Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước: Nước biển

Nội dung: Nước biển 1. Thông tin chung 2. Các đặc điểm chung 3. Độ muối 4. pH

pdf15 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước: Nước biển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Nội dung: Nước biển 1. Thông tin chung 2. Các đặc điểm chung 3. Độ muối 4. pH Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Thông tin chung • Có khối lượng nước lớn chiếm 97% tòan bộ nước trên trái đất • Chổ trũng nhất của hành tinh • Nơi tập trung của các nguồn nước • Là dung dịch NaCl 0.5M và MgSO4 0.05 M Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Các đặc điểm chung Các đặc điểm: • Thành phần định tính rất phong phú. Có chứa tất cả các nguyên tố hóa học được phát hiện trong tự nhiên Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước • Các thành phần cơ bản ổn định theo thời gian và không gian do lượng nước từ lục địa (35.5 ngàn km3) chảy vào biển nhỏ so với nước biển 127.10 106 km3) Các đặc điểm Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Các đặc điểm: • Trong nước đại dương xa bờ tỷ số giữa các nồng độ của các ion chính luôn không đổi. Không phụ thuộc và nồng độ tuyệt đối Các đặc điểm chung Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Độ muối Các đặc điểm: • Đặc trưng là độ mặn. Trung bình: 35g muối trong 1 kg nước biển. • Tổng lượng muối trong nước biển: 47,8 x 1015 tấn Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Nguồn gốc các muối: Anion: Quá trình thoát khí của lớp manti (phun trào núi lửa Cation: 50% từ manti, 50% từ nước sông (phong hóa đất đá ở lục địa) Độ muối Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Độ muối (S – salinity): tổng hàm lượng (gram) tất cả các khóang rắn hòa tàn trong 1kg nước biển Vì tổng nồng độ các ion chính (11 ion: Na+,Ca2+,Mg2+,Fe3+,NH4 +,Cl-,SO4 2-,HCO3 - ,CO3 2-,NO2 -,NO3 -) chiếm tới 99,99% tổng lượng các chất khoáng hoà tan nên có thể coi độ muối nước biển chính bằng giá trị này. Độ muối Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Thành phần tiêu chuẩn của nước biển Độ muối Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Độ muối trong đại dương không đồng nhất: • Có vùng 36 – 37‰, có vùng 32 -33‰ • Trung bình: 34.7‰ • Các biển độ muối: 8 – 42 ‰ Độ muối phụ thuộc vào: • lượng mưa, • lượng bốc hơi, • sông, nước ngầm và • mối liên hệ với đại dương • Hoạt động sinh vật Độ muối Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Độ muối theo vĩ độ và khác biệt giữa lượng bay hơi và mưa Độ muối Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước pH pH nước biển: 8.1 ± 0.2 Acid H2CO3 chiếm nhiều nhất Phương trình phản ứng Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước pH nước biển: 8.1 ± 0.2 Acid H2CO3 chiếm nhiều nhất Phương trình phản ứng pH Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước pH nước biển theo chiều sâu pH Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước pH nước biển theo chiều sâu và tổng lượng CO2 Bắc Thái bình dương Bắc Đại tây dương pH