Đề tài Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán: · Một sốlượng xác định các đơn vịtài sản cơsở · Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai · Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. Tại thời điểm xác định trong tương lai, người mua quyền có thểthực hiện hoặc không thực hiện quyền mua (hay bán) tài sản cơsở. Nếu người mua thực hiện quyền mua (hay bán), thì người bán quyền buộc phải bán (hay mua) tài sản cơsở. Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày đáo hạn; thời gian từkhi ký hợp đồng quyền chọn đến ngày thanh toán gọi là kỳhạn của quyền chọn. Mức giá xác định áp dụng trong ngày đáo hạn gọi là giá thực hiện (exercise price hay strike price)

pdf65 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 14/03/2014 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 Chương 1: Lý thuyết cơ bản về hợp đồng quyền chọn và các chiến lược quản trị rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn. 1.1Hợp đồng quyền chọn 1.1.1 Định nghĩa Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán: · Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở · Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai · Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. Tại thời điểm xác định trong tương lai, người mua quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua (hay bán) tài sản cơ sở. Nếu người mua thực hiện quyền mua (hay bán), thì người bán quyền buộc phải bán (hay mua) tài sản cơ sở. Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày đáo hạn; thời gian từ khi ký hợp đồng quyền chọn đến ngày thanh toán gọi là kỳ hạn của quyền chọn. Mức giá xác định áp dụng trong ngày đáo hạn gọi là giá thực hiện (exercise price hay strike price). 1.1.2 Các loại quyền chọn Quyền chọn cho phép được mua gọi là quyền chọn mua (call option), quyền chọn cho phép được bán gọi là quyền chọn bán (put option). · Quyền chọn mua trao cho người mua (người nắm giữ) quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, được mua một tài sản cơ sở vào một thời điểm hay trước một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định. · Quyền chọn bán trao cho người mua (người nắm giữ) quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, được bán một tài sản cơ sở vào một thời điểm hay trước một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định. Đối với quyền chọn mua, ta có người mua quyền chọn mua (holder) và người bán quyền chọn mua (writer). Đối với quyền chọn bán, ta cũng có người mua quyền chọn bán và người bán quyền chọn bán. Một cách phân loại khác là chia quyền chọn thành quyền chọn kiểu châu Âu (European options) và kiểu Mỹ (American options). · Quyền chọn kiểu châu Âu (European options) là loại quyền chọn chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn chứ không được thực hiện trước ngày đó. Trang 2 · Quyền chọn kiểu Mỹ (American options) là loại quyền chọn có thể được thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trước khi đáo hạn. Quyền chọn có thể được dựa vào các tài sản cơ sở như cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, ngoại hối, kim loại quý hay nông sản. Nhưng nhìn chung nếu phân theo loại tài sản cơ sở thì có thể chia quyền chọn thành quyền chọn trên thị trường hàng hoá, quyền chọn trên thị trường tài chính và quyền chọn trên thị trường ngoại hối. 1.1.3 Một số khái niệm liên quan. Quyền chọn kiệt giá OTM: là quyền chọn mua (bán) trong đó giá tài sản, tỷ giá, hay giá giao sau thấp (cao) hơn giá thực hiện. Quyền chọn cao giá ITM: là quyền chọn mua (bán) trong đó giá tài sản, tỷ giá, hay giá giao sau cao (thấp) hơn giá thực hiện. Quyền chọn ngang giá ATM: là quyền chọn trong đó giá tài sản cơ sở hay hợp đồng giao sau bằng với giá thực hiện. Q uản trị rủi ro: là việc thực hiện các chiến lược làm tăng hoặc giảm rủi ro theo ý muốn của nhà quản trị nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Nó bao gồm cả việc đầu cơ, đánh cược trên sự thay đổi của giá. Trong bài nghiên cứu này ngoài ý nghĩa là hạn chế rủi ro tỷ giá còn mà còn kinh doanh từ việc thực hiện các chiến lược đó. 1.2Các chiến lược quản trị rủi ro bằng quyền chọn 1.2.1 Chiến lược Butterfly 1.2.1.1Long butterfly 1.2.1.1.1 Long call butterfly Chiến lược này thực hiện khi nhà đầu tư nghĩ rằng giá tài sản cơ sở sẽ không tăng hoặc giảm giá quá nhiều trong tương lai. Đây là chiến lược giới hạn lỗ và lãi của nhà đầu tư. Mô tả chiến lược: Mua một quyền chọn mua với giá thực hiện thấp (OTM) X1, bán hai quyền chọn mua với giá thực hiện trung bình (ATM) X2, mua một quyền chọn mua với giá thực hiện cao (ITM) X3. Tất cả các quyền chọn đều có cùng thời gian đáo hạn và cùng một tài sản cơ sở. Lợi nhuận của chiến lược π = [Max(0, ST – X1) – C1] – 2[Max(0, ST – X2) – C2] + [Max(0,ST – X3) – C3] Trang 3 Hay π = π1 + π2 Với π1 = [Max(0, ST – X1) – C1] – [Max(0, ST – X2) – C2] π2 = [Max(0, ST – X3) – C3] – [Max(0, ST – X2) – C2] Phân tích hình 1: Đây là chiến lược chênh lệch giá lên. Khi ST ≤ X1 thì cả hai quyền chọn mua với giá thực hiện X1, X2 đều không được thực hiện. Π1 = – C1 + C2 Khi X1< ST ≤ X2 thì quyền chọn mua với giá thực hiện X2 không được thực hiện. Π1 = ST - X1 – C1+ C2 Khi ST > X2 thì cả hai quyền chọn đều được thực hiện. Π1 = ST - X1 – C1+ C2 – (ST – X2) = - X1 – C1+ C2 + X2 Phân tích hình 2 Trang 4 Đây là chiến lược chênh lệch giá xuống. Khi ST ≤ X2 thì cả hai quyền chọn mua với giá thực hiện X2, X3 đều không được thực hiện. Π2 = – C3 + C2 Khi X2< ST ≤ X3 thì quyền chọn mua với giá thực hiện X3 không được thực hiện. Π2 = - (ST – X2) – C3+ C2 Khi ST > X3 thì cả hai quyền chọn đều được thực hiện. Π2 = (ST – X3 – C3) + C2 – (ST – X2) = - X3 – C3+ C2 + X2 Tổng hợp hai hình ra kết quả chiến lược Khi ST ≤ X1 thì π = C2 – C1 + C2 – C3 = 2C2 – (C1 + C3). Đây chính là chênh lệch phí quyền chọn ròng. Khi ST ≥ X3 thì π = - X1 – C1+ C2 + X2 - X3 – C3+ C2 + X2 = C2 – C1 + C2 – C3 = 2C2 – (C1 + C3). Đây chính là chênh lệch phí quyền chọn ròng. Kết luận lỗ tối đa xảy ra khi giá của tài sản cơ sở ≤ giá thực hiện của quyền chọn mua với giá thực hiện thấp (OTM) hoặc ≥ giá thực hiện của quyền chọn với giá thực hiện cao mà nhà đầu tư đã mua. Khi X1< ST ≤ X2 thì π = ST - X1 – C1+ C2 – C3 + C2 = 2C2 – (C1 + C3) + ST - X1 Suy ra π max khi STmax = X2à π max = 2C2 – (C1 + C3) + X2 - X1 Khi X2< ST ≤ X3 thì π = - X1 – C1+ C2 + X2 - (ST – X2) – C3+ C2 = 2C2 – (C1 + C3) + 2X2 - X1 - ST Suy ra π max khi STmin = X2à π max = 2C2 – (C1 + C3) + X2 - X1 Kết luận lợi nhuận tối đa bằng giá thực hiện của quyền chọn mua với giá thực hiện trung bình (ATM) đã bán trừ đi giá thực hiện của quyền chọn mua vơi giá thực hiện thấp (OTM), trừ đi phí quyền chọn ròng. Điểm hòa vốn khi π = 0 π = 0 2C2 – (C1 + C3) + ST - X1 = 0 ST = ((C1 + C3) - 2C2) + X1 hoặc là 2C2 – (C1 + C3) + 2X2 - X1 - ST = 0 ST = - ((C1 + C3) - 2C2) + X3 Điểm hòa vồn thấp = giá thực hiện của quyền chọn mua có giá thực hiện thấp mà nhà đầu cơ đã mua cộng với phí quyền chọn ròng. Trang 5 Điểm hòa vồn cao = giá thực hiện của quyền chọn mua có giá thực hiện cao mà nhà đầu cơ đã mua trừ đi phí quyền chọn ròng. 1.2.1.1.2 Long Put Butterfly Chiến lược này thực hiện khi nhà đầu tư nghĩ rằng giá tài sản cơ sở sẽ không tăng hoặc giảm giá quá nhiều. a Đây là chiến lược giới hạn cả về rủi ro và lợi nhuận. Mua 1 quyền chọn bán kiệt giá (X1) (giá thực hiện thấp) Mua 1 quyền chọn bán cao giá (X3) (giá thực hiện cao) Bán 2 quyền chọn ngang giá (X2) (giá thực hiện trung bình) Tất cả đều có cùng một thời gian đáo hạn và một tài sản cơ sở Hình 1 – Chiến lược chênh lệch giá lên. Hình 2 – Chiến lược chênh lệch giá xuống. Phân tích hình 1 Trang 6 Mua 1 quyền chọn bán X1 Bán 1 quyền chọn bán X2 a lợi nhuận 1Õ = P1(ST,X1,T) + P2(ST,X2,T) · ST≤ X1 Cả hai quyền chọn đều được thực hiện a 1Õ = P1 – ST + X1 + P2 – (X2 – ST) = -P1 + P2 + (X1 – X2) = (P2 – P1) + (X1 –X2) (*) (Do X1 phí quyền chọn bán X1 phải bé hơn phí quyền chọn bán X2.) Và X1 (*) < 0 và là một hằng số · X1 < ST < X2 ð không thực hiện quyền chọn bán P1, quyền chọn bán P2 được thực hiện 1Õ = -P1 + P2 – (X2 – ST) Phụ thuộc vào ST · ST≥ X2 Cả hai quyền chọn đều không được thực hiện và mức lãi 1Õ = P2 – P1 (là một hằng số) (**) Vậy lãi tối đa = P2 – P1 Trang 7 Lỗ tối đa = (P2 – P1) + (X1 – X2) Phân tích hình 2 Mua 1 quyền chọn bán X3 Bán 1 quyền chọn bán X2 Lợi nhuận 2Õ = P2(ST,X2,T) + P3(ST, X3,T) · ST≤ X2 Cả hai quyền chọn đều được thực hiện 2Õ = (X3 – ST) – P3 + P2 – (X2 – ST) = (X3 – X2) + P2 – P3 là một hằng số giới hạn lãi · X2 < ST < X3 Quyền chọn bán P3 được thực hiện, quyền chọn bán P2 không được thực hiện. => 2Õ = P2 – P3 + (X3 – ST) (Phụ thuộc vào ST) · ST≥ X3 Cả hai quyền chọn đều không được thực hiện. 2Õ = P2 – P3 (lỗ giới hạn ) (**’) Tổng hợp hai chiến lược ở hình 1 và hình 2 => hình 3:chiến lược long put butterfly (tương tự long call