• Học thuyết của Máct tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước taHọc thuyết của Máct tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế nước ta

  Để hiểu thêm về tư bản chúng ta tìm hiểu lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản. Lý thuyết này là lý thuyết vận động của tư bản. Tư bản luôn vận động qua 3 giai đoạn khác nhau và ở mỗi một giai đoạn đó thì nó thể hiện các chức năng và hình thức khác nhau. Quá trình vận động của tư bản là quá trình vận động không ngừng diễn ra thường xuyên và lặp ...

  doc42 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 4

 • Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước taHọc thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta

  Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay –nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội có sự quản lý của nhà nước ,việc quản lý và dụng vốn của cả nước ,của từng thành phần kinh tế ,của từng doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp và hết sức bức thiết. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây kinh tế thị trường đã tạo raq một môi trường kinh tế hết sức sôi độ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 3747 | Lượt tải: 8

 • Kinh tế nhà nướcKinh tế nhà nước

  Nền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại không phải do ý muốn chủ quan của nhà nước, nó tồn tại và phát triển phụ thuộc vào những tiền đề kinh tế, chính trị khách quan của nền kinh tế. Trong cơ cấu kinh tế này mà thành phần kinh tế l...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 3

 • Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhậpKinh tế VN trong thời kỳ hội nhập

  Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết , tất yếu đối với mọi quốc gia. Nhưng ở mỗi nước khác nhau thì đi bằng các con đường khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam , từ khi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì Đảng và nhà nước ta đã xác định rằng : phát triển các d...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1419 | Lượt tải: 3

 • ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆPẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lực lưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không những thế nó còn tác động trực tiếp và thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, hướng tới xã hội thông tin và nền...

  doc14 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1440 | Lượt tải: 2

 • Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt namChính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt nam

  Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạ...

  doc27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 3

 • Sự phát triển của các hình thái kinh tếSự phát triển của các hình thái kinh tế

  Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và có điều kiện thuận lợi tập hợp l...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 4

 • Những vấn đề lý luận về lạm phátNhững vấn đề lý luận về lạm phát

  Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp và không phải lúc nào cũng tuân theo những qui tắc kinh tế . Lạm phát là một vấn đề không phải xa lạ và là một đặc diểm của nền kinh tế hàng hoá và ở mỗi thời kì kinh tế với các mức tăng trưởng ki...

  doc18 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 2856 | Lượt tải: 4

 • Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầuPhần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu

  Hiện nay, việc quản lý công nghệ thông tin trở thành một điều kiện thiết yếu trong mọi hoạt động của toàn cầu; tại nơi làm vịêc thì qản lý công nghệ thông tin đã trở thành một yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các công nghệ hiện có và các phương pháp được sử dụng để thúc đẩy thông tin gọi là quản lý tri thức. Còn thông tin lại được hiểu là những t...

  doc12 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1120 | Lượt tải: 0

 • ASEANASEAN

  Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC). Hoà vào dòn...

  doc20 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 26/11/2012 | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 1