• Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chấtHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất

  Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tí...

  doc118 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 5

 • Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà TĩnhTổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh

  Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Tĩnh. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

  doc101 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 12

 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình MinhKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh

  Chương I:Các vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương II:Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Bình Minh. Chương III:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh.

  doc83 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 5985 | Lượt tải: 50

 • Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung TuấnKế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn

  Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng ở doanh nghiệp thương mại Chương II: Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty TNHH Trung Tuấn Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Trung Tuấn

  doc88 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 24

 • KT NVL, CCDC tại cty TM và SX Đại PhúKT NVL, CCDC tại cty TM và SX Đại Phú

  Phần I: Đặc điểm tình hình công ty Phần II: Chuyên đề kế toán nguyên liệu, vật liệu Phần 3: Kết luận và đánh giá

  doc49 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanhHoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

  Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng, xác định kết q...

  doc64 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 12

 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà NamThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp Hà Nam

  Phần I: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam. Phần II: Giải pháp hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp Hà Nam.

  doc63 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1320 | Lượt tải: 5

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2

  PHẦN I: CƠ SƠ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II. PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH G...

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 4

 • Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng AnMột số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An

  Chương I : Lý luận chung về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Chương II : Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An Chương III : Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng A...

  doc68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 3113 | Lượt tải: 15

 • Cty TNHH TM Hùng TưởngCty TNHH TM Hùng Tưởng

  PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG

  doc54 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1186 | Lượt tải: 1