butterfly) Trang 8 Õ = 1Õ + 2Õ = P1(ST,X1,T) + 2P2(ST,X2,T) + P3(ST,X3,T) · ST ST < X2 Õ = (P2 – P1) + (X1 – X2) + (X3 – X2) + P2 – P3 = P2 – P1 + X1 + X3 – 2X2 + P2 – P3 = 2P2 – P1 – P3 + 0 = - chênh lệch phí quyền chọn ròng Rủi ro giới hạn ü Lỗ tối đa của chiến lược này là chênh lệch phí quyền chọn ròng. ü Lỗ tối đa xảy ra khi giá của tài sản cơ sở ≤ giá thực hiện của của quyền chọn bán với giá thấp mà nhà đầu tư đã mua hoặc khi giá của tài sản cơ sở ≥ giá thực hiện của quyền chọn cao mà nhà đầu tư đã mua. · ST ≥ X3 Õ = (**) + (**’) = P2 – P1 + P2 – P3 = 2P2 – P1 – P3 = A · X1 < ST ≤ X2 Õ = P2 – P1 - (X2 – ST) + X3 – X2 + P2 – P3 = 2P2 – P1 – P3 – 2X2 + X3 + ST (B) ð B maxó ST max ð ST max khi bằng X2 ð Lợi nhuận tối đa = 2P2 – P1 – P3 – 2X2 + X3 + X2 = 2P2 – P1 – P3 + X3 – X2 Trang 9 · X2 ≤ ST ≤ X3 Õ = P2 – P1 + P2 – P3 + (X3 – ST) = 2P2 – P1 – P3 + (X3 – ST) Tương tự Õmax khi STmin và STmin = X2 => Õmax = 2P2 – P1 – P3 + (X3 – X2) Kết luận: Lợi nhuận giới hạn Lợi nhuận tối đa ü Lợi nhuận tối đa = giá thực hiện quyền chọn bán (giá cao) nhà đầu tư đã mua – giá thực hiện của quyền chọn bán đã bán – phí quyền chọn ròng ü Lợi nhuận đạt được khi giá tài sản cơ sở = giá thực hiện của quyền chọn bán nhà đầu tư đã bán. Điểm hòa vốn Giá hòa vốn tai Õ = 0 ó 2P2 – P1 – P3 + (X3 – 2X2) + ST = 0ó ST = (2X2 – X3) – (2P2 – P1 – P3) Hoặc 2P2 – P1 – P3 + X3 – ST = 0 ó ST = X3 + (2P2 – P1 – P3) ` óST = X1 – (2P2 – P1 – P3) = X1 + (P1 + P3 – 2P2) Hoặc ST = X3 + (2P2 – P1 – P3) = X3 – (P1 + P3 – 2P2) Trang 10 Điểm hòa vốn Điểm hòa vốn trên = giá thực hiện của quyền chọn bán có giá có giá thực hiện cao mà nhà đầu tư đã mua – phí quyền chọn ròng Điểm hòa vốn dưới = giá thực hiện quyền chọn bán có giá thực hiện thấp mà NĐT đã mua + phí quyền chọn ròng 1.2.1.2 Short Butterfly Chiến lược này giống chiến lược LB nhưng nó đầu cơ tăng giá. Đây cũng là chiến lược giới hạn rủi ro và lợi nhuận. 1.2.1.2.1 Short Call Butterfly Ngược lại với chiến lược Long Call Butterfly. Chiến lược Short Call Butterfly được thực hiện khi nhà đầu tư nghĩ rằng giá của tài sản cơ sở sẽ biến động tăng hoặc giảm mạnh trong tương lai. Đây cũng là chiến lược giới hạn mức lãi và lỗ của nhà đầu tư. Mô tả mô hình Nhà đầu tư thực hiện đồng thời bốn quyền chọn sau: Bán 1 quyền chọn mua giá thực hiện thấp X1 Mua 2 quyền chọn mua giá thực hiện trung bình X2 Bán 1 quyền chọn mua giá thực hiện cao X3 Trang 11 Tất cả quyền chọn đều có cùng thời gian đáo hạn và tài sản cơ sở Lợi nhuận Õ = -1(Max(0,ST-X1) – C1) + 2(Max(0,ST-X2) – C2) -1(Max(0,ST-X3) – C3) Õ = 1Õ + 2Õ Với 1Õ = -1(Max(0,ST-X1) – C1) + (Max(0,ST-X2) – C2) 2Õ = -1(Max(0,ST-X3) – C3) + (Max(0,ST-X2) – C2) Phân tích hình 1 Đây là chiến lược chênh lệch giá xuống. Lợi nhuận = 1Õ (lời và lỗ giới hạn) · ST ≤ X1 Cả hai quyền chọn mua X1, X2 không được thực hiện 1Õ = C1 – C2 · X1 < ST ≤ X2 Quyền chọn mua với giá thực hiện X1 được thực hiện, quyền chọn mua thực hiện