• Giai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của Chủ nghĩa xã hộiGiai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội

  Trong thời đại xã hội nào, những ng¬ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng¬ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng¬ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư¬ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu...

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3780 | Lượt tải: 15

 • Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước MácPhân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác

  Lịch sử Triết học là một phần học trong chương trình môn Triết học Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng giúp người học nắm được quá trình hình thành phân tích những khái niệm, phạm trù, nguyên lý, qui luật của tư duy triết học nhân loại, đồng thời nhận thấy rõ sự ra đời của phát triển của triết học Mác - Lênin là một tất yếu hợp qui luật ch...

  doc19 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2521 | Lượt tải: 9

 • kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩakinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn cá...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 5

 • Phật giáo, quá trình hình thành và phát triểnPhật giáo, quá trình hình thành và phát triển

  Qua những vấn đề cơ bản trong Phật học, ta thấy Đạo Phật là một hệ thống tư tưởng thống nhất quy tụ về Nhất Thừa Phật pháp. Tất cả giáo lý Phật là nền tảng cho việc xây dựng con người vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tưởng cao quý nhất của đời mình, tiến tới con người vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tưởng cao quý nhất của đời mình, tiến tớ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1575 | Lượt tải: 7

 • Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VNPhật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN

  Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của ...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1254 | Lượt tải: 14

 • Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết họcLịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp n...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2118 | Lượt tải: 5

 • Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quảMối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

  Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1744 | Lượt tải: 1

 • Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đóPhân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó

  Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tranh giữa các phương pháp nhận thức hiện thực – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình - tuy là c...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 2

 • Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biếnPhép biện chứng về mối liên hệ phổ biến

  Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1220 | Lượt tải: 0

 • Tri thức và nền kinh tế tri thứcTri thức và nền kinh tế tri thức

  Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ. Trong nền văn minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức - có thể nói là hết sức cơ bản của thời đại thông tin.Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành tựu về công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Inte...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 5