Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước: Tính chất hóa học

Nội dung: Tính chất hóa học 1. Tính chất dung môi của nước 2. Cân bằng hóa học của nước 3. Phản ứng ôxy hóa khử của nước Tính chất dung môi của nước Nước là phân tử phân cực  là nguyên nhân để nước có thể hòa tan nhiêu ion và các muối khác - Cơ chế: Nước tấn công vào mắt xích liên kết yếu nhất của chất  phá hủy liên kết của chất  thay thế các liên kết mới với phân tử nước

pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước: Tính chất hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Nội dung: Tính chất hóa học 1. Tính chất dung môi của nước 2. Cân bằng hóa học của nước 3. Phản ứng ôxy hóa khử của nước Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Tính chất dung môi của nước Nước là phân tử phân cực  là nguyên nhân để nước có thể hòa tan nhiêu ion và các muối khác - Cơ chế: Nước tấn công vào mắt xích liên kết yếu nhất của chất  phá hủy liên kết của chất  thay thế các liên kết mới với phân tử nước Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Tính chất dung môi của nước Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Tính chất dung môi của nước – quá trình solvat hóa Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Tính chất dung môi của nước Nhờ liên kết hydro mà nước có khả năng các phân tử và ion chất tan vào dunh dịch  hình thành các liên kết hydro mới Nhờ liên kết hydro mà một vài protein có thể tan vào or lơ lửng trong nước Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Cân bằng hóa học của nước Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion Phương trình điện ly của nước Trong nước có cả phân tử H2O, OH - và H+ ở dạng H3O + Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Cân bằng hóa học của nước Hằng số điện ly của nước Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Cân bằng hóa học của nước Hằng số điện ly của nước theo nhiệt độ Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phản ứng oxy hóa khử của nước Nước có thể tham gia phản ứng oxy hóa khử theo cách: Trường hợp 1: Nước nhường điện tử - tác nhân khử Trường hợp 2: Nước nhận điện tử - tác nhân ôxy hóa Tuy nhiên phản ứng oxy hóa do nước xảy ra rất chậm