X2 không được thực hiện. 1Õ = C1 – (ST – X1) – C2 = C1 – C2 – (ST – X1) Trang 12 · ST ≥ X2 Cả hai quyền chọn đều được thực hiện Õ = C1 – (ST – X1) – C2 + (ST – X2) = C1 – C2 + X1 – X2 Phân tích hình 2 Chiến lược chênh lệch giá lên. · ST≤ X2 cả hai quyền chọn đều không được thực hiện 2Õ = C3 – C2 · X2 < ST ≤ X3 Quyền chọn với giá thực hiện X2 được thực hiện. Quyền chọn mua với giá thực hiện X3 không được thực hiện. Õ = - C2 + (ST – X2) + C3 = C3 – C2 + ST – X2 · ST≥X3 Cả hai quyền chọn đều được thực hiện Õ = - C2 + (ST – X2) + C3 – (ST – X3) Trang 13 = (C3 – C2) + (X3 – X2) Kết hợp hình 1 và hình 2 ta được chiến lược Short Call Butterfly Õ = 1Õ + 2Õ · ST≤ X1 Õ = C1 – C2 + C3 + C2 = C1 + C3 – 2C2 (1) · ST ≥ X3 Õ = C1 – C2 + X1 – X2 + C3 – C2 + X3 – X2 = C1 + C3 – 2 C2 (2) (2) = (1) · X1 ≤ ST≤ X2 Õ = C1 – C2 - (ST - X1) + C3 – C2 = C1 + C3 – 2C2 - (ST – X1) = C1 + C2 – 2C2 – ST + X1 => Õmaxó ST = X1 => Õmax = C1 + C3 – 2C2 (Chênh lệch phí quyền chọn ròng) Õminó ST = X2 => Õ = C1 + C3 – 2C2 – (X2 –X1) (3) Trang 14 · X2 ≤ ST ≤ X3 Õ = C1 – C2 + (X1 – X2) + C3 – C2 + (ST – X2) = C1 + C3 – 2C2 + X1 – 2X2 + ST Õmin ó ST = X2 => Õmin = C1 + C3 – 2C2 + X1 – 2X2 + X2 = C1 + C3 – 2C2 + X1 – X2 = C1 + C3 – 2C2 – (X2 – X1) (4) (3) = (4) => Õmin = C1 + C3 – 2C2 – (X2 – X1) Kết luận: Chiến lược Short Call Butterfly là một chiến lược giới hạn cả lỗ và lãi của nhà đầu tư Lợi nhuận giới hạn Lợi nhuận tối đa = - (chênh lệch phí quyền chọn ròng) Lợi nhuận tối đa đạt được khi giá của tài sản cơ sở ≤ giá thực hiện của quyền chọn mua có giá thực hiện thấp (OTM) mà nhà đầu tư đã bán hoặc ≥ giá thực hiện của quyền chọn mua có giá thực hiện cao mà NĐT đã bán . Rủi ro giới hạn Lỗ tối đa = - (chênh lệch trong phí quyền chọn) – chênh lệch trong giá thực hiện của quyền chọn mua với giá trung bình mà nhà đầu tư đã mua và giá thực hiện thấp của quyền chọn mua mà nhà đầu tư đã bán (Vì phí quyền chọn ròng đối với vị thế mua = C1 + C3 – 2C2 => vị thế bán = 2C2 – (C1 + C3)) Hay: (Lỗ tối đa = giá thực hiện của quyền chọn mua mà NĐT đã mua – giá thực hiện kiệt giá của quyền chọn mua mà NĐT đã bán – phí quyền chọn ròng.) Lỗ tối đa khi giá của TS cơ sở = giá thực hiện của quyền chọn mua mà NĐT đã mua. Điểm hòa vốn: Khi Õ = 0 Trang 15 ó C1 + C3 – 2C2 – ST + X1 = 0 C1 + C3 – 2C2 + X1 – 2X2 + ST = 0 ó ST = -2C2 + (C1 + C3) + X1 ST = 2C2 – (C1 + C3) + 2X2 – X1 ó ST = -(2C2 – (C1+ C3))+ X1 ST = 2C2 – (C1 + C3) + X3 ü Điểm hòa vốn dưới = giá thực hiện của quyền chọn mua có giá thực hiện thấp mà nđt đã bán – phí quyền chọn ròng. ü Điểm hòa vốn trên = giá thực hiện của quyền chọn mua có giá thực hiện cao mà nhà đầu tư đã bán + phí quyền chọn ròng. (phí quyền chọn ròng bỏ ra = 2C2 – (C1 + C3)) 1.2.1.2.2 Short Put Butterfly Bán 1 quyền chọn bán giá thấp X1 Mua 2 quyền chọn bán giá trung bình X2 Bán 1 quyền chọn bán giá cao X3 Tất cả đều có cùng thời gian đáo hạn và một tài sản cơ sở. Nếu P1 + P3 ≤ P2 => luôn