Đề tài Đánh giá thị trường du lịch quốc tế đến Thành Phố Hồ Chí Minh

Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về sự phát triển du lịch với các nước trong khu vực và trên thế giới, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước . Nghị quyết TƯ IX khẳng định “du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn”. Thành Phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kin tế lớn hàng đầu của cả nước. Về nhiều mặt, đặc biệt là ngành du lịch luôn là địa phương dẫn đầu trong cả nước và với tốc độ phát triển cao. Sự phát triển của ngành du lịch phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của thị trường khách du lịch, đặc biệt là thị trường khách quốc tế. Nói cách khác, thị trường khách du lịch giữ vai trò rất quan trọng, là một yếu tố quyết định, bền vững và có hiệu quả của thị trường khách du lịch, là một trong những yếu tố căn bản vững bền của ngành du lịch.

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuong | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá thị trường du lịch quốc tế đến Thành Phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên