• Sức bền vật liệu - Chương 2: Kéo nén đúng tâmSức bền vật liệu - Chương 2: Kéo nén đúng tâm

  1. Định nghĩa 2. Lực dọc – Biểu đồ lực dọc 3. Ӭng suất pháp 4. Biến dạng 5. Đặc trưng cơ học cӫa vật liệu 6. Ӭng suất cho phép – Hệ số an toàn – Ba dạng bài toán 7. Thế năng biến dạng đàn hồi 8. Bài toán siêu tĩnh

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bảnSức bền vật liệu - Chương 1: Những khái niệm cơ bản

  Nhiệm vụ Tính toán độ bền: chi tiết không bị phá hỏng (đứt, gẫy, trượt, Tính toán về độ cứng: chi tiết không bị biến dạng quá lớn. Tính toàn về độ ổn định: chi tiết luôn giữ được hình dạng ban đầu.

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 10: Một số cơ cấu khácNguyên lí máy - Chương 10: Một số cơ cấu khác

  Cơ cấu Man là cơ cấu biến chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn nhờ trên khâu dẫn có chốt và trên khâu bị dẫn có những rãnh tiếp xúc không liên tục với nhau.  Ví dụ ứng dụng: cơ cấu ăn dao của máy bào, cơ cấu thay ụ dao của máy tiện tự động, cơ cấu đưa phim của máy chiếu phim

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng - Phần III: Hệ bánh răngNguyên lí máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng - Phần III: Hệ bánh răng

  Chú ý: + Nếu i 1n < 0 thì bánh răng 1 và bánh răng thứ n quay ngược chiều nhau và ngược lại. + Bánh răng 5 không làm ảnh hưởng đến giá trị của tỷ số truyền, nó được gọi là bánh răng trung gian. + Trong hệ bánh răng không gian, vấn đề cùng chiều hay ngược chiều không còn ý nghĩa nữa, nhưng ta có thể xác định chiều quay của bánh răng bị động ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răngNguyên lí máy -Nguyên lí máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răngNguyên lí máy -

  1. Cҩu tạo Trong bộ truyền bánh răng nón, răng phân bổ trên hình nón cụt. Bánh răng nón được dùng để truyền chuyển động quay giữa 2 trục cắt nhau, chéo nhau trong không gian

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răngNguyên lí máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng

  1. Khái niệm và phân loại a) Khái niệm: Cơ cấu bánh răng là cơ cấu có khớp cao dùng để biến đổi hoặc truyền chuyển động theo nguyên tắc ăn khớp trực tiếp giữa hai khâu

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 8: Cơ cấu camNguyên lí máy - Chương 8: Cơ cấu cam

  2. Phân loҥi - Cơ cấu cam phẳng: các khâu chuyển động của một mặt phẳng hay trong các mặt phẳng song song nhau + Theo chuyển động của cam: cam quay, cam tịnh tiến . + Theo chuyển động của cần: lắc, tịnh tiến, chuyển động song phẳng + Theo dạng đáy của cần: bằng, nhọn, con lăn, biên dạng bất kỳ

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 7: Cơ cấu nhiều thanhNguyên lí máy - Chương 7: Cơ cấu nhiều thanh

  So với các loại cơ cấu khác, cơ cấu nhiều thanh có những đặc điểm sau: lâu mòn, tuổi thọ cao, khả năng truyền lực lớn; có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo và lắp ráp; dễ dàng thay đổi kích thước động; khó thiết kế cơ cấu theo 1 quy luật chuyển động cho trước. - Trong cơ cấu nhiều thanh, cѫ cҩu 4 khâu bҧn lӅ là cơ cấu thường gặp và điển hình nhất. ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 6: Các chỉ tiêu chất lượng của máyNguyên lí máy - Chương 6: Các chỉ tiêu chất lượng của máy

  2. Biện pháp làm đều chuyển động của máy Ví dụ: Xác định mômen quán tính của bánh đà (thu về trục chính) của máy tiện. Cho mômen động cơ Mđ là hằng số, máy tiện vật có bán kính r (tính bằng m) trong một góc từ 0o đến 270o và từ 300o đến 330o với lực cắt F (tính bằng N) là hằng số. Cho tb, [], mômen quán tính (thay thế về trục chính) của máy l...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lí máy - Chương 5: Động lực học máyNguyên lí máy - Chương 5: Động lực học máy

  Việc xác định chuyển động của máy dưới tác dụng của các lực là một vấn đề cơ bản của động lực học máy - Nhiệm vụ quan trọng của động lực học là xác định hàm số chuyển động của các khâu, có tính đến các lực và mômen quán tính, khối lượng, tính chất đàn hồi của các vật liệu, lực cản của môi trường chuyển động của máy , cân bằng lực quán tí...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 17/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0