ở trạng thái lỗ. Bỏ ra một khoản phí dương = 2P2 – (P1 + P3) mà luôn bị lỗ => không ai thực hiện chiến lược này. ð Điều kiện: C1 + C3 ≥ 2C2 Chiến lược này ngược với chiến lược Long Put Butterfly. Chiến lược này được thực hiện khi nhà đầu tư nghĩ rằng giá tài sản cơ sở sẽ biến động tăng hoặc giảm trong giảm nhiều trong tương lai. Đây cũng là chiến lược giới hạn mức lỗ và lợi nhuận của nhà đầu tư. Phân tích hình 1 Trang 16 Đây là chiến lược đầu cơ giá xuống ( có lỗ và lợi nhuận đều giới hạn) Lợi nhuận 1Õ = -1(Max(0,X1-ST) + P1) + (Max(0,X2-ST) - P2) · ST ≤ X1 Cả hai quyền chọn bán P1, P2 đều được thực hiện 1Õ = – (X1 - ST) + P1 + (X2 – ST) – P2 = P1 – P2 + X2 – X1 · X1<ST<X2 à P1 không được thực hiện, P2 được thực hiện 1Õ = +P1 + (X1 – ST) - P2 = (P1 - P2) + (X2 – ST) · ST≥X2 Cả 2 đều ko được thực hiện 1Õ =P1-P2 Phân tích hình 2 Trang 17 Đây là chiến lược đầu cơ giá lên 2Õ =(Max(0,X2-ST)-P2)+(-Max(0,X3-ST)+P3) · ST≤X2 Cả 2 quyền đều được thực hiện 2Õ = X2 - ST - P2 - (X3 - ST) + P3 = (P3 - P2) - (X3 - X2) · X2<ST≤X3 à P2 không được thực hiện, P3 được thực hiện 2Õ = -P2 - (X3 – ST) + P3 = (P3 - P2) - (X3 -ST) · ST≥X3 Cả hai quyền chọn đều không được thực hiện 2Õ = P3 - P2 Tổng hợp 2 mô hình => hình 3 chiến lược Short Put Butterfly (Tương tự Short Call Butterfly) Õ = 1Õ + 2Õ · ST≤X1 Õ=(P1 - P2) + (X2 - X1) + (P3 - P2) - (X3 - X2) Trang 18 = (P1 + P3 - 2P2) + 2X2 - X1 - X3 =(P1 + P3 - 2P2) = - chênh lệch trong phí quyền chọn Vì chênh lệch phí quyền chọn bỏ ra = (2P2 - (P1 + P3)) · ST>X3 Õ=P1 - P2 + P3 - P2 = P1 + P2 - 2P2= - chênh lệch trong phí quyền chọn Lợi nhuận tối đa = phí quyền chọn ròng Lợi nhuận tối đa đạt được khi giá tài sản cơ sở < =giá thực hiện của quyền chọn bán có giá thực hiện thấp nhất mà nhà đầu tư đã bán hoặc ≥ giá trị thực hiện của quyền chọn bán có giá thực hiện cao nhất mà nhà đầu tư đã bán. · X1<ST≤X2 Õ =(P2 - P1) + (X2 - ST) + (P3 - P2) - (X3 - X2) = P1 + P3 - 2P2 + 2X2 - X3 - ST Õmin khi STmax = X2 => Õmin = (P1 + P3 - 2P2) - (X3 - X2) · X2 ≤ ST < X3 Õ =(P1 - P2) + (P3 - P2) - (X3 – ST) = (P1 + P3 - 2P2) - X3 + ST Õmin khi STmin = X2 => Õmin = (P1 + P3 - 2P2) - (X3 - X2) Rủi ro giới hạn ü lỗ giới hạn = - chênh lệch trong phí quyền chọn – chênh lệch giá thực hiện quyền chọn bán có giá thực hiện cao nhất mà nhà đầu tư đã bán và giá thực hiện quyền chọn bán với giá thực hiện trung bình mà nhà đầu tư đã mua. Hay (Lỗ tối đa = giá thực hiện của quyền chọn bán kiệt giá nhà đầu tư đã bán – giá thực hiện của quyền chọn bán ndt đã mua – phí quyền chọn ròng.) Trang 19 ü Lỗ tối đa khi giá của tài sản cơ sở = giá thực hiện của quyền chọn bán nhà đầu tư đã mua. Điểm hòa vốn ó P1 + P3 - 2P2 + 2X2 - X3 – ST = 0 Hoặc P1 + P3 - 2P2 - X3 + ST = 0 ó ST = -2P2 + (P1 + P3) + X1 Hoặc ST = X3 + 2P2 - (P1 + P3) ü Điểm hòa vốn dưới = giá thực hiện của quyền chọn bán với giá thực hiện thấp nhất mà nhà đầu tư đã bán + chênh lệch trong phí quyền chọn. ü Điểm