Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung

(Bản scan) 1. 1 Đối tượng của PTHĐKD 1.1.1 Khái niệm PTHĐKD là quá trình nghiên cứu để phân tích toàn bộ quá trình và KQHĐKD ở DN, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở DN

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1: Những vấn đề chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên