamMột số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại các NHTM Việt Nam

  CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNO & PTNTVN. CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 1

 • Marketing thương mại tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam ThànhMarketing thương mại tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thành

  Chương I: Những lý luận cơ bản về Marketing Chương II: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thành

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 7

 • Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt NamChính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn đinh kinh tế ở Việt Nam

  Chương I: Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế. Chương II: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời gian qua. Chương III: Một số ý kiến đề xuất đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ góp phần ổn định nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  doc24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 24/11/2012 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 10