• ĐẦU TƯ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở Việt Nam GIAI ĐOẠN 2001-2010ĐẦU TƯ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở Việt Nam GIAI ĐOẠN 2001-2010

  Chương I: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở các quốc gia. Chương II:Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004 và tác động của nó tới sự phát triển KCHTGTVT Chương III: Phương hướng, kế hoạch và giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tả...

  doc106 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 3

 • Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông ĐàĐầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà

  ChươngI: Lí luận chung về đầu tư, đầu tư phát triển và sự cần thiết phải đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh. *ChươngII: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty CP tư vấn xây dựng Sông Đà. *ChươngIII: Mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư tại công ty CP tư vấn xây dựng Sông ...

  doc95 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 780 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầngHoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng

  Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, việc xây dựng các công trình nhà ở, khu dân cư để phục vụ lợi ích cộng đồng ngày càng trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết. Với tốc độ gia tăng dân số và tốc độ đô thị hoá hiện nay của nước ta thì cung về nhà ở tại các đô thị tăng nhiều, nhưng vẫn không đủ so với cầu về nhà. Từ thực tế đó, việc xây d...

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 1

 • DA ĐT của DN XDDA ĐT của DN XD

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG 2 : DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM VÀ TRANG BỊ MÁY TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG 3: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM VÀ TRANG BỊ MÁY XÂY DỰNG CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG TY CTGT 116

  doc94 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0

 • ĐT tại cty Cao su Sao VàngĐT tại cty Cao su Sao Vàng

  Phần I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng. Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.

  doc105 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010

  Chương I: Cơ sở lý luận về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Chương II: Thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Chương III: Một số giải pháp nâng cao đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010.

  doc107 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 850 | Lượt tải: 1

 • Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà TâyĐầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây

  Chương I. Những vấn đề lí luận chung Chương II. Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tây ChươngIII. Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây

  doc91 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 8

 • Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụngHợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

  Chương I : Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế. Chương II : Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI)

  doc92 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0

 • ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA NIEs VÀO VIỆT NAMĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA NIEs VÀO VIỆT NAM

  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT HƠN NỮA ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM

  doc58 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 948 | Lượt tải: 2

 • Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhMột số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Chương I. Thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua Chương II. Những giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn thành phố HCM

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 3