• Quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty mây tre xuất khẩuQuản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty mây tre xuất khẩu

  Phần thứ nhất: Khái quát chung về Công ty Phần thứ hai: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Phần thứ ba: Một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 4

 • Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hìnhTiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình

  Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

  doc101 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2085 | Lượt tải: 22

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc NamHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam

  Phần 1: Những lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam. Phần II: Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam Phần III: Một số nhận xét, kiến nghị về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ...

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 14

 • Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời ViệtCông tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt

  Phần I : Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Mặt Trời Việt Phần II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền luơng của Công ty Mặt Trời Việt Phần III : Nhận xét và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương.

  doc84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1242 | Lượt tải: 11

 • Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắpHoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3 thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành...

  doc118 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1006 | Lượt tải: 11

 • Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông ÁHạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và Nhà nước với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Á

  Phần I : Cơ sở lý luận của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng, nhà nước trong doanh nghiệp. Phần II : Thực trạng hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người bán, với khách hàng và nhà nước ở công ty EAST-ASIAN. Phần III : Phương hướng hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán, khách hàng và nhà nước ở công...

  doc96 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 3

 • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện QuangKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Bóng Đèn Điện Quang

  Chương I: Lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại Chương II: Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Bóng Đèn Điện Quang Chương III: Một số y kiến đóng góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 4406 | Lượt tải: 53

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng ThápHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

  Chương 1: Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

  doc75 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1404 | Lượt tải: 11

 • Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánKế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán

  Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ trong công ty xây lắp . Chương 2: Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ kh...

  doc158 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 4041 | Lượt tải: 35

 • Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thịHoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị

  PhầnI : Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp Phần II : Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị PhầnIII: Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị.

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0