• Chương 3 Lý luận cơ bản về tổ chức không gian kinh tế - xã hộiChương 3 Lý luận cơ bản về tổ chức không gian kinh tế - xã hội

  3.1.Phân bố sản xuất 3.1.1 Một số vấn đề chung * Khái niệm: Pbsx là những căn cứ lý luận để đề ra những chính sách, biện pháp nhằm phân bố các lực lượng sản xuất cân đối,hợp lý giữa các vùng

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Economics today - Chương 8 Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trườngBài giảng Economics today - Chương 8 Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

  Giới thiệu Tại sao vấn đề ô nhiễm là một vấn đề nóng hổi trên toàn cầu? Tại sao các làng ung thư đã tốn rất nhiều giấy, mực? Chúng ta sẽ phân tích các nguyên nhân nhằm xem xét liệu thị trường tự do hoạt động hiệu quả hay không.

  pdf48 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đaiBài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đai

  Mục tiêu của môn học "Quy hoạch sử dụng đất đai" là môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về quy hoạch sử dụng đất đai. Sau khi được học môn học này, yêu cầu sinh viên phải tích luỹ được những hiểu biết sau :  - Nắm vững được cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai. - Nắm được phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp ...

  pdf99 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Các bước tiếp cận xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững tài nguyên miền núi cấp làng xãCác bước tiếp cận xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững tài nguyên miền núi cấp làng xã

  BÀI HỌC RÚT RA ĐƯỢC TỪ BƯỚC TIẾP CẬN THỨ NHẤT 1. Hiểu được cộng đồng có những tiềm ẩn rất mạnh và rất thuận trong quá trình triển khai các hoạt động -> đây chính là chía khoà giúp cán bộ của ba trung tâm TEW/CIRD/CHESH mở dần được các bế tắc trong cách thức tiếp cận với cộng đồng; 2. Đồng thời, các cán bộ của các trung tâm TEW/CHESH/CIRD hiểu đ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Phòng chống buôn bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao độngPhòng chống buôn bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động

  BUÔN BÁN NGƯỜI LÀ GÌ? Buôn bán người được hiểu là mọi hành động liên quan đến việc tuyển dụng, mua bán, chứa chấp hoặc nhận, chuyên chở người đưa đến nơi khác trong nước hoặc ra nước ngoài bằng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, đe doạ, ép buộc, lạm dụng quyền hành, bắt cóc, xin con nuôi, môi giới hôn nhân trá hình nhằm mục đích bóc lột sức lao động, lạm...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đaiMột số vấn đề liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai

  ÓM TẮT KẾT QUẢ ĐIỀU TRA: - 43.1% đánh giá việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thời gian qua chưa tốt; - 41.2% cho rằng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thực hiện tốt; - 43.6% khẳng định ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân không tốt; - Chỉ có 8.4% cho rằng việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp - Thực trạng và giải phápThu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp - Thực trạng và giải pháp

  Đẩy nhanh công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo ra động lực mới để đưa kinh tế nông thôn phát triển lên một giai đoạn cao hơn và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hiện nay. Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Hiệp định TPPHiệp định TPP

  Mục tiêu tổng quát + Tự do hóa thương mại và đầu tư; + Đem lại tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội; + Tạo cơ hội cho người lao động và Doanh nghiệp; + Nâng cao đời sống, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, giảm nghèo, tăng trưởng bền vững

  pdf97 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Hiện trạng và biện pháp cải tiến tổ chức khuyến nông cơ sở tỉnh Sóc TrăngHiện trạng và biện pháp cải tiến tổ chức khuyến nông cơ sở tỉnh Sóc Trăng

  Nghiên cứu nầy đã được tiến hành tại Sóc Trăng từ tháng 10/2003 đến tháng 1/2004 nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến công tác khuyến nông cho tỉnh. Kết quả cho thấy các hoạt động khuyến nông đã có những đóng góp rất lớn vào công cuộc phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề còn tồn tại trong vi...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng Thuế nhà nướcTập bài giảng Thuế nhà nước

  Chương 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.1. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế 1.1.1. Sự ra đời và tính tất yếu khách quan của thuế Thuế là phạm trù có tính chất lịch sử và là một tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Thuế phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của quan hệ hàn...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0