• Nghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu ĐiệnNghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu Điện

  Sắp bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của nền khoa học kĩ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng hoà nhập hơn vào xu thế tiến bộ đó của thế giới, với những bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trang bị cho cơ sở vật chất của chúng ta ngày càng tiên tiến hơn hiện đại hơn .Nhờ có chính sách đổi mới đúng đắn ấy của nhà nước ...

  doc86 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1091 | Lượt tải: 1

 • QL thu chi BHXH VNQL thu chi BHXH VN

  Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số 54/SL ngày 3/11/1945 của Chủ tịch chính phủ lâm thời quy định những căn cứ, điều kiện để công chức nhà nước được hưởng chế đ...

  doc75 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 3

 • Luận văn BHXHLuận văn BHXH

  Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, điều kiện kinh tế, xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà ...

  doc40 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1376 | Lượt tải: 3

 • Thu nộp quỹ BHXHThu nộp quỹ BHXH

  Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước; điều này có thể dễ dàng lý giải bởi BHXH không chỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những người phụ thuộc vào các ...

  doc84 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 01/11/2012 | Lượt xem: 1420 | Lượt tải: 2