• Tổ chức - Hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1Tổ chức - Hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1

  Kinh tế Quận 1 trong thời gian qua tiếp tục tăng trưởng bền vững, tính đến tháng 8/2009, ước tổng thu ngân sách Nhà nước là 1.576 tỷ đồng, đạt 89,44% (tăng 59,32% so với cùng kỳ năm trước), trong đó thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 1.121 tỷ đồng, đạt 71,15%. Ước tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2009 là 1.182 tỷ đồng, đạt...

  doc45 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 2416 | Lượt tải: 12

 • Hoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng HĐND và UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn NinhHoàn thiện mối quan hệ giữa văn phòng HĐND và UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Vạn Ninh

  Xây dựng chương trình làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện. Tổ chức công tác tư liệu; thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, đảm bảo kịp thời, chính xác tình hình các mặt hoạt động của huyện nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND huyện theo quy địn...

  doc67 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 7

 • Báo cáo Kế hoạch thực tập và khái quát về tổ chức và hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Eah’leoBáo cáo Kế hoạch thực tập và khái quát về tổ chức và hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Eah’leo

  Huyện EaH’leo nằm ở phía bắc của tỉnh Đăk Lăk, được thành lập ngày 08/4/1980 theo Quyết định số 110/QĐ-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng, huyện là đơn vị hành chính được tách ra từ huyện Krông Buk với 04 xã và tổng dân số của huyện lúc bấy giờ là 15.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70% dân số của cả huyện. Qua nhiều lần chia tách, đến ...

  doc29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 06/03/2013 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 18