Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 72.000 dâ n

Việ c lự c chọ n sơ đồ cô ng nghệ xử lý dự a vao cá c yế u tố cơ bả n sau : o Cô ng suấ t củ a trạ m xử lý o Thà nh phầ nvà đặ c tính củ a nươc thả i o Mứ c độ cầ n thiế t xử lý nướ c thả i o Tiê u chuẩ n xả thả i và o cá cnguồ n tiế p nhậ n tương ứ ng o Phương phá p xử lý cặ n o Điề u kiệ nmặ tbằ ngvà đặ c điểmđạ i chấ t thuỷ vă n khu vự c xâ y dự ng trạm xử lý nướ c thả i o Cá c chỉ tiê ukinh tế kỷ thuậ t khá c Từ nhữ ng kế t quả đã tính toá nvà cá cđiề ukiệ nđã nê u trê n,ta có thể lự a chọ nhai phương á n sau

pdf29 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 72.000 dâ n, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffinal.pdf
  • pdfbia.pdf
  • dwgin nuoc ha1.dwg
Tài liệu liên quan