• Bài giảng Phân tích Lợi ích Chi phí - Bài 2: Nền tảng phúc lợi và giá trị kinh tế của CBA - Đại học Kinh tế TP.HCMBài giảng Phân tích Lợi ích Chi phí - Bài 2: Nền tảng phúc lợi và giá trị kinh tế của CBA - Đại học Kinh tế TP.HCM

  1) Nền tảng phúc lợi cho phân tích kinh tế 1.1. Tiêu chí đánh giá một dự án hay một chính sách cụ thể 1.2. Vai trò của sự ưa thích cá nhân 1.3. Hiệu quả Pareto 1.4. Sự ưa thích xã hội 1.6. Phê bình 1.5. Cái gì chúng ta có thể đo lường và so sánh? 2) Chi phí cơ hội 3) Khái niệm giá trị kinh tế 4) Giá ẩn và giá thị trường 5) Tóm lược ...

  pdf72 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Lợi ích Chi phí - Chương 1: Giới thiệu Phân tích Lợi ích Chi phí - Đại học Kinh tế TP.HCMBài giảng Phân tích Lợi ích Chi phí - Chương 1: Giới thiệu Phân tích Lợi ích Chi phí - Đại học Kinh tế TP.HCM

  1) Giới thiệu 2) Vai trò của phân tích kinh tế 3) Phân tích tài chính và phân tích kinh tế 4) Phân tích hiệu quả chi phí và phân tích hiệu quả kinh tế 5) Phân tích tác động môi trường và phân tích kinh tế 6) Khía cạnh thời gian của phân tích kinh tế 7) Quy trình thực hiện phân tích kinh tế 8) Phân tích lợi ích –...

  pdf48 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Bẫy thu nhập trung bình - Nguyễn Thị Hương ThảoBẫy thu nhập trung bình - Nguyễn Thị Hương Thảo

  1. Khái niệm “Bẫy thu nhập trung bình” Theo các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng thế giới thì“ Bẫy của các nước thu nhập trung bình” hay “Bẫy thu nhập trung bình” là tình trạng không đáp ứng nổi những đòi hỏi cao và rất cao khi nền kinh tế đã đạt đến mức thu nhập trung bình. Hai mốc quan trọng + GDP đạt trên 1000 USD/ người/ năm + GDP đạt trê...

  pptx26 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Phúc lợi nhân viên Việt Nam 2017Báo cáo Phúc lợi nhân viên Việt Nam 2017

  TOP 5 GÓI PHÚC LỢI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP THEO TỪNG QUY MÔ Ở mọi quy mô, Chế độ thưởng hấp dẫn và Chế độ tiền lương hấp dẫn luôn được các doanh nghiệp chú trọng nhiều nhất. Đối với các doanh nghiệp có số nhân viên ít hơn 500: Các loại bảo hiểm và Tăng lương hàng năm cũng được quan tâm không kém và luôn xuất hiện trong top 4. Các côn...

  pdf37 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Lương toàn năm 2017Báo cáo Lương toàn năm 2017

  Phương pháp Tổng quan Phần 1: Mức lương theo cấp bậc Phần 2: Mức lương theo ngành nghề Phần 3: Mức lương theo địa điểm

  pdf46 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình Kinh tế vĩ mô - Chỉ tiêu GDP và GNI của quốc gia - Tạ Nhật LinhBài thuyết trình Kinh tế vĩ mô - Chỉ tiêu GDP và GNI của quốc gia - Tạ Nhật Linh

  I.Định nghĩa GDP . 1. GDP là gì ? GDP là tổng sản phẩm trong nước (viết tắt theo tên tiếng Anh là Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một nền kinh tế tạo ra bên trong một quốc gia, không phân biệt do người trong nước hay người nước ngoài làm ra, ở một thời kì nhất định, thường là một năm.

  pptx18 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 7: Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế - Ngô Thắng LợiBài giảng Kinh tế phát triển - Chương 7: Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế - Ngô Thắng Lợi

  7.1. Khái niệm và đặc điểm tài nguyên thiên nhiên 7.2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên 7.3. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế 7.4. Một số vấn đề về TNTN • Khái niệm: TNTN là tất cả nguồn lực của tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến và sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu đa dạng của mình. • Đặc điểm: ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 6: Khoa học công nghệ với phát triển kinh tế - Ngô Thắng LợiBài giảng Kinh tế phát triển - Chương 6: Khoa học công nghệ với phát triển kinh tế - Ngô Thắng Lợi

  6.1. Tổng quan về khoa học và công nghệ 6.2. Tác động của khoa học công nghệ với phát triển kinh tế 6.3. Phân tích tác động của yếu tố công nghệ trong hàm sản xuất 6.4. Đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế .1. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Khoa học • Khoa học là tập hợp những hiểu biết về tự nhiên, xã hội và tư duy được thể hiện bằ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 5: Nguồn vốn với phát triển kinh tế - Ngô Thắng LợiBài giảng Kinh tế phát triển - Chương 5: Nguồn vốn với phát triển kinh tế - Ngô Thắng Lợi

  5.1. Các khái niệm 5.2. Vai trò của nguồn vốn với phát triển kinh tế 5.3. Các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư 5.4. Cung vốn đầu tư và các yếu tố tác động Tài sản quốc gia và vốn sản xuất (K)  Tài sản quốc gia theo nghĩa rộng: bao gồm (1) TNTN của đất nước; (2) các loại tài sản được sản xuất ra và tích luỹ lại; (3) nguồn vốn con ngư...

  pdf28 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 4: Lao động với phát triển kinh tế - Ngô Thắng LợiBài giảng Kinh tế phát triển - Chương 4: Lao động với phát triển kinh tế - Ngô Thắng Lợi

  4.1. Nguồn lao động và các nhân tố ảnh hưởng 4.2. Thị trường lao động ở các nước đang phát triển 4.3. Vai trò của lao động với phát triển kinh tế 4.4. Đặc điểm thị trường lao động ở các nước đang phát triển • Nguồn lao động (NLĐ): là một bộ phận của dân số, bao gồm những người trong độ tuổi lao động theo quy định, có khả năng tham gia lao...

  pdf33 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0