• Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt NamSử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đó đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng bỡnh quõn GDP ở mức 9-...

  doc24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 0

 • Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hộiViệc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội

  Kết thúc việc thực hiên kế hoạch 1996-2000 với nhiều thành tựu đã đạt được ,GDP được duy trì ở mức 7.0%/năm, cơ cấu kinh tế đang từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP . .Bên cạnh đó vấn đề việc làm cũng được chú trọng quan tâm giải quyết . ...

  docx35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt NamVai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam

  Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đ¬ợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ng¬ời đ¬ược hư¬ởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trưởng kinh tế để nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho con người. Lao động là m...

  docx43 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 5562 | Lượt tải: 20

 • Container hoá trong vận tải biển ở Việt NamContainer hoá trong vận tải biển ở Việt Nam

  Việt Nam có bờ biển dài trên 3.000km, là điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển hàng hải. Đây là công nghệ đem lại những hiệu quả to lớn mà nhiều nước đã sử dụng như ngành mũi nhọn để đi lên công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Vậy, sau dầu khí, dệt may, tin học - điện tử. tại sao chúng ta lại không chọn hàng hải là ngành phát triển mũi nhọn trong tư...

  docx27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 2327 | Lượt tải: 2

 • Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệpHiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tò...

  docx41 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 3

 • Biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt namBiện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt nam

  Sự ra đời hoạt động ngân hàng đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển và tiến bộ của con người. Lênin đã coi sự ra đời ngân hàng như ”Sự phát minh ra lửa” hay “Sự phát minh ra bánh xe”. Vai trò to lớn của hoạt động ngân hàng đối với sự phát triển nền kinh tế và xã hội được xuất phát từ chính những đặc trưng của nó. Hoạt động kinh doanh ngâ...

  docx27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 15

 • Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nayLãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp, nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ,vừa là giá cả sử dụng vốn của hoạt động tín dụng. Vì vậy, nó có tác động to lớn đối với việc tăng hay giảm khối lượng tiền lưu thông, thu hẹp hay mở rộng tín dụng tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân...

  docx27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 2

 • Lãi suất và tự do lãi suấtLãi suất và tự do lãi suất

  Lãi suất là một phạm trù kinh tế quan trọng được đề cập trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế từ tiết kiệm, đầu tư, kiểm soát lạm. Nhà nước sử dụng lãi suất làm công cụ của chính sách tiền tệ điều tiết các quan hệ kinh tế nhằm mục tiêu tăng trưởng phát triển. Do tầm quan trọng và cách thức tác động vào lãi suất của nhà nước hình thành nên nhiều ...

  docx46 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 2

 • Sự phân hoá giàu nghèoSự phân hoá giàu nghèo

  Thế giới đang bước vào thế kỷ mới với kỳ vọng một cuộc sống mới phồn vinh hạnh phúc. Làn sóng toàn cầu hoá đang lan nhanh là động lực thôi thúc các quuốc gia dân tộc vào một cuộc đua tranh vì sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chính vì vậy nền kinh tế thế giới đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng bên cạnh đó nó cũng tạo ra hố ngăn giữa c...

  docx62 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 5482 | Lượt tải: 16

 • Văn thưVăn thư

  Công tác văn thư là một bộ phận gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan các tổ chức, nó là một hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bản. Phục vụ cho sự lãnh đạo và điều hành của thủ trưởng cơ quan đơn vị. Chính vì thế mà công tác văn thư được xác định là một hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước nói chung. Trong văn phòn...

  doc29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 2