Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam

Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể: (1) Làm rõ vai trò, bản chất và yêu cầu của kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất (2) Xác định rõ nội dung kế toán tài chính chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất (3) Xác định rõ nội dung kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 2. Trên cơ nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế về chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh và mô hình kế toán của một số nước trên thế giới, luận án đã đề xuất mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam nên là mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trên cùng một hệ thống kế toán, nó phù hợp với những Quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

pdf2 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 01/10/2015 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam Chuyên ngành: Kế toán (kế toán, kiểm toán và phân tích) Mã số: 62.34.03.01 Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Hồng Hạnh Mã NCS: NCS29.21B1KT Người hướng dẫn: 1. GS.TS Đặng Thị Loan 2. PGS.TS Đinh Thị Mai Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 1. Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể: (1) Làm rõ vai trò, bản chất và yêu cầu của kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất (2) Xác định rõ nội dung kế toán tài chính chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất (3) Xác định rõ nội dung kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 2. Trên cơ nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế về chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh và mô hình kế toán của một số nước trên thế giới, luận án đã đề xuất mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam nên là mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trên cùng một hệ thống kế toán, nó phù hợp với những Quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Luận án đã nêu rõ những vấn đề tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại các Công ty này. Những bất cập đó thuộc về nhận diện và phân loại chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh; việc thực hiện chế độ kế toán về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trên phương diện KTTC; xây dựng định mức và lập dự toán sản xuất, phân tích thông tin để kiểm soát và cung cấp thông tin chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh phục vụ ra quyết định trên phương diện KTQT. Luận án cũng đã xác định được nguyên nhân chủ quan khách quan của những tồn tại đó xuất phát từ phía Nhà nước, các cơ quan chức năng và các Công ty sản xuất thép, cụ thể: chưa chặt chẽ trong việc quản lý cấp phép đầu tư của các cơ quan chủ quản; văn vản giữa các Bộ, Ngành còn vênh nhau; nhận thức về vai trò về thông tin kế toán trong công tác quản lý còn hạn chế - Xuất phát từ những tồn tại, bất cập, luận án đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh cho các Công ty sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, đó là: + Trên phương diện KTTC, luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện việc xác định rõ nội dung và phạm vi chi phí, doanh thu; xác định thời điểm ghi nhân doanh thu; phương pháp kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. + Trên phương diện KTQT, luận án đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT; xây dựng định mức giá và lập dự toán; phân tích biến động chi phí để kiểm soát chi phí và phục vụ ra quyết định. Người hướng dẫn GS.TS. Đặng Thị Loan Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tài liệu liên quan