• Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ LợiTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi

  Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi. Chương 3 : Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thuỷ Lợi.

  doc97 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 763 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3

  Chương I: Cơ sở lý luận của việc tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ Chương II: Thực tế tổ chức quản lý và hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3 Chương III: Một số suy nghĩ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty Dệt 8/3

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 3

 • Cty May Thăng LongCty May Thăng Long

  Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ Hạch toán tổng hợp chi phí theo phương pháp KKTX Hạch toán tổng hợp chi phí theo phương pháp KKĐK Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1084 | Lượt tải: 1

 • Kế Toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty CP Ba LanKế Toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại cty CP Ba Lan

  Chương I: Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liêu ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương II: tình hình tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Ba Lan Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan

  doc61 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 13

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP công ty Thương Mại - Gia Công Kim Khí thép Thái NguyênHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP công ty Thương Mại - Gia Công Kim Khí thép Thái Nguyên

  PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁ THÀNH PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI – GIA CÔNG KIM KHÍ THÉP THÁI NGUYÊN PHẦN III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

  doc44 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 6

 • Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà NộiTổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội

  Phần I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội . Phần III: Nhận xét và ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán chi phí sản xuất và tín...

  doc78 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1194 | Lượt tải: 6

 • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩmHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

  Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...

  docChia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1321 | Lượt tải: 7

 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh HàTổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà

  Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực trạng về tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp may Minh Hà.

  doc97 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2070 | Lượt tải: 5

 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt NhậtKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật

  Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Phần II: Thực trạng và tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt- Nhật. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt ...

  doc72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2798 | Lượt tải: 39

 • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương NamTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam

  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở doanh nghiệp xây lắp. Phần thứ hai: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam. Phần thứ ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu -...

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 19