• Vật lý - Chương I: Lý thuyết cơ bảnVật lý - Chương I: Lý thuyết cơ bản

  Lịch sử quang phổ học Raman 1.2. Các đơn vị năng lượng và phổ phân tử 1.3. Dao động của phân tử hai nguyên tử 1.4. Nguồn gốc của phổ Raman 1.5. Các thông số xác định tần số dao động 1.6. Dao động của các phân tử nhiều nguyên tử 1.7. Nguyên tắc lọc lựa cho phổ IR và Raman 1.8. So sánh phổ Raman và phổ IR 1.9. Khái nhiệm về đối xứng

  pdf16 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương III: Những khái niệm cơ bản về Quang phi tuyến - SHGVật lý - Chương III: Những khái niệm cơ bản về Quang phi tuyến - SHG

  3.1 Sự phân cực điện môi trong trường Điện từ • 3.1.1 Hệ phương trình Maxwell trong môi trường phi tuyến Hệ phương trình vật chất • Độ phân cực vĩ mô của môi trường D E P       0 B 0 (H M )       j E     P E E      0 0 ( ) D E E E       0[1 ( )]   0[1 (E)]      

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương II: Hiệu ứng quang điện trong tinh thểVật lý - Chương II: Hiệu ứng quang điện trong tinh thể

  Sự truyền sóng đtừ trong tinh thể • Tinh thể dị hướng: D k = εklEl ; k,l = x,y,z (2.1.1) • Mật độ năng lượng điện: •  e = ½ (E.D) = ½ (Ek εklEl) (2.1.2) • Đ/v tinh thể: ε kl = εlk (2.1.3)

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Hiệu ứng quang học phi tuyếnVật lý - Hiệu ứng quang học phi tuyến

  Trước 1960, quang học chỉ là quang học tuyến tính, trong đó cường độ á.s.không ảnh hưởng đến các hiện tượng quang học. Giả thiết này dẫn đến những kết quả sau: • Chiết suất, hệ số hấp thụ của môi trường, không phụ thuộc vào cường độ á.s. • Nguyên lý chồng chất á.s. được nghiệm đúng • Tần số á.s. không thay đổi khi nó truyền qua môi trường ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 9: Cơ sở của cơ học lượng tử vật lý nguyên tử và hạt nhânVật lý chất rắn - Chương 9: Cơ sở của cơ học lượng tử vật lý nguyên tử và hạt nhân

  • Giao thoa ánh sáng • Nhiễu xạ ánh sáng • Phân cực ánh sáng Tính chất sóng • Bước sóng  và tần số sóng f • Số sóng k = 2/  và tần số góc  = 2f • là véc-tơ sóng có cùng phương chiều với phương chiều truyền sóng. Các đại lượng đặc trưng cho tính chất sóng 2 k n    §1. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và của vi hạt

  pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 8: Quang lượng tửVật lý chất rắn - Chương 8: Quang lượng tử

  1. Một số khái niệm  Bức xạ nhiệt (BXN) là bức xạ mà vật phát ra khi được nung nóng (năng lượng cung cấp dưới dạng nhiệt).  Đặc điểm:  BXN là bức xạ có thể đạt trạng thái cân bằng. Khi đó năng lượng do vật bức xạ phát ra đúng bằng năng lượng dưới dạng nhiệt mà vật thu vào.  BXN xảy ra ở mọi nhiệt độ ngoại trừ 0 K  Khi vật phát BXN nó k...

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 7: Quang học sóngVật lý chất rắn - Chương 7: Quang học sóng

  Ánh sáng từ nguồn sáng hẹp F chiếu tới hai khe hẹp F1, F2 song song và rất sát nhau, hai khe trở thành hai nguồn sáng thứ cấp lan tỏa về phía trước.  F 1, F2 là hai nguồn đồng bộ, chúng có cùng biên độ và tần số với nguồn F, có độ lệch pha không đổi. Trong miền chồng chất của hai sóng (miền giao thoa) xuất hiện các vân sáng, tối xen kẽ nhau ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 5: Điện trườngVật lý chất rắn - Chương 5: Điện trường

  §1. Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường §3. Đường sức điện trường và điện thông §2. Điện thế và hiệu điện thế §4. Hiện tượng điện hưởng và phân cực điên môi §5. Năng lượng điện trường

  pdf31 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 4: Hệ nhiệt độngVật lý chất rắn - Chương 4: Hệ nhiệt động

  §1. Một số khái niệm §2. Một số quy luật phân bố của hệ khí §3. Các thông số cơ bản đặc trưng cho hệ khí §4. Năng lượng. Công và nhiệt lượng §5. Các nguyên lý nhiệt động lực học

  pdf56 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 6: Môi chất biến đổi phaVật lý chất rắn - Chương 6: Môi chất biến đổi pha

  Khái niệm về môi chất biến đổi pha.  Các loại đồ thị P-v, T-v, P-T (2-D), và P-v-T (3-D) của môi chất.  Xác định, tính toán các tính chất của môi chất dựa trên bảng số liệu.  Chu trình thiết bị động lực hơi nước.  Chu trình thiết bị làm lạnh

  pdf37 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0