• Bài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại - Chương 7 (cont) Văn hóa doanh nghiệpBài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại - Chương 7 (cont) Văn hóa doanh nghiệp

  Văn hóa doanh nghiệp Được tạo ra nhằm hướng dẫn các thành viên trong doanh nghiệp cách hành động và quyết định khi họ đối mặt với sự bất định và không rõ ràng Ảnh hưởng quan trọng đến hành vi và cách phản ứng của các thành viên đối với các tình huống

  ppt21 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sựBài giảng Quản trị nhân sự

  HỆTHỐNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  ppt17 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Bản đồ chiến lượcBài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Bản đồ chiến lược

  Functional-level strategy(phòng ban) Phòng ban phải tạo ra lợi thế cạnh tranh Tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng Chi phí thấp Khác biệt hóa sản phẩm hoặc dịch vụ Ví dụ HP, Dell (R&D, thiết kế sản phẩm) Coca and P&G (Marketing) Microsoft (HR) Chi phí thấp hay khác biệt hóa sản phẩm hoặc dịch vụ?

  ppt21 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Học thuyết đào tạoBài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Học thuyết đào tạo

  Đào tạo Xu thế đào tạo Các yếu tố ảnh hưởng Xác định nhu cầu đào tạo Hình thức đào tạo Phương pháp đào tạo Đánh giá sau đào tạo

  ppt23 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại (tiếp)Bài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại (tiếp)

  Thuyết Z chú trọng vào việc gia tăng sự trung thành của người lao động với công ty bằng cách tạo ra sự an tâm và mãn nguyện cho người lao động cả trong và ngoài khi làm việc. Người quản trị phải lựa chọn người công nhân một cách khoa học, bồi dưỡng nghề nghiệp để họ phát triển đầy đủ nhất khả năng của mình

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đạiBài giảng Các lý thuyết quản trị hiện đại

  Lý thuyết quản trị Frederich Winslow Taylor (1856 - 1915) Lý thuyết quản trị Henry Fayol (1841 - 1925) Lý thuyết quản trị theo quá trình Lý thuyết quản trị theo mục tiêu Lý thuyết quản trị tuyệt hảo Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  ppt31 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Chương I- Doanh nghiệp và QT trong TK 21Bài giảng Lý thuyết quản trị hiện đại - Chương I- Doanh nghiệp và QT trong TK 21

  Chiến lược đầu tư của Electrolux Hơn 100,000 nhân viên, 150 nhà máy, 55 triệu sản phẩm/ năm tại hơn 150 quốc gia; Đầu tư vào các thị trường mới nổi và đang phát triển; Kế hoạch đầu tư $200 triệu/ năm cho thị trường này; Đầu tư vào Trung Quốc, Braxin bằng hình thức liên doanh; Bán hàng sang thị trường Đông Nam Á; Mỹ La tinh Đến nay, đầu tư trự...

  ppt32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cải thiện chất lượng QIBài giảng Cải thiện chất lượng QI

  Mục tiêu Sau bài học, học viên có khả năng: 1. Trình bày được khái niệm Chất lượng, Cải thiện chất lượng (QI) và một số mô hình cải thiện chất lượng 2. Trình bày được 3 cấu phần của quản lý chất lượng và 4 nguyên tắc cơ bản trong thực hiện QI 3. Liệt kê được các bước trong trong quy trình cải thiện chất lượng

  pdf63 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương 5 Truyền thông tiếp thị tổng hợpChương 5 Truyền thông tiếp thị tổng hợp

  Hỗn hợp truyền thông tiếp thị l Quảng cáo Advertising l Khuyến mãi bán hànhg Sales Promotion l Quan hệ công chúng Public Relations and Publicity l Bán hàng cá nhân Personal Selling l Tiếp thị trực tiếp và tương tác Direct and Interactive Marketing

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Communication - Chapter 18: Conveying Professionalism Through CorrectnessBài giảng Business Communication - Chapter 18: Conveying Professionalism Through Correctness

  Chapter Overview Punctuation Subject-Verb Agreement Pronoun-Antecedent Agreement Pronoun Case

  ppt11 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0