• Chương 5 Xây dựng lợi thế cạnh tranhChương 5 Xây dựng lợi thế cạnh tranh

  1. Khái niệm Lợi thế cạnh tranh là những lợi thế được doanh nghiệp tạo ra và sử dụng cho ..... Lợi thế cạnh tranh là việc đặt công ty vào vị trí ......đối thủ cạnh tranh để tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng. Lợi thế cạnh tranh là những gì cho phép một doanh nghiệp có được sự .....so với đối thủ cạnh tranh, tạo khả năng để DN duy trì sự thàn...

  pdf58 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Chương 5: Văn hoá và lãnh đạo chiến lượcChương 5: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược

  Văn hóa DN là Một tập hợp các niềm tin, giá trị được chia sẻ & học hỏi bởi các thành viên của tổ chức, được xây dựng và truyền bá trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của DN Chi phối cách thức các thành viên trong DN tác động lẫn nhau và đồng thời tác động tới các bên liên quan đến DN Hình thành & ảnh hưởng thái độ của con người trong...

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Phần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm - Chương 5 Hành vi trong nhóm và xung độtPhần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm - Chương 5 Hành vi trong nhóm và xung đột

  YÊU CẦU  Nắm được các hành vi trong nhóm và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả công việc.  Phân biệt các học thuyết nghiên cứu về hành vi trong nhóm với các học thuyết nghiên cứu về hành vi cá nhân, nhận ra tính tích cực và hạn chế của nó.  Thấy được các xung đột có thể xảy ra trong nhóm, lý giải nguyên nhân xảy ra xung đột đó và cách giải quyết...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược cấp công tyChiến lược cấp công ty

  CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp đơnvị kinh doanh Chiến lược cấp phòng ban chức năng

  pdf66 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Vận dụng văn hóa trong các hoạt động kinh doanhChương 4 Vận dụng văn hóa trong các hoạt động kinh doanh

  Mục đích và nội dung cơ bản của chương Mục đích: Giới thiệu cho học viên tác động của văn hoá đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp Nhấn mạnh những khía cạnh văn hoá cần tránh trong các hoạt động của doanh nghiệp Phân tích một số kỹ năng cần được vận dụng trong các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chương 4: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lượcChương 4: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược

  “ Chỉ có khả năng lĩnh hội được những chiến lược mới thôi chưa đủ. Nhà quản trị cấp cao phải còn khả năng chuyển tầm nhìn chiến lược của mình thành các bước cụ thể để “hoàn thành công việc”. Richard.G.Hamermesh

  ppt21 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Phân tích nội bộ doanh nghiệpChương 4 Phân tích nội bộ doanh nghiệp

  1. Phân tích môi trường nội bộ Phân tích nội bộ doanh nghiệp: Phân tích, đánh giá các nguồn lực - Nguồn - Nguồn lực . - Các nguồn lực . Phân tích hoạt động của các bộ phận chức năng

  pdf52 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Phần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm - Chương 4 Cơ sở của hành vi nhómPhần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm - Chương 4 Cơ sở của hành vi nhóm

  YÊU CẦU  Phân biệt được nhóm chính thức và nhóm không chính thức.  Lý giải các nguyên nhân khiến người lao động tham gia vào các nhóm.  Thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi về vai trò cá nhân, chuẩn mực nhóm, tính liên kết, quy mô và thành phần nhóm đến hành vi cá nhân trong nhóm.  Giải thích tác động của tư duy nhóm đối với việc ra quyết...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược cạnh tranhChiến lược cạnh tranh

  CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Nền tảng cơ bản để hoạt động của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình trong dài hạn chính là lợi thế cạnh tranh bền vững. LỢI THẾ CẠNH TRANH PHẠM VI CẠNH TRANH

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Văn hoá doanh nhânChương 3 Văn hoá doanh nhân

  Mục tiêu của chương -Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển các tầng lớp doanh nhân trong lịch sử, các quan điểm nhìn nhận doanh nhân. -Phân tích những nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành văn hoá doanh nhân và làm sáng tỏ ảnh h-ởng của văn hoá doanh nhân tới sự phát triển của doanh nghiệp. -Thiết kế hệ thống tiêu chuẩn về đạo đức, phon...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0