Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 72.000 dâ n

Việ c lự c chọ n sơ đồ cô ng nghệ xử lý dự a vao cá c yế u tố cơ bả n sau : o Cô ng suấ t củ a trạ m xử lý o Thà nh phầ nvà đặ c tính củ a nươc thả i o Mứ c độ cầ n thiế t xử lý nướ c thả i o Tiê u chuẩ n xả thả i và o cá cnguồ n tiế p nhậ n tương ứ ng o Phương phá p xử lý cặ n o Điề u kiệ nmặ tbằ ngvà đặ c điểmđạ i chấ t thuỷ vă n khu vự c xâ y dự ng trạm xử lý nướ c thả i o Cá c chỉ tiê ukinh tế kỷ thuậ t khá c Từ nhữ ng kế t quả đã tính toá nvà cá cđiề ukiệ nđã nê u trê n,ta có thể lự a chọ nhai phương á n sau

pdf29 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 1download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffinal.pdf
  • pdfbia.pdf
  • dwgin nuoc ha1.dwg