hòa vốn dưới = giá thực hiện cao của quyền chọn bán có giá thực hiện cao nhất mà nhà đầu tư đã bán - chênh lệch trong phí quyền chọn. 1.2.1.3 Iron Butterfly Nó là chiến lược giới hạn được rủi ro và lợi nhuận, Chiến lược này được sắp xếp để có được lợi nhuận giới hạn khi mà giá cổ phiếu chỉ tăng nhẹ. Mua một quyền chọn bán kiệt giá, bán một quyền chọn bán ngang giá, bán quyền chọn mua ngang giá, mua một quyền chọn mua kiệt giá Trang 20 Lợi nhuận giới hạn Lợi nhuận tối đa= phí quyền chọn ròng nhận được Lợi nhuận tối đa nhận được khi giá cổ phiếu = giá thực hiện khi bán quyền chọn bán hoặc bán quyền chọn mua. Rủi ro giới hạn Mất mát tối đa = giá thực hiện khi mua quyền chọn mua – giá thực hiện khi bán quyền chọn mua – phí quyền chọn ròng Mất mát tối đa xảy ra khi giá của tài sản cơ sở >= giá thực hiện mua quyền chọn mua hoặc khi giá tài sản cơ sở <= giá thực hiện khi mua quyền chọn bán. Điểm hòa vốn Điểm hòa vốn cao = giá thực hiện của bán quyền chọn mua + phí quyền chọn ròng Điểm hòa vốn thấp = giá thực hiện khi bán quyền chọn bán - phí quyền chọn ròng 1.2.2 Condor Options 1.2.2.1 Long Condor Options Đây là quyền chọn với rủi ro và lợi nhuận giới hạn , chiến lược này được thực hiện khi nhà đầu tư nghĩ rằng giá của tài sản cơ sở chỉ tăng nhẹ. Nhà đầu tư cùng một lúc mua một quyền chọn mua giá thấp (OTM –X1), bán một quyền chọn mua giá trung bình (cao hơn – kiệt giá giá cao hơn – X2), bán một quyền chọn mua giá trung bình (X3 >X2), mua một quyền chọn mua giá cao (X4>X3). Chiến lược này được thực hiện khi nhà đầu tư nghĩ rằng giá sẽ không tăng hoặc giảm nhiều trong tương lai. Lợi nhuận π = [Max(0, ST – X1) – C1] – [Max(0, ST – X2) – C2] – [Max(0, ST – X3) – C3] + [Max(0,ST – X4) – C4] Hay π = π1 + π2 Với π1 = [Max(0, ST – X1) – C1] – [Max(0, ST – X2) – C2] π2 = -[Max(0, ST – X3) – C3] + [Max(0, ST – X4) – C4] Trang 21 Phân tích hình 1 Đây là chiến lược chênh lệch giá lên. Khi ST ≤ X1 thì cả hai quyền chọn mua với giá thực hiện X1, X2 đều không được thực hiện. Π1 = – C1 + C2 Khi X1< ST ≤ X2 thì quyền chọn mua với giá thực hiện X2 không được thực hiện. Π1 = ST - X1 – C1+ C2 Khi ST > X2 thì cả hai quyền chọn đều được thực hiện. Π1 = ST - X1 – C1+ C2 – (ST – X2) = X2 - X1 + C2 – C1 Phân tích hình 2 Đây là chiến lược chênh lệch giá xuống. Trang 22 Khi ST ≤ X3 thì cả hai quyền chọn mua với giá thực hiện X3, X4 đều không được thực hiện. Π2 = C3 - C4 Khi X3< ST ≤ X4 thì quyền chọn mua với giá thực hiện X4 không được thực hiện. Π2 = - (ST – X3) + C3 - C4 Khi ST > X4 thì cả hai quyền chọn đều được thực hiện. Π2 = -(ST – X3 ) + C3 –C4 + (ST – X4) = X3 – X4 + (C3 – C4) Tổng hợp hai hình ra kết quả chiến lược: · Khi ST ≤ X1 thì π = C2 – C1 + C3 – C4. Đây chính là chênh lệch phí quyền chọn ròng. · Khi ST ≥ X4 thì π = (X2 - X1 + C2 – C1) + (X3 – X4 )+ (C3 – C4) = C2 – C1 + C3 – C4.Đây chính là chênh lệch phí quyền chọn ròng. (vì X2 - X1 + X3 – X4 = 0) Kết luậ
Tài liệu liên quan