• Ngân hàng, tín dụng - Bài 3: Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 3: Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng

  Giả sử, NH huy động vốn với LS 9%/năm; cho vay với LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS huy động năm thứ 2 là: a/ 9%/năm b/ 10%/năm c/ 11%/năm. Kết quả là, trong mọi trường hợp nếu NH duy trì TSC có kỳ hạn dài hơn so với TSN thì NH luôn đứng trước rủi ro lãi suất trong việc tái tài trợ đối với tài sản nợ.

  pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 3: Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giáNgân hàng, tín dụng - Bài 3: Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

  1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Định nghĩa: Những giao dịch ngoại hối có ngày giá trị từ 3 ngày làm việc trở lên gọi là giao dịch kỳ hạn. FVD = (T + n) + 2 ; trong đó: n = 1, 2, 3, . 1.3. Tỷ giá kỳ hạn: Là tỷ giá được thỏa thuận hôm nay để làm cơ sở cho việc trao đổi tiền tệ tại một ngày xác định trong tương lai. F = S + P

  pdf47 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Lãi suất và đo lƣơng lãi suấtNgân hàng, tín dụng - Bài 2: Lãi suất và đo lƣơng lãi suất

  Mục đích: Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Phần này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của c...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệNgân hàng, tín dụng - Bài 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ

  1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác”. Ví dụ: 1 AUD = 0,7585 USD Các ký hiệu tỷ giá: E - Exchange S - Spot F - Forward X - eXercise

  pdf41 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về thị trường ngoại hốiQuản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối

  1. các Khái niệm @ Việt Nam: Khái niệm ngoại hối đợc quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủy ban Thờng vụ Quốc hội. @ Cách hiểu phổ biến? 1.2. Thị trờng ngoại hối: @ The Foreign Exchange Market = FOREX = FX @ Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau ? Giá cả trên ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 1: Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mạiQuản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 1: Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại

  Câu hỏi: Tại sao TSC Interbank lại thấp hơn "đi vay"? Câu hỏi: NHNo có gì khác về cơ cấu TS so với Bảng cân đối này? Câu hỏi: Nếu một NH có trạng thái ban đầu: tổng TSC là 100; Tổng nợ phải trả là 92; VCSH là 8. NH gặp RR gì, nếu: a/ Thua lỗ tín dụng 5. b/ Thua lỗ tín dụng 10

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng, tín dụng - Bài 0: Lãi suất và đo lương lãi suấtNgân hàng, tín dụng - Bài 0: Lãi suất và đo lương lãi suất

  Mục đích: Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Phần này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của c...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế AseanNgân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế Asean

  1. Đặt vấn đề AEC ra đời nhằm xây dựng khu vực ASEAN trở thành: một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; một khu vực phát triển kinh tế đồng đều; một khu vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào nền k...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài khoản ngân hàngTài khoản ngân hàng

  Giới thiệu ● Mô phỏng một số loại tài khoản ngân hàng thường gặp ● Mục tiêu kiến thức: – Kế thừa (inheritance) – Đa hình (polymorphism) – Đóng gói (encapsulation)

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • International settlement first reviewInternational settlement first review

  BOT (Balance of Trade) + TS (Trade in Services) = BGS (Balance of Goods and Services) NII = Net Investment Income CA (current account) = BGS + NII KA (capital account) = DI + PI  KA: capital account  DI: direct investment:  PI: porfolio investment

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0