• Bài giảng Các giải pháp chiến lượcBài giảng Các giải pháp chiến lược

  CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ĐIỂN HÌNH Các giải pháp chiến lược cạnh tranh tổng thể Các giải pháp cạnh tranh kiểu “đại dương xanh”

  ppt53 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Phân tích môi trường kinh doanhChương 3 Phân tích môi trường kinh doanh

  1. Khái niệm Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm những yếu tố, lực lượng, thể chế nằm ở +++++.DN có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của DN nhưng DN ++++. +++.được

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Phần 2: Quản trị hành vi cấp độ cá nhân - Chương 3 Tạo động lực cá nhân trong tổ chứcPhần 2: Quản trị hành vi cấp độ cá nhân - Chương 3 Tạo động lực cá nhân trong tổ chức

  YÊU CẦU  Hiểu khái niệm động lực và tạo động lực.  Khái quát được quá trình cơ bản về tạo động lực.  Nắm vững và so sánh được các học thuyết về tạo động lực cho người lao động.  Có thể ứng dụng các học thuyết tạo động lực đưa ra được các biện pháp để khuyến khích người lao động.

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Phân tích môi trường nội bộPhân tích môi trường nội bộ

  Theo các nguồn lực cơ bản Đánh giá nguồn nhân lực Đánh giá khả năng tài chính Đánh giá nguồn lực cơ sở vật chất

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Tầm nhìn, sứ mạng & mục tiêu của doanh nghiệpChương 2 Tầm nhìn, sứ mạng & mục tiêu của doanh nghiệp

  1. Khái niệm “Công việc quản trị không phải là nhìn công ty như những gì mà nó .mà nhìnnhững gì mà nó có thể ” (John W. Teets) “Nếu không biết nơi bạn muốn đến, bất kỳ con đường nào cũng có thể đưa bạn đi” (The Koran)

  pdf40 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Chương 2: Phân tích chiến lượcChương 2: Phân tích chiến lược

  NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XÁC ĐỊNH &XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỐT LÕI PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC PHÁT HIỆN CƠ HỘI CHIẾN LƯỢC

  ppt32 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Phân tích môi trường ngoại viPhân tích môi trường ngoại vi

  Nội dung chính 1.  Phân tích môi trường vĩ mô 2.  Phân tích môi trường ngành 3.  Phân tích môi trường đối thủ cạnh tranh

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Phần 2: Quản trị hành vi cấp độ cá nhân - Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhânPhần 2: Quản trị hành vi cấp độ cá nhân - Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân

  Ý nghĩa • Tại sao người ta lại suy nghĩ và hành động như thế này mà không suy nghĩvà hành động như thế khác? • Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân? • Liệu có thể thay đổi hành vi của một cá nhân trong tổ chức hay không? Thay đổi bằng cách nào?

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Xác định sứ mệnh và mục tiêu chiến lượcChương 1 Xác định sứ mệnh và mục tiêu chiến lược

  XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY Các căn cứ hình thành sứ mệnh của công ty Cấu thành sứ mệnh của công ty

  ppt40 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Khái quát về chiến lược & quản trị chiến lượcChương 1 Khái quát về chiến lược & quản trị chiến lược

  1. Chiến lược trong quân sự Thời Alexander (330 trước công nguyên) chiến lược được xem như là kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục 2. Luận điểm cơ bản của CL Có thể đè bẹp đối thủ, thậm chí là một đối thủ mạnh hơn, đông hơn nếu biết dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa

  pdf38 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0