Đề tài Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động

Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đóđã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình doanh nghiệp, trong đó: các xí nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất đông. Chính vì lẽđó mà vai trò của Công đoàn cần phải được phát huy cao độ, tăng cường mạnh các chức năng nhiệm vụ của mình để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Công đoàn là một trong những thành viên nằm trong hệ thống chính trị, được ra đời ngày 28/7/1929. Trải qua hơn 70 năm hoạt động Công đoàn ngày càng phát huy được vị trí vai trò của tổ chức mình: luôn luôn bảo vệ lợi ích chính đáng giai cấp mình bằng những việc làm cụ thể hữu ích. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Phong trào thi đua là nguồn lực tạo lên thắng lợi lớn của nhân dân ta trong kháng chiến. Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn nữa về mọi mặt của xã hội. Phong trào thi đua làđộng lực để khơi dậy rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân lao động tự nguyên tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Công tác tổ chức phong trào thi đua và vận dụng phổ biến những nguyên tắc thi đua là nhiệm vụ không thể tách rời của hoạt động Công đoàn. Nhân loại đang có những bước phát triển mạnh mẽ, những bước tiến nhảy vọt với những sự thay đổi đến chóng mặt từng ngày, đặc biệt là xu thế toàn cầu hoá kinh tếđãđặt chúng ta đứng trước những cơ hội lớn và cả những thách thức không nhỏ. Để nắm bắt được thời cơ và phát huy cao độ nội lực thì mỗi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, chính vì vậy công tác thi đua khen thưởng càng có vai trò quan trọng góp phần tăng cường sức cạnh tranh để tồn tại vàphát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ sở và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiệu quả rõ rệt của các phong trào thi đua do Công đoàn khởi xướng là góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn của đội ngũ công nhân lao động. Hàng chục nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình mới được thực hiện, làm lợi hàng nghìn tỷđồng, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn. Thi đua trong nền kinh tế thị trường là sự nối tiếp, kế thừa, sàng lọc để tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng phong phú. Điều đóđặt ra yêu cầu mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương phải luôn coi trọng công tác thi đua và tổng kết phong trào thi đua. Tuy nhiên trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong điều kiện mới, phong trào thi đua trong Công nhân lao động còn nhiều bộc lộ hạn chế nhất định, nhận thức về thi đua, có nơi có lúc chưa đầy đủ, sâu sắc. Phong trào thi đua có lúc chưa chuyển kịp tình hình mới, chưa hình thành cao trào sâu rộng đều khắp, liên tục, phát động phong trào thi đua rầm rộ nhưng hiệu quả thấp. Công đoàn tổ chức phong trào thi đua trong điều kiện hiện nay làm nhằm rèn luyện công nhân viên chức- lao động trở thành người lao động giỏi cóích cho xã hội đáp ứng tình hình mới. Xuất phát từ quan điểm khoa học và thực tiễn trên, em đã nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp.Vì vậy, với tư cách là một sinh viên khoa Xã hội học, trường Đại học Công đoàn nên trong thời gian thực tập, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động”

doc83 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜIMỞĐẦU 1. TÍNHCẤPTHIẾTCỦAĐỀTÀI Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đóđã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình doanh nghiệp, trong đó: các xí nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất đông. Chính vì lẽđó mà vai trò của Công đoàn cần phải được phát huy cao độ, tăng cường mạnh các chức năng nhiệm vụ của mình để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. Công đoàn là một trong những thành viên nằm trong hệ thống chính trị, được ra đời ngày 28/7/1929. Trải qua hơn 70 năm hoạt động Công đoàn ngày càng phát huy được vị trí vai trò của tổ chức mình: luôn luôn bảo vệ lợi ích chính đáng giai cấp mình bằng những việc làm cụ thể hữu ích. