Báo cáo Thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất, Hà Nội

Trong các doanh nghiệp sản xuất NVL là những đối tượng lao động,thể hiện dưới dạng vật hoá là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh doanh, NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định, NVL bị tiêu hao toàn bộ và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu mà giá trị của NVL được chuyển toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mới làm ra.

doc82 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 5252 | Lượt tải: 34download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Hợp Nhất, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan