• Chỉ số đổi mới công nghệ Kinh nghiệm quốc tế và định hướng áp dụng cho Việt NamChỉ số đổi mới công nghệ Kinh nghiệm quốc tế và định hướng áp dụng cho Việt Nam

  Tóm tắt: Trong những năm gần đây, trong xu thế toàn cầu hóa để đo lường, so sánh giữa các khu vực, các quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực khác nhau, các tổ chức quốc tế và các nước phát triển xây dựng và sử dụng các chỉ số tổng hợp để so sánh, đánh giá và xếp hạng năng lực của các quốc gia trong các lĩnh vực cụ thể, ví dụ trong lĩnh vực c...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu đánh giá chính sáchNghiên cứu đánh giá chính sách

  Tóm tắt: Sau khi nêu các định nghĩa về chính sách, chính sách công và phân tích các nội dung chủ yếu của nghiên cứu chính sách, bài báo tập trung vào hai nội dung chính, đó là (i) Phân tích một số tiếp cận cần quan tâm khi nghiên cứu chính sách; và (ii) Đề xuất một số khuyến nghị về quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam. Liên hệ với thực tiễ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cửTrung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử

  Liên hệ các chuyên đề  Vai trò giám sát Ngân sách của Hội đồng nhân dân xã  Giám sát là thể hiện quyền lực NN ở địa trong đó tài chính-ngân sách là sức mạnh của quốc gia ở địa phương và là công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế.  Giám sát chuyên đề ở xã trong lĩnh vực xã hội  Phải biết chọn ưu tiên trong giám sát, lập kế hoạch và ch...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Trọng dụng trí thức: Chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tếTrọng dụng trí thức: Chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế

  Tóm tắt: Trong mọi thời đại, văn hóa và tri thức luôn là nền tảng phát triển và tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức trong xã hội. Tác giả tập trung nghiên cứu khái niệm liên quan đến trí thức, phân tích vai trò quan trọng của lao động sáng tạo trong phát triển xã hội. Điều kiện cần và đủ để hình ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Từ quyền tự chủ đến năng lực tự chủ ở các viện nghiên cứu – triển khaiTừ quyền tự chủ đến năng lực tự chủ ở các viện nghiên cứu – triển khai

  Tóm tắt: Sau khi ra đời Nghị định 115/2005/NĐ-CP, chúng ta nhắc nhiều đến tự chủ của các viện nghiên cứu và triển khai. Nói đến tự chủ, người ta thường lưu ý đến 3 yếu tố: Quyền tự chủ, Năng lực tự chủ và Tinh thần tự chủ. Có thể nói đây là 03 yếu tố quan trọng quyết định đến việc tự chủ. Tinh thần tự chủ là yếu tố chủ quan của lãnh đạo và nhà k...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Vai trò giám sátVai trò giám sát

   Hoạch định chính sách  Ra quyết định (phê chuẩn)  Nhà giao tiếp (cầu nối)  Người tác động (ý tưởng)  Người tạo điều kiện/cơ hội  Nhà thương thuyết (lợi ích)  Nhà tài chính (phương tiện)  Người giám sát (thực thi)  Người sử dụng quyền lực  Người tổ chức bộ máy  Nhà lãnh đạo

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Quy định số chuyên gia trong “biên chế cơ hữu” là chính sách cam phận đi sau về khoa họcQuy định số chuyên gia trong “biên chế cơ hữu” là chính sách cam phận đi sau về khoa học

  Tóm tắt: Luật KH&GD và Luật Giáo dục đại học quy định phải có chuyên gia trong biên chế cơ hữu. Đây là những quy định tưởng hiển nhiên đúng, nhưng nó lại là hiển nhiên sai, do “Tính mới” của khoa học quy định. Bài viết chỉ ra sự cần thiết phải tư duy lại triết lý phát triển khoa học, với tư tưởng chủ đạo là tôn trọng tính mới của khoa học, chốn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng hệ thống STI trong doanh nghiệp Việt NamThực trạng hệ thống STI trong doanh nghiệp Việt Nam

  Tóm tắt: Khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) từ lâu đã là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp các doanh nghiệp tăng cường năng lực nội tại của tổ chức và tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Ngày nay, trong một thế giới ngày càng biến đổi phức tạp, thì STI vừa là cơ hội nhưng cũng đồng thời là thách thức đối vớ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Một vài vấn đề phương pháp luận về đánh giá chính sách phát triển vùngMột vài vấn đề phương pháp luận về đánh giá chính sách phát triển vùng

  Tóm tắt: Chính sách phát triển vùng không chỉ là nền tảng đảm bảo cho sự phát triển vùng, liên vùng mà còn tạo nguồn năng lượng mới để tăng trưởng quốc gia. Quyết định 79/2005/QĐ của Thủ tướng chính phủ đã tạo chuyển biến đáng kể tại vùng Tây Bắc- nơi có vị trí chiến lược quan trọng, cũng là nơi tập trung nhiều địa phương nghèo và khó khăn nhất ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Thương mại hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng trong các trường Đại học tại Australia – Những đề xuất cho Việt NamThương mại hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng trong các trường Đại học tại Australia – Những đề xuất cho Việt Nam

  Tóm tắt: Bài viết phân tích các yếu tố làm nên sự thành công của việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu ứng dụng của các trường đại học tại Australia: số lượng xuất bản phẩm liên quan đến sáng chế, sự phân bố sáng chế trên các lĩnh vực công nghệ, tần số trích dẫn patent theo lĩnh vực công nghệ, sự hợp tác nghiên cứu và áp dụng sáng chế. Đề xuất...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0