• Tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty dệt Minh KhaiTổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty dệt Minh Khai

  Chương I Lý luận chung về vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Chương II Thực trạng về tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty dệt minh khai. Chương III Một số ý kiến nhằm đẩy mạnh tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Dệt Minh Khai

  docx72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 835 | Lượt tải: 4

 • Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mạiVốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại

  Chương I : Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Chương II : Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại. Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại

  docx56 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 5

 • Một vài giải pháp ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HALIDA của nhà máy bia Đông Nam áMột vài giải pháp ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HALIDA của nhà máy bia Đông Nam á

  Chương I: Những vấn đề lý luận về chiến lược Marketing và chiến lược thị trường. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và việc ứng dụng chiến lược Marketing - Mix và chiến lược thị trường của Nhà máy Bia Đông Nam á Chương III: Một số giải pháp nhằm ứng dụng Marketing - Mix vào hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ của Nhà máy Bia Đông Nam...

  docx79 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 8

 • Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩmMột số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm

  Chương I: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm - yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kim khí Hà Nội Chương III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới

  docx54 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 4

 • Tiêu thụ sản phẩm tại cty Khoá Minh KhaiTiêu thụ sản phẩm tại cty Khoá Minh Khai

  Phần I: Những vấn đề lý luận về nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phần II: thực trạng khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai. Phần III: một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai

  docx64 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 1

 • Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt NamVận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam

  Chương I: hàng không với sự phát triển thương mại trên thế giới Chương II: hàng không với sự phát triển thương mại tại việt nam Chương III: một số giải pháp mở rộng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng khôn

  docx106 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 4

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà Nội)Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà Nội)

  Chương 1: Bao bì và hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước.

  docx197 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 0

 • Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp cơ khí Trúc LâmMột số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp cơ khí Trúc Lâm

  Phần I: Lý luận về thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Phần II: Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ ở Xí nghiệp Cơ khí Trúc Lâm. Phần III: Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp Cơ khí Trúc Lâm.

  docx64 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 771 | Lượt tải: 2

 • Xóa đói giảm nghèo ở Việt NamXóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

  Chương 1: Đói nghèo - các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Chương 2: Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Một số biện pháp nhằm xoá đói giảm nghèo.

  docx51 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 4038 | Lượt tải: 26

 • Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Điện tử Đống ĐaMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Điện tử Đống Đa

  Phần một: Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phần hai: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Điện Tử Đống Đa. Phần ba: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Điện Tử Đống Đa.

  docx94 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 34