• Bài giảng Quản trị thương hiệu - 3. Nhận diện thương hiệuBài giảng Quản trị thương hiệu - 3. Nhận diện thương hiệu

  3.1. Định nghĩa nhận diện thương hiệu Nhận diện thương hiệu (Brand Identity) là một thuật ngữ mới xuất hiện gần đây và chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực marketing và truyền thống. Trước khi tìm hiểu rõ về khái niệm mới mẻ này trong lĩnh vực quản trị thương hiệu, chúng ta cùng xem xét một số cách sử dụng phổ biến từ trước tới nay về từ “đặc tí...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - 2. Tài sản thương hiệuBài giảng Quản trị thương hiệu - 2. Tài sản thương hiệu

  2.1. Khái niệm tài sản thương hiệu (Brand Equity) Tài sản thương hiệu (Brand Equity) là những kiến thức khách hàng nắm giữ trong đầu về một thương hiệu và những tác động của sự hiểu biết đó đến hành vi và thái độ của khách hàng đối với thương hiệu đó. Tài sản thương hiệu bao gồm tất cả những giá trị đặc thù mà thương hiệu mang đến cho những ng...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - 1. Khái niệm thương hiệuBài giảng Quản trị thương hiệu - 1. Khái niệm thương hiệu

  1.1. Thương hiệu là gì? 1.1.1. Lịch sử ra đời thương hiệu Từ thương hiệu (Brand) có nguồn gốc từ chữ Brandr, theo tiếng Aixơlen cổ nghĩa là đóng dấu, xuất phát từ thời xa xưa, khi những chủ trại chăn nuôi muốn phân biệt đàn cừu của mình với những đàn cừu khác, họ đã dùng một con dấu bằng sắt nung đỏ đóng lên lưng từng con một, thông qua đó khẳ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing thủy sản - Chương 2: Các thay đổi vĩ môBài giảng Marketing thủy sản - Chương 2: Các thay đổi vĩ mô

  Một số khái niệm Fad: hiện tượng, phong trào, không thể dự đoán, đột biến và không có ý nghĩa kinh tế, chính trị hay xã hội. VD: Harry Potter Trend: khuynh hướng, dễ dự đoán và bền vững hơn VD: thế giới di động cell phone, notebooks

  pdf38 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Marketing thủy sản - Chương 1: Giới thiệu về marketingBài giảng Marketing thủy sản - Chương 1: Giới thiệu về marketing

  Nội dung chương 1. Hiểu các khái niệm về tiếp thị 2. Tìm hiểu các nội dung trong hỗn hợp marketing (Marketing mix) và qui trình marketing 3. Thảo luận về vai trò của marketing trong kinh doanh

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Principles of marketing - Chapter 19 Negotiating with International Customers, Partners, and RegulatorsBài giảng Principles of marketing - Chapter 19 Negotiating with International Customers, Partners, and Regulators

  Differences in Language and Nonverbal Behaviors Americans are near the bottom of the languages skills list Americans don’t like side conversations by foreigners in their native language The variation across cultures is greater when comparing linguistic aspects of language and nonverbal behaviors than when the verbal content of negotiations is c...

  ppt14 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Principles of marketing - Chapter 18 Pricing for International MarketsBài giảng Principles of marketing - Chapter 18 Pricing for International Markets

  Pricing Policy Parallel Imports Parallel imports Develop when importers buy products from distributors in one country and sell them in another to distributors who are not part of the manufacturer’s regular distribution system Occur whenever price differences are greater than cost of transportation between two markets Major problem for pharmaceu...

  ppt14 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Principles of marketing - Chapter 17 Personal Selling and Sales ManagementBài giảng Principles of marketing - Chapter 17 Personal Selling and Sales Management

  Overview Designing the sales force Recruiting marketing and sales personnel Selecting sales and marketing personnel Training for international marketing Motivating sales personnel Designing compensation systems Evaluating and controlling sales representatives Preparing U.S. personnel for foreign assignments Developing cultural awareness T...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Principles of marketing - Chapter 16 Integrated Marketing Communications and International AdvertisingBài giảng Principles of marketing - Chapter 16 Integrated Marketing Communications and International Advertising

  Introduction Integrated marketing communications (IMC) are composed of advertising, sales promotions, trade shows, personal selling, direct selling, and public relations All these mutually reinforcing elements of the marketing mix have as their common objective the successful sale of a product or service For most companies, advertising and pers...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Principles of marketing - Chapter 15 International Marketing ChannelsBài giảng Principles of marketing - Chapter 15 International Marketing Channels

  Channel-of-Distribution Structures All consumer and industrial products eventually go through a distribution process Physical handling and distribution of goods Passage of ownership Buying and selling negotiations between producers and middlemen Buying and selling negotiations between middlemen and customers Each country market has a distribu...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0