Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

(Bản scan) Nhiệm vụ của phân tích tình hình giá thành: - Đánh giá khái quát và toàn diện tình hình thực hiện giá thành đơn vị sp cũng như giá thành toàn bộ và các khoản mục giá thành - Xác định các nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến tình hình trên - Đề ra các biện pháp nhằm không ngừng hạ thấp giá thành trên cơ sở tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, khai thác tốt các nguồn lực trong sản xuất một cách tối đa

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 3: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan