• Một số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà TâyMột số ý kiến về tăng thu, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHĐT&PT Hà Tây

  Chương I: Những lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường – cơ chế tài chính của ngân hàng thương mại quốc doanh. Chương II: Thực trạng kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh của NHĐT&PT Hà Tây Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng thu nhập, tiết kiệm ch...

  doc78 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 747 | Lượt tải: 1

 • Tín dụng trung và dài hạn tại NH TMTín dụng trung và dài hạn tại NH TM

  Chương I: Hoạt Động Tín Dụng Trung và Dài Hạn Của Ngân Hàng Thương mại Chương II: Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại sở I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

  doc83 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 2

 • GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Việt NamGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Việt Nam

  Chương 1: Tín dụng và hiệu quả tín dụng trung- dài hạn của NHTM trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng tình hình hoạt động tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.

  doc88 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 1

 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống ĐaGiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa

  Chương I:Thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHTM. Chương II:Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa. Chương III:Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Đa.

  doc100 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 8

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh GiangGiải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh Giang

  Chương I: Hộ sản xuất và hiệu quả trong đầu tư tín dụng đối với hộ sản xuất ChươngII: Thực trạng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang . Chương III: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Ninh Giang .

  doc84 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1063 | Lượt tải: 9

 • Một số vấn đề về Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHĐT&PT Cao Bằng - Thực trạng và giải phápMột số vấn đề về Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHĐT&PT Cao Bằng - Thực trạng và giải pháp

  Chương 1: Lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt. Chương 2: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHĐT&PT Cao Bằng . Chương 3: Các giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHĐT&PT Cao Bằng.

  doc76 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 912 | Lượt tải: 5

 • Huy động vốn tại Ngân hàng thương mạiHuy động vốn tại Ngân hàng thương mại

  Chương 1 : NHTM và công tác huy động vốn tại các NHTM. Chương 2 : Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản. Chương 3 : Giải pháp và kiến nghị để đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Vụ Bản.

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 4345 | Lượt tải: 26

 • Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ AnVốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An

  Phần I: Vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phần II: Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ ...

  doc81 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 1199 | Lượt tải: 5

 • Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từHoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

  Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ. Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại SGD I - NHĐT&PTVN. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại SGD I - NHĐT&PTVN.

  doc66 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 6

 • Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP BankGiải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank

  Chương I : Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của DNV&N trong nền kinh tế thị trường Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng đối với DNV&N tại VP Bank Chương III : Giải pháp và kiến nghị về hoạt động tín dụng nhằm phát triển DNV&N tại VP Bank

  docChia sẻ: lazy | Ngày: 22/11/2012 | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 4