• Sinh học phân tử - Chương 1: Giới thiệu về Sinh học phân tửSinh học phân tử - Chương 1: Giới thiệu về Sinh học phân tử

  Sinh học phân tử (molecular biology) là môn khoa học nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh học (acid nucleic, protein, ) cần thiết cho sự sống. 1866 Định luật phân ly độc lập trong di truyền tính trạng, Mendel. (Cha đẻ của di truyền học hiện đại). 1868 Friedrich Miescher khám phá ra DNA và gọi nó là nuclein. “… chấ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 5: Sự tiến hóaSinh học - Chương 5: Sự tiến hóa

  Khái niệm Nguồn gốc sự sống Các giới sinh vật Học thuyết tiến hóa của Lamac Học thuyết tiến hóa của Dacuyn Quần thể và sự di truyền quần thể Quan niệm hiện nay về Tiến hóa - Nguyên liệu của quá trình tiến hóa - Động lực của quá trình tiến hóa - Sự cách ly và nguồn gốc các loài - Cơ chế hình thành loài

  ppt18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 4: Tính cảm ứng và thích nghi của sinh vậtSinh học - Chương 4: Tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật

  I.Tính cảm ứng và thích nghi của thực vật 1. Tính hướng kích thích 2. Hoocmon của thực vật 3. Quang chu kỳ và Phytocrom II. Tính cảm ứng và thích nghi của động vật 1. Hệ thống nội tiết ở người 2. Xung thần kinh và cơ chế dẫn truyền xung thần kinh 3. Tập tính của động vật

  ppt21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vậtSinh học - Chương 3: Sự phân bào và sinh sản của sinh vật

  I. Sự phân bào Phân bào nguyên nhiễm Phân bào giảm nhiễm II. Sự hình thành giao tử Hình thành giao tử ở thực vật hạt kín Hình thành giao tử ở động vật có vú III. Các hình thức sinh sản Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính IV. Sự thụ tinh Thụ tinh của thực vật hạt kín Thụ tinh của các động vật có vú V. Sự phát triển phôi

  ppt26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 2. Trao đổi chất và năng lượng sinh họcSinh học - Chương 2. Trao đổi chất và năng lượng sinh học

  I. Sự trao đổi chất và thông tin qua màng 1. Sự vận chuyển chất qua màng 2. Sự trao đổi thông tin qua màng II. Sự trao đổi năng lượng của tế bào 1. Năng lượng tự do và năng lượng hoạt hóa 2. Oxy hóa khử sinh học và Thế oxy hóa khử 3. Enzim 4. Sự v/c điện tử trong Hô hấp t/b 5. Sự tổng hợp ATP III.Hô hấp tế bào 1. Khái niệm 2. S...

  ppt57 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 1. Tổ chức của cơ thể sốngSinh học - Chương 1. Tổ chức của cơ thể sống

  I. Những đặc trưng cơ bản của sự sống Tính ổn định về tổ chức, cấu tạo Hoạt động trao đổi chất: Đồng hóa + Dị hóa Sinh trưởng, phát triển Khả năng vận động Khả năng sinh sản Hoạt động cảm ứng, thích nghi

  ppt46 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Cấu tạo một số củ lương thựcSinh học - Cấu tạo một số củ lương thực

  CẤU TẠO MỘT SỐ CỦ LƯƠNG THỰC Củ thường chia làm 3 phần: vỏ, thịt củ, lõi (nếu có). Hệ thống các loại củ thường gặp: sắn, khoai lang, khoai tây, sắn dây, dong,

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật họcCâu hỏi trắc nghiệm vi sinh vật học

  I. Câu hỏi trả lời ngắn 1.Vi sinh vật bao gồm:.A., nấm men, nấm mốc, tảo, nguyên sinh động vật và .B. A. B. 2. Kể các đơn vị dùng để đo kích thước của vi sinh vật: A. B. C. 3. Giới nguyín sinh (Protista) phân biệt với .A. .ở sự tổ chức đơn giản của chúng: dù đơn bào hoặc đa bào, tế bào của chúng không .B. 4. Hạt virus gồm một phần tử.A. .hoặ...

  pdf108 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Dòng bạch cầu hạtSinh học - Dòng bạch cầu hạt

  Đặc điểm của các tế bào là sự xuất hiện các hạt trong nguyên sinh chất. Khi tế bào càng trưởng thành thì các hạt cũng biệt hoá dần thành những hạt đặc hiệu: hạt trung tính, hạt ưa axit, hạt ưa bazơ. Các hạt này là các tiểu thể (lyzosom), chúng chứa rất nhiều loại men: các men thuỷ phân, peroxydaza, esteraza,.  Trong quá trình biệt hoá và tr...

  pdf19 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Tin học ứng dụng trong Sinh HọcTin học ứng dụng trong Sinh Học

  Khoảng quan sát: là khác biệt giữa hai giá trị quan sát: lớn nhất và nhỏ nhất. • r = Max – Min • Giá trị trung bình giống nhau, khoảng quan sát giống nhau? • Nếu khoảng quan sát lớn thì độ phân tán sẽ cao.

  pdf128 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0