• Vật lý chất rắn - Chương 9: Cơ sở của cơ học lượng tử vật lý nguyên tử và hạt nhânVật lý chất rắn - Chương 9: Cơ sở của cơ học lượng tử vật lý nguyên tử và hạt nhân

  • Giao thoa ánh sáng • Nhiễu xạ ánh sáng • Phân cực ánh sáng Tính chất sóng • Bước sóng  và tần số sóng f • Số sóng k = 2/  và tần số góc  = 2f • là véc-tơ sóng có cùng phương chiều với phương chiều truyền sóng. Các đại lượng đặc trưng cho tính chất sóng 2 k n    §1. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và của vi hạt

  pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 8: Quang lượng tửVật lý chất rắn - Chương 8: Quang lượng tử

  1. Một số khái niệm  Bức xạ nhiệt (BXN) là bức xạ mà vật phát ra khi được nung nóng (năng lượng cung cấp dưới dạng nhiệt).  Đặc điểm:  BXN là bức xạ có thể đạt trạng thái cân bằng. Khi đó năng lượng do vật bức xạ phát ra đúng bằng năng lượng dưới dạng nhiệt mà vật thu vào.  BXN xảy ra ở mọi nhiệt độ ngoại trừ 0 K  Khi vật phát BXN nó k...

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 7: Quang học sóngVật lý chất rắn - Chương 7: Quang học sóng

  Ánh sáng từ nguồn sáng hẹp F chiếu tới hai khe hẹp F1, F2 song song và rất sát nhau, hai khe trở thành hai nguồn sáng thứ cấp lan tỏa về phía trước.  F 1, F2 là hai nguồn đồng bộ, chúng có cùng biên độ và tần số với nguồn F, có độ lệch pha không đổi. Trong miền chồng chất của hai sóng (miền giao thoa) xuất hiện các vân sáng, tối xen kẽ nhau ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 5: Điện trườngVật lý chất rắn - Chương 5: Điện trường

  §1. Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường §3. Đường sức điện trường và điện thông §2. Điện thế và hiệu điện thế §4. Hiện tượng điện hưởng và phân cực điên môi §5. Năng lượng điện trường

  pdf31 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 4: Hệ nhiệt độngVật lý chất rắn - Chương 4: Hệ nhiệt động

  §1. Một số khái niệm §2. Một số quy luật phân bố của hệ khí §3. Các thông số cơ bản đặc trưng cho hệ khí §4. Năng lượng. Công và nhiệt lượng §5. Các nguyên lý nhiệt động lực học

  pdf56 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 6: Môi chất biến đổi phaVật lý chất rắn - Chương 6: Môi chất biến đổi pha

  Khái niệm về môi chất biến đổi pha.  Các loại đồ thị P-v, T-v, P-T (2-D), và P-v-T (3-D) của môi chất.  Xác định, tính toán các tính chất của môi chất dựa trên bảng số liệu.  Chu trình thiết bị động lực hơi nước.  Chu trình thiết bị làm lạnh

  pdf37 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 4: Dao động mạng tinh thểVật lý chất rắn - Chương 4: Dao động mạng tinh thể

  1. Dao động của tinh thể đơn nguyên tử 2. Cơ sở tối giản có hai nguyên tử 3. Lượng tử hoá sóng đàn hồi 4. Xung lượng của phonon 5. Tán xạ không đàn hồi bởi phonon

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 3: Liên kết tinh thểVật lý chất rắn - Chương 3: Liên kết tinh thể

  1. Tinh thể khí trơ 2. Tinh thể ionic 3. Tinh thể cộng hoá trị 4. Kim loại

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Định luật nhiệt động 2Vật lý - Định luật nhiệt động 2

  Nhận xét:  Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao  Cốc coffee không thể nóng thêm trong phòng  Cốc coffee nguội đi  Năng lượng có mất đi?  Năng lượng vẫn bảo toàn, chỉ truyền cho không khí xung quanh

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Chương 2: Sóng phản xạ và mạng đảoVật lý chất rắn - Chương 2: Sóng phản xạ và mạng đảo

  1. Nhiễu xạ của sóng bởi tinh thể 2. Biên độ sóng tán xạ 3. Vùng Brillouin 4. Biểu diễn Fourier của các cơ sở

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0