• Thanh toán quốc tế - Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giáThanh toán quốc tế - Chương 2: Kế toán chênh lệch tỷ giá

  MỤC TÊU 1. Biết được các khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền. 2. Vận dụng được các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương được tiền. 3. Hiểu được các phương pháp hạch toán đối với các loại tài khoản này. 4. Biết cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan.

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Thanh toán quốc tếBài giảng môn Thanh toán quốc tế

  Chương 1: Tỷ giá hối đoái và một số nghiệp vụ giao dịch trên thị trường hối đoái  Chương 2: Cán cân thanh toán quốc tế  Chương 3: Các phương tiện thanh toán QT  Chương 4: Các phương thức thanh toán QT  Chương 5: Bộ chứng từ trong thanh toán QT

  pdf147 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Các phương thức thanh toán quốc tếNgân hàng, tín dụng - Các phương thức thanh toán quốc tế

  Phương thức chuyển tiền. “ Phương thức chuyển tiền là phương thức mà trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu Ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương thức chuyển tiền do khách hàng yêu cầu”. Phương thức này có thể mô tả khái quát theo sơ đồ sau: (1). Người c...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài tập môn ngân hàng thương mại – cao họcBài tập môn ngân hàng thương mại – cao học

  BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – CAO HỌC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG Bài 1.1: Lựa chọn hai ngân hàng bất kỳ của Việt nam a. Phân tích các báo cáo tài chính của hai ngân hàng này trong hai năm gần nhất và cho nhận xét về các chỉ tiêu tài chính của hai ngân hàng này. b. Sử dụng tiêu chí xếp loại tín nh...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng

  1. KHÁI QUÁT RRTD 1.1. Khái niệm: Rủi ro tín dụng trong HĐ ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 1.2. Đặc điểm: - Đây là loại RR đặc thù nhất, lớn nhất và thường xuyên nhất trong KD ngân hàng (vì HĐ TD của NH là trọng tâm). - Luôn tiềm ẩn trong su...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng

  1. KHÁI QUÁT RRTK 1.1. Các khái niệm a/ Khái niệm thanh khoản: Dưới góc độ TS: TK là khả năng chuyển hóa thành tiền của TS và ngược lại. Một TS được xem là TK khi đáp ứng được các tiêu chí sau: - Có sẵn số lượng để mua, bán (the right amount is available). - Có sẵn thị trường giao dịch (at the right location). - Có sẵn thời gian giao dịch (...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng

  1. KHÁI QUÁT VỀ RRTG: 1.1. Khái niệm: RRTG là những sai lệch trong kết quả KD so với dự tính do sự biến động của tỷ giá gây ra. Khi TSC và TSN (nội và ngoại bảng) của ngoại tệ không bằng nhau, tức duy trì trạng thái ngọai tệ mở, thì NH chịu RRTG. 1.2. Nguyên nhân RRTG: Nguyên nhân 1, NH duy trì trạng thái ngoại tệ mở (open position): 1. Các...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 5: Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giáNgân hàng, tín dụng - Bài 5: Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

  1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Khái niệm quyền chọn: @ Các HĐ Forward, Swap, Future luôn luôn phải thanh lý (có thể trước, sau hay khi đến hạn). @ HĐ Option có thể: Thanh lý hoặc không thanh lý.  Người mua HĐ có quyền: + Tiến hành thực hiện quyền chọn. + Không thực hiện quyền chọn.

  pdf50 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 4: Nghiệp vụ swaps và phòng ngừa rủi ro tỷ giáNgân hàng, tín dụng - Bài 4: Nghiệp vụ swaps và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

  1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Khái niệm: Swaps là việc đồng thời mua và bán 1 đồng tiền nhất định, trong đó VD mua vào và bán ra là khác nhau. 1.3. Đặc điểm: - HĐ Swap được ký kết ngày hôm nay, gồm 2 vế: Vế mua vào và vế bán ra. - Mua vào và bán ra 1 đồng tiền nhất định, tức ngân hàng yết giá mua vào và bán ra đồng tiền ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 4: Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suấtNgân hàng, tín dụng - Bài 4: Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất

  1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN 1.1. Hợp đồng SPOT và FORWARD Hợp đồng giao ngay - Spot Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm hôm nay (t = 0), khi người bán đồng ý giao TS và người mua đồng ý TT trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ký kết HĐ. Ví dụ, với LS niêm yết là 12,5428%/năm đối với HĐ spot của trái phiếu có k...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0