• XK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VNXK hàng my mặc tại Tổng cty dệt may VN

  CHƯƠNG I: Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu hàng may mặc trong doanh nghiệp CHƯƠNG II: Thực trạng kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 1995-1998. CHƯƠNG III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam trong thời gian tới.

  doc89 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1147 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạchMột số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch

  Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch thời gian qua Chương III: Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đảy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch

  doc74 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt NamMột số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam

  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về xuất khẩu mặt hàng cà phe và vai trò của xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế quốc dân. Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam vào thị trường EU. Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam.

  doc107 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1176 | Lượt tải: 4

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCOMột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCO

  Hoạt động ngoại thương góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tuy nhiên cán cân ngoại trưởng của chúng ta cho đến nay hầu như chưa được cân đối, phải thường xuyên nhập siêu có nghĩa là trị giá nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu. Điều này không hẳn là sự tác động xấu đến nền kinh tế. Đối với đất nước ta...

  doc80 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1078 | Lượt tải: 2

 • XK gốm XD tại TOCONTAPXK gốm XD tại TOCONTAP

  Chương I : Khái quát chung về hợp đồng xuất khẩu Chương II: Thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng hàng gốm sứ mỹ nghệ tại Công ty TOCONTAP trong thời gian tới

  doc67 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEANHoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN

  Chương 1: Những tiền đề lý luận cơ bản về quyết định Marketing sản phẩm xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế Chương 2: Phân tích thực trạng quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu ...

  doc64 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1208 | Lượt tải: 2

 • XK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORTXK hàng thủ công mỹ nghệ tại ARTEXPORT

  Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Chương II :Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu TCMN ở Việt Nam và công ty ARTEXPORT trong thời gian qua Chương III : Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN vào thị trường Nhật Bản

  doc89 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 2

 • Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợiHoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi

  Chương I : Những lý chung về xuất khẩu và xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi. Chương II : Phân tích đánh giá tình hình thực hiện chính sách mặt hàng xuất khẩu chè của Công ty TNHH TM Đại lợi. Chương III: Đề xuất hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè.

  doc59 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 2

 • Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải phápChính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về giá cả và chính sách quản lý giá của nhà nước. Chương II: Thực trạng chính sách quản lý giá của nhà nước mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam. Chương III: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý giá xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam.

  doc82 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1334 | Lượt tải: 1

 • THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU PROSIMEXTHỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU PROSIMEX

  Chương 1: Tình hình thị trường cà phê thế giới thời gian qua. Chương 2: Tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty PROSIMEX. Chương 3: Một số nhận định về kinh doanh cà phê xuất khẩu của Công ty PROSIMEX và những giải pháp đề xuất.

  doc45 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 20/11/2012 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 5