• Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệMột số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

  Chương I: Giới thiệu lý luận về thị trường và hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường mở. Chương II: Giới thiệu về thực trạng thị trường và hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ . Chương III: Đề ra phương hướng , biện pháp phát triển t...

  docx107 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 2

 • Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - thương mại điện tử trong khuôn khổ WTOPhát triển thương mại điện tử toàn cầu - thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO

  Chương I “Tổng quan về thương mại điện tử” trình bày các vấn đề cơ bản nhất về thương mại điện tử như định nghĩa, phương tiện và ứng dụng của thương mại điện tử, lợi ích khi sử dụng thương mại điện tử, thực trạng phát triển của thương mại điện tử trên thế giới và môi trường hoạt động của thương mại điện tử. Chương II “Phát triển thương mại điện ...

  docx87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 7

 • Xuất Khẩu hàng may mặc Việt NamXuất Khẩu hàng may mặc Việt Nam

  Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam http://doan.edu.vn/do-an/preview-527/ Type: docx ----------------------------------------------------------------------------------- Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU http://doan.edu.vn/do-an/preview-452...

  docx73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 6

 • TM072TM072

  ChươngI Kinh tế hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ sản xuất Chương II Thực trạng huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì Chương III phương hướng và giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì

  docx68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 2

 • Nghiên cứu một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp kính Long GiangNghiên cứu một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp kính Long Giang

  Chương I : Vấn đề tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương II : Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp kính Long Giang Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp kính Long Giang

  docx54 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 800 | Lượt tải: 1

 • Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở công ty Centrimex chi nhánh Hà NộiMột số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở công ty Centrimex chi nhánh Hà Nội

  Chương I. Cơ sở lý luận về phương thức thanh toán quốc tế Chương II. Thực trạng phương thức thanh toán quốc tế ở công ty Centrimex - chi nhánh Hà Nội Chương III. Những biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế tại Công ty Centrimex

  docx4 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 2

 • Gian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừaGian lận thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa

  Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT trong kinh doanh Chương II: Thực trạng gian lận thuế GTGT ở Việt Nam Chương III: Một số biện pháp chống gian lận thuế GTGT ở Việt Nam

  docx105 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 6

 • Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt NamMột số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt Nam

  Chương I : Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu hàng may mặc đối với nền kinh tế Việt Nam. Chương II : Thực trang xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty dệt may Việt Nam giai đoạn 1998 - 2001. Chương III : Phương hướng và giải phấp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của tổng Công ty trong thời gian tới.

  docx82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1256 | Lượt tải: 4

 • Dãy số thời gian trong việc phân tích và dự đoán thống kê về Du LịchDãy số thời gian trong việc phân tích và dự đoán thống kê về Du Lịch

  Chương I: Du Lịch và vai trò của thống kê trong việc nghiên cứu về Du Lịch. Chương II: Những vấn đề lý luận chung về phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê . Chương III: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong việc phân tích biến động và dự đoán Du Lịch Việt Nam trong những năm tới .

  docx34 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 2473 | Lượt tải: 6

 • Giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuậtGiải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

  Chương I: Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường. Chương II: Phân tích quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật. Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.

  docx72 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 5