• Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây BắcNghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc

  Tóm tắt: Hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang sử dụng Khung năng lực làm công cụ nền tảng quản trị nguồn nhân lực khu vực hành chính công. Tại Việt Nam, mô hình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công dựa trên Khung năng lực được đánh giá như một mô hình triển vọng. Nghiên cứu của tác giả qua quá trình phỏng vấ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Tác động của sáng chế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệTác động của sáng chế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

  Tóm tắt: Bằng độc quyền sáng chế (Patent) có vai trò hết sức quan trọng, là công cụ để phát triển kinh tế cũng như góp phần tạo nên sức mạnh cho mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia. Patent là tác nhân quan trọng để: tạo động lực cho sự đổi mới của mỗi quốc gia; thúc đẩy hoạt động R&D; thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ và thu hút các nguồn đầu ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng phân cấp, phân quyền và vấn đề tự quản địa phương tại Việt NamThực trạng phân cấp, phân quyền và vấn đề tự quản địa phương tại Việt Nam

  1- Một số vấn đề lý luận về phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương Phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương là một trong những nội dung cơ bản của tổ chức nhà nước ở các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề phân cấp, phân quyền đang được chú ý với tính cách là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quá trình cải cách nền hành chính n...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu vấn đề bức xúc đặt trước nghiên cứu chính sách trong những năm trước mắtNghiên cứu vấn đề bức xúc đặt trước nghiên cứu chính sách trong những năm trước mắt

  Tóm tắt: Tư tưởng cốt lõi của công cuộc đổi mới kinh tế hiện nay, là chuyển từ một nền kinh tế do nhà nước độc tôn chỉ huy sang một nền kinh tế đa thành phần. Nghiên cứu chính sách sẽ nhằm theo hướng từ bỏ chính sách độc tôn chỉ huy của nhà nước, sang một chính sách mà mọi thành phần đều bình đẳng trước pháp luật. Đây là một sự nghiệp gian nan, ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở ôxtrayliaXây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở ôxtraylia

  1. khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính Để phục vụ cho công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai một cách có hiệu quả và bền vững thì thông tin đất đai cần được lưu trữ, cập nhật và cung cấp đầy đủ, kịp thời. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là nhu cầu tất yếu. Cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính: là tập hợp thông tin có cấu trúc của ...

  docx19 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan về dự án và quản lý dự ánTổng quan về dự án và quản lý dự án

  Các đặc trưng cơ bản của dự án • Mục đích và mục tiêu rõ ràng • Có chu kỳ riêng và thời gian tồn tại hữu hạn • Liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp giữa các bộ phận quản lý chức năng với quản lý dự án • Sản phẩm đơn chiếc • Bị hạn chế bởi nguồn lực • Có tính bất định và rủi ro

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan Đấu thầu qua mạngTổng quan Đấu thầu qua mạng

  Nội dung 1• Mục đích, lợi ích, khung pháp lý e-GP 2• Kinh nghiệm QT, kế hoạch triển khai 3• Chiến lược, e-GP trong Luật đấu thầu 2013

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Dự án: “Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản xã Thanh ChănDự án: “Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản xã Thanh Chăn"

  Thanh Chăn là xã biên giới thuộc huyện Điên Biên, tỉnh Điện Biên, có diện tích tự nhiên 2.229,68ha; một trong 11 xã được Chính Phủ lựa chọn xây dựng thí điểm nông thôn mới; là xã sản xuất thuần nông, có tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất và có diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tới 70% ...

  doc63 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Khung pháp lý cho đấu thầu qua mạngKhung pháp lý cho đấu thầu qua mạng

  Khoản 5, 13, 26 Điều 4 – Chứng thư số, Đấu thầu qua mạng, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Điều 8 – Đăng tải thông tin đấu thầu Chương VII – Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng (Điều 60, 61) Điều 79, 80, 83, 85 – Trách nhiệm các bên, Bộ KH&ĐT, Tổ chức vận hành hệ thống

  pdf44 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệpQuản lý bảo trì nhà máy công nghiệp

  BÀI 1: Lịch sử bảo trì của thế giới, vai trò và thách thức Bài này trình bày về lịch sử bảo trì của thế giới, những bước phát triển của nó (từ thời sơ khai nguyên thủy đến thời đại công nghiệp ngày nay), vai trò và thách thức của bảo trì ngày nay là gì?

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0