• Hướng dẫn những nội dung ôn tập quan trọng trong phần các luật về cán bộ, công chức, viên chứcHướng dẫn những nội dung ôn tập quan trọng trong phần các luật về cán bộ, công chức, viên chức

  1. Định nghĩa công chức. 2. Định nghĩa viên chức. 3. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môi trường pháp lý trong xây dựngBài giảng Môi trường pháp lý trong xây dựng

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ TRONG XÂY DỰNG Văn bản luật Hiến pháp Hiến pháp là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân. Trong bài viết này, ngoài Hiến pháp được hiểu như hi...

  pdf174 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật môi trường và chính sách kinh tế nâng caoBài giảng Luật môi trường và chính sách kinh tế nâng cao

  1. GIỚI THIỆU VÀ SƠ LƯỢC 1. Kinh tế học và Môi trường Ô nhiễm toàn cầu, tăng trưởng dân số, sự tuyệt chủng của các loài và mối đe doạ lên toàn bộ hệ sinh thái là các vấn đề môi trường nghiêm trọng trong thời đại chúng ta. Do đó, việc bảo vệ nền văn minh của nhân loại và môi trường đòi hỏi phải có những thay đổi cách thức sử dụng tài nguyên, ph...

  pdf200 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh

  NỘI DUNG CHÍNH • Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, • Một số kinh nghiệm.

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đại học nông lâm TP.Hồ Chí MinhNghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh

  LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ • Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước; • Để phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về k...

  pdf82 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài 1: Pháp luật và đời sốngBài 1: Pháp luật và đời sống

  Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất ra đời, xã hội phân chia thành những giai cấp đối kháng, nhà nước xuất hiện cùng với nó là pháp luật cũng hình thành để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước

  ppt32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chế định nghĩa dưỡng trong pháp luật triều nguyễn, đối sánh với pháp luật Việt Nam đương đạiChế định nghĩa dưỡng trong pháp luật triều nguyễn, đối sánh với pháp luật Việt Nam đương đại

  Tử hệ nghĩa dưỡng là một tử hệ giả tạo (hay nhân tạo) được thiết lập bởi ý chí của các tư nhân trong những hoàn cảnh và thể thức được luật pháp chuẩn nhận, nó cũng phát sinh những tương quan pháp lý tương tự như trong tử hệ tự nhiên, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Đây là một định chế khá phổ biến ở nước ta. Ngày xưa, người ta thường nuôi con nuôi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản của pháp luật kinh doanh - Chuyên đề 1: Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệpBài giảng Những vấn đề cơ bản của pháp luật kinh doanh - Chuyên đề 1: Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

  Những nội dung chính của chuyên đề 4 nhóm vấn đề: 1. Quy chế pháp lý chung về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2. Chế độ pháp lý về các loại hình doanh nghiệp và nhóm công ty 3. Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và pháp luật về phá sản 4. Pháp luật đầu tư Việt Nam

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Đầu tưRà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Đầu tư

  Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) đã chính thức được hai Bên tuyên bố hoàn tất đàm phán đầu tháng 12/2015. Đây là một trong hai Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lớn nhất của Việt Nam. Với phạm vi cam kết rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại hoặc có liên quan đến thương mại, ở cả các vấn đề tại biên giới và...

  pdf116 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012

  Tóm tắt Nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu thoát khỏi tình trạng đình trệ trong nửa đầu năm khi Chính phủ bắt đầu nới lỏng cả về chính sách tiền tệ lẫn chính sách tài khoá từ đầu Quý 2/2012. Nhưng sự phục hồi là chưa chắc chắn. Tăng trưởng kinh tế từ mức 4,73% trong 3 quý đầu tăng lên 5,03% cả năm, thấp hơn so với mục tiêu là 5,5%. Đây là mức th...

  pdf39 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0