Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên tăng trọng của heo thịt

Qua quá trình 3 tháng nuôi heo thí nghiệm rút ra một số kết luận như sau: Heo nuôi trong chuồng kín với nhiệt độ 26 độ C và trong điều kiện tự nhiên heo có mức tăng trọng thấp. Heo nuôi trong chuồng kín với nhiệt độ khống chế vào khoảng 30 độ C là có mức tăng trưởng tốt nhất và đêm lại hiệu quả kinh tế cao.

pdf36 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 28/02/2016 | Lượt xem: 573 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên tăng trọng của heo thịt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên