• Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống NhấtCty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất

  Phần I: Khái quát chung về tình hình của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất. Phần II: Nghiệp vụ chuyên môn Phần III: Nhận xét và kiến nghị.

  doc92 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1730 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVDHoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD

  Phần I: Cơ sở lý luận chung Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD

  doc81 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 949 | Lượt tải: 5

 • Công tác quản lý và hạch toán tại Cty bánh kẹo Hải ChâuCông tác quản lý và hạch toán tại Cty bánh kẹo Hải Châu

  CHƯƠNG I: Những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu. CHƯƠNG II: Thực trạng công tác hạch toán tại công th bánh kẹo Hải Châu. CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác kế toán tại công ty bánh kẹo Hải Châu.

  doc135 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 898 | Lượt tải: 3

 • Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVTHoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT

  Phần I: Tìm hiểu chung về tình hình chung của doanh nghiệp Phần II: Thực trạng về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TMT. Phần III: Tìm hiểu chung các mặt kế toán trong Công ty.

  doc90 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 7

 • Một số điều cần biết về hệ thống kế toán PhápMột số điều cần biết về hệ thống kế toán Pháp

  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP. CHƯƠNG II. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO. CHƯƠNG III. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. CHƯƠNG IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH CHƯƠNG V. KẾ TOÁN BẰNG TIỀN CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN VÀ THƯƠNG PHIẾU CHƯƠNG VI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KINH DOANH I. KHÁI NIỆM CHU...

  doc77 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 2

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVTHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT

  Chương I: Khái quát tình hình chung của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải. Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải. Chương III: Tìm hiểu chung về các phần hành kế toán khác trong Công ty Thương mại và sản xuất ...

  doc76 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 3

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại xí nghiệp xây lăp IHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại xí nghiệp xây lăp I

  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I CHƯƠNG III: MỘT S Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 4397 | Lượt tải: 36

 • Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Chương I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.

  doc97 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 5

 • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại XN gạch ngói Hồng TháiTổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại XN gạch ngói Hồng Thái

  PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI PHẦN II: THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ SUẤT VÀ KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI

  doc65 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 3447 | Lượt tải: 34

 • Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)

  Phần I : Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Phần II : Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ. Phần III : Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Hoá chất mỏ.

  doc82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2685 | Lượt tải: 37