• Elementary Programming with C - Session 4: Input and Output in 'C'Elementary Programming with C - Session 4: Input and Output in 'C'

  To understand formatted I/O functions - scanf() and printf() To use character I/O functions - getchar() and putchar() Standard Input/Output In C, the standard library provides routines for input and output The standard library has functions for I/O that handle input, output, and character and string manipula...

  ppt27 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Độ đo Google trong tích hợp dữ liệuĐộ đo Google trong tích hợp dữ liệu

  Lý thuyết về độ đo đang là một trong những vấn đề được bàn đến nhiều trong các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính bởi tính ứng dụng sâu rộng của nó từ thu hồi dữ liệu, khai phá dữ liệu đến tích hợp tri thức, nhận dạng và học máy. Việc tìm kiếm các độ đo phản ánh được sự khác biệt một cách tinh tế của các khái niệm, thuật ngữ v...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề xuất giải pháp tiền xử lý để tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong mạng cảm biến không dâyĐề xuất giải pháp tiền xử lý để tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong mạng cảm biến không dây

  Giải pháp chia mạng cảm biến không dây (WSNs - wireless sensor networks) thành nhiều cụm (cluster), mỗi cụm có nhiều nút cảm biến (multi-sensor) để tổng hợp dữ liệu tại các nút trung gian trên đường truyền từ nút cảm biến về mục tiêu đến trạm đích (BS - base station) đang được nhiều nhóm nghiên cứu. Tổng hợp dữ liệu nhằm hạn chế các gói tin dư th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 3: Operators and ExpressionsElementary Programming with C - Session 3: Operators and Expressions

  Explain Assignment Operator Understand Arithmetic Expressions Explain Relational and Logical Operators Understand Bitwise logical operators and expressions Explain casts Understand Precedence of Operators Expressions Combination of Operators and Operands

  ppt25 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 2: Variables and Data TypesElementary Programming with C - Session 2: Variables and Data Types

  Discuss variables Differentiate between variables and constants List the different data types and make use of them in C programs Discuss arithmetic operators

  ppt22 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Elementary Programming with C - Session 1: Basics of CElementary Programming with C - Session 1: Basics of C

  Differentiate between Command, Program and Software Explain the beginning of C Explain when and why is C used Discuss the C program structure Discuss algorithms Draw flowcharts List the symbols used in flowcharts

  ppt26 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Review PCI Express, SATA II and Silicon image 3132 (SI3132) – CMD649 - Hoa HoangReview PCI Express, SATA II and Silicon image 3132 (SI3132) – CMD649 - Hoa Hoang

  • Introduction PCI Express and SATA II • Silicon image 3132 • PCI Express is the third generation high performance I/O bus used to interconnect peripheral devices in applications. The first generation buses include the ISA, EISA, VESA, and Micro Channel buses, second generation buses include PCI, AGP, and PCI-X.

  pdf40 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá năng lực giao thức định tuyến của mạng không dây trong hệ thống giao thông thông minhĐánh giá năng lực giao thức định tuyến của mạng không dây trong hệ thống giao thông thông minh

  Phương pháp định tuyến của mạng không dây trong hệ thống giao thông thông minh (ITS) là vấn đề được giới nghiên cứu quan tâm trong những năm gần đây. Sự hạn chế về tài nguyên của nút mạng là thách thức nhằm tìm ra các giải pháp nhằm giảm thiểu sự tiêu hao năng lượng, yêu cầu về bộ nhớ và độ phức tạp của chức năng định tuyến. Nhiều giải pháp định ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Review PCI – CMD649 - Project: Linux Training - Minh Nguyen VanReview PCI – CMD649 - Project: Linux Training - Minh Nguyen Van

  PCI Configuration Register Header Type Vendor ID  manufacture of device • Device ID  type of device • Subsystem Vendor ID and Subsystem ID Register : => the OS distinguish the difference between cards or subsystems. => These two registers must contain their assigned values before the system first accesses them • Revision ID Register : ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của nhiễu truyền dẫn đến hiệu năng mạng Manet dựa trên giao thức định tuyến theo yêu cầuĐánh giá ảnh hưởng của nhiễu truyền dẫn đến hiệu năng mạng Manet dựa trên giao thức định tuyến theo yêu cầu

  Định tuyến trong mạng MANET đã và đang được nghiên cứu rộng rãi trong thời gian gần đây. Hầu hết các công trình nghiên cứu đã công bố tập trung cải tiến các giao thức định tuyến với mục tiêu giảm xác suất nghẽn, nâng cao thông lượng mạng. Trong trường hợp mạng MANET có vùng diện tích rộng và mật độ nút cao, dữ liệu có thể truyền qua nhiều nút tru...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuongdt324 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0