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Phong trào thi đua là nguồn lực tạo lên thắng lợi lớn của nhân dân ta trong kháng chiến. Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn nữa về mọi mặt của xã hội. Phong trào thi đua làđộng lực để khơi dậy rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân lao động tự nguyên tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Công tác tổ chức phong trào thi đua và vận dụng phổ biến những nguyên tắc thi đua là nhiệm vụ không thể tách rời của hoạt động Công đoàn. Nhân loại đang có những bước phát triển mạnh mẽ, những bước tiến nhảy vọt với những sự thay đổi đến chóng mặt từng ngày, đặc biệt là xu thế toàn cầu hoá kinh tếđãđặt chúng ta đứng trước những cơ hội lớn và cả những thách thức không nhỏ. Để nắm bắt được thời cơ và phát huy cao độ nội lực thì mỗi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, chính vì vậy công tác thi đua khen thưởng càng có vai trò quan trọng góp phần tăng cường sức cạnh tranh để tồn tại vàphát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ sở và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hiệu quả rõ rệt của các phong trào thi đua do Công đoàn khởi xướng là góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn của đội ngũ công nhân lao động. Hàng chục nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình mới được thực hiện, làm lợi hàng nghìn tỷđồng, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn. Thi đua trong nền kinh tế thị trường là sự nối tiếp, kế thừa, sàng lọc để tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng phong phú. Điều đóđặt ra yêu cầu mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương phải luôn coi trọng công tác thi đua và tổng kết phong trào thi đua. Tuy nhiên trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong điều kiện mới, phong trào thi đua trong Công nhân lao động còn nhiều bộc lộ hạn chế nhất định, nhận thức về thi đua, có nơi có lúc chưa đầy đủ, sâu sắc. Phong trào thi đua có lúc chưa chuyển kịp tình hình mới, chưa hình thành cao trào sâu rộng đều khắp, liên tục, phát động phong trào thi đua rầm rộ nhưng hiệu quả thấp. Công đoàn tổ chức phong trào thi đua trong điều kiện hiện nay làm nhằm rèn luyện công nhân viên chức- lao động trở thành người lao động giỏi cóích cho xã hội đáp ứng tình hình mới. Xuất phát từ quan điểm khoa học và thực tiễn trên, em đã nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp.Vì vậy, với tư cách là một sinh viên khoa Xã hội học, trường Đại học Công đoàn nên trong thời gian thực tập, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động”, Với mong muốn là có một cách tiếp cận cụ thể theo hướng tiếp cận chuyên ngành Xã hội học. 2. ÝNGHĨAKHOAHỌCVÀTHỰCTIỄN 2.1 Ý nghĩa khoa học Bằng việc ứng dụng những kiến thức chuyên ngành Xã hội học để nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề Công đoàn trong việc tổ chức thi đua trong công nhân lao động. Từđó tìm ra những đặc trưng cơ bản cũng như vị trí, vai trò, chức năng, của tổ chức khẳng định vai trò lịch sử của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới. 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Khoá luận góp phần chỉ ra vai trò quan trọng của Công đoàn trong việc tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ, chỉ ra thi đua mới thực sự làđộng lực đưa nước ta phát triển nhanh trong giai đoạn mới. Là tài liệu tham khảo của các đơn vị cơ sở trong việc tổ chức phong trào thi đua, giúp cho cán bộ Công đoàn nhận thức đúng vai trò của công đoàn từđóý thức cao trong việc tổ chức thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 3. ĐỐITƯỢNG, KHÁCHTHỂ, MỤCĐÍCHVÀPHẠMVINGHIÊNCỨU 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở xác định vị trí, vai trò của thi đua và xu hướng vận động của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, làm rõ nét về vai trò của công đoàn trong việc tổ chức phòng trào thi đua trong công nhân lao động. Phân tích thực trạng quá trình tổ chức các phong trào thi đua, xem xét tác động của Công đoàn đối với thi đua tại Tổng công ty Sông Đà. Từđó khoá luận vạch ra các hướng và những gải pháp cơ bản để phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động phát huy được vai trò trong Tổng công ty Sông Đà. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Khoá luận nghiên cứu về vấn đề thi đua của Công Đoàn trong Tổng công ty Sông Đà 3.3 Khách thể nghiên cứu Khoá luận xây dựng nhằm khái quát những vấn đề lý luận chung vàđề cập đến vấn đề thi đua trong công nhân viên chức -lao động của Công Đoàn 3.4 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Khảo sát vấn đề tổ chức thi đua trong công nhân lao động trong Tổng công ty Sông Đà Về thời gian: Khảo sát vấn đề thi đua trong giai đoạn 2000-2005 4. PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU Trong quá trình thực hiện đề tài đã sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, duy vật biện chứng kết hợp phân tích lý luận qua các tài liệu nơi thực tập và sử dụng quan điểm chủ nghiã Mac Lenin, tư tuởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Nhà Nước, nghị quyết của Công Đoàn.. 5. KẾTCẤUCỦAKHOÁLUẬN: Gồm 3 phần Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về thi đua và tổ chức phong trào thi đua. Phần thứ hai: Thực trạng công tác tổ chức phong trào thi đua của công đoàn trong công nhân viên chức lao động tại TCT Sông Đà Phần thứ ba: Phương hướng vàgiải pháp đẩy mạnh phong trào công thi đua trong công nhân viên chức lao động tại TCT Sông Đà PHẦNTHỨNHẤT NHỮNGVẤNĐỀCƠBẢNVỀTHIĐUAVÀTỔCHỨCPHONGTRÀOTHIĐUA I. NHỮNGVẤNĐỀCƠBẢNVỀTHIĐUA 1.Bản chất của thi đua Thi đua được hiểu là sựđua tài, đua sức của con người trong lĩnh vực hoạt động của mình. Sựđua tài đua sức này diễn ra trong quá trình sản xuất thì gọi là thi đua lao động. Sựđua tài đua sức trong lao động sản xuất kinh doanh là một thuộc tính tự nhiên thuộc về bản chất cả người lao động đó là lòng tự trọng, là sự khẳng định mình trong quan hệ lao động. Từđiển triết học đã chỉ ra rằng “ Thi đua xã hội chủ nghĩa là phương pháp cộng sản chủ nghĩa để xây dựng xã hội chủ nghĩa, phương pháp dựa trên tính tích cực cao nhất của hàng triệu người lao động”(1) (tõ ®iÓn tiÕng viÖt-NXB Sù ThËt 1992 tr 902) (2)( Tõ ®iÓn triÕt häc-NXB Sù ThËt 1978 tr803) . Sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản là kết quả của lao động có kết quả tự giác của quần chúng. Thi đua xã hội chủ nghĩa biểu hiện tinh thần sáng tạo tự giác của quần chúng đang xâydựng một xã hội mới. Điểm đặc sắc của thi đua xã hội chủ nghĩa là nóđã xâydựng nên sự thay đổi căn bản trong thái độ của con người đối với lao động. Thi đua xã hội chủ nghĩa là một phần nguồn lực mạnh mẽđể nâng cao năng suất lao động. Thi đua xã hội chủ nghĩa đến lượt nó thì lại trở thành một nhân tố cải thiện liên tục đời sống vật chất và văn hoá các dân tộc. Nó là biểu hiện sáng chói của sự kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Khi nghiên cứu xã hội tư bản, đặc biệt là sự hoạt động của người lao động trong xã hội C.Mác vàĂngghen đã chỉ ra rằng: “ Thi đua là một hiện tượng khách quan nẩy sinh do sự tiếp xúc xã hội trong quá trình lao động sản xuất”(2). Mác còn nói: “Chưa nói đến một sức mới xuất hiện khi nhiều sức hợp sức lại thành một sức chung trong phần lớn các công việc sản xuất, ngay sự tiếp xúc xã hội cũng đẻ ra thi đua, cũng kích thích nguyên lý làm tăng năng suất lao động cá nhân của từng người riêng rẽ..”(1) Trong xã hội tư bản, với chếđộ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thường xuyên có sự cạnh tranh giữa những người lao động làm thuêđể bán đắt hơn, tài sản quý nhất mà họ cóđược là bán sức lao động. Lênin viết: “cạnh tranh là một hình thức thi đua đặc biệt mà xã hội chủ nghĩa tư bản vốn có, là sự giành giật miếng ăn, giành giật ảnh hưởng và vị trí trên thị trường giữa những người sản xuất riêng lẻ...” (1)(CacM¸c “T­ b¶n” NXB Sù ThËt Hµ Néi 1960 quyÓn 1 tËp 2 tr 23) (2) ( LªNin “ Toµn TËp” TËp 36 NXB tiÕn bé tr 185) Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, thi đua nẩy sinh từ tinh thần làm chủ tập thể lao động, từý thức tự giác, năng động sáng tạo trong lao động, từ mối quan hệ hợp tác của người lao động. Đặc trưng của thi đua làđua sức đua tài trong sựđoàn kết tương tự. ở nước ta khi nhân dân lao động trở thành người làm chủ trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội thì thi đua lao động là một đòn bẩy cực kỳ quan trọng đểđẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế . Thi đua lao động giỏi với nội dung chủ yếu là phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,hợp lý hoá sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác, phong trào thi đua lao động giỏi, thi đua sáng tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy mọi người lao động làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật đạt năng suất cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tích cực tham gia quản lý kinh tế, quản lý xí nghiệp, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 2. Những vấn đề cơ bản về phong trào thi đua 2.1 Khái Niệm Phong trào hoạt động cách mạng là hoạt động chính trị văn hoá xã hội của đông đảo quần chúng nhằm làm thay đổi lớn và căn bản theo hướng tiến bộ trong một lĩnh vực nào đó: “ Thi đua là cùng nhau đem hết sức lực tài năng ra làm, nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác, học tập..”(1) ( tõ ®iÓn tiÕng viÖt -NXB Sù ThËt 1992, tr 902) (2) (Tõ ®iÓn triÕt häc-NXB Sù ThËt 1978, tr 803) “ Phong trào là hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia”.(2) Như vậy phong trào hành động cách mạng bao gồm phong trào thi đua. Mọi phong trào thi đua đều là phong trào hành động cách mạng. Trong thời kỳ xây dựng đất nước, phong trào thi đua là trung tâm của phong trào hành động cách mạng, làđiểm tập trung của phong trào hành động cách mạng. Hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường mấy năm qua cho thấy: Công tác thi đua vẫn là biện pháp quan trọng, có tính tổng hợp nhằm thực hiện đồng thời ba cuộc cách mạng. Cách mạng phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động vẫn được đông đảo công nhân lao động ủng hộ. Kết quả của phong trào đãđược đại hội VIII Công Đoàn Việt Nam ghi nhận và biểu dương. Trong những năm qua, nhiều cơ sở thuộc các cấp công đoàn nghành nghề liên đoàn lao động địa phương đã chủđộng phối hợp với cơ quan quản lý cùng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua với các tên gọi khác nhau. Nổi bật là phong trào thi đua lao động giỏi trở thành một trong những biện pháp quan trọng đểđiều tiết hành vi người lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Vì vậy, tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi là nhiệm vụ của các cấp công đoàn. Lao động giỏi là danh hiệu tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc quản lý, tổ chức đời sống màđãđược tổng kết thành các bài học kinh nghiệm để tổ chức cho tập thể và các cá nhân khác thi đua học tập và làm theo. Trong phong trào thi đua của công nhân viên chức lao động, lao động giỏi là những hình mẫu cụ thể của việc thực hiện thắng lợi vàđúng đắn sáng tạo đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước trong từng thời kỳ cách mạng là tấm gương để cho quần chúng tự soi mình vào đó, tự so sánh bản thân mình với các hình mẫu, rút ra những bài học cần thiết để phấn đấu vươn lên trở thành lao động giỏi cóý nghĩa, tác dụng vô cùng to lớn. Lenin nhấn mạnh: Những tấm gương đó có tác dụng hơn hẳn hết thẩy mọi biện pháp khác khi giải quyết nhiệm vụ tổ chức. Nó hỗ trợ cho việc tận dụng toàn diện tiềm năng của các đơn vị cơ sở, của từng người lao động, tập thể lao động, thông qua việc phổ biến tổ chức áp dụng rộng rãi các kinh nghiệm tiên tiến đã nẩy sinh trong thi đua vào công nhân, viên chức và lao động, làm cho tính cá biệt của các lao động giỏi trở thành phổ biến. Trong những năm qua, nhiều cơ sở thuộc các Công Đoàn nghành trung ương, liên đoàn lao động địa phương đã chủđộng phối hợp với cơ quan quản lý tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi.Với bản chất thi đua kinh tế, phong trào thi đua lao động giỏi trở thành một trong những biện pháp quan trọng đểđiều tiết hành vi người lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.Với mục tiêu của phong trào thi đua lao động giỏi là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường vàđai hội VIII Công Đoàn Việt Nam đã xác định, các công đoàn cơ sở cần tập trung chỉđạo, tổ chức các tập thể, cá nhân lao động thi đua theo các nộ dung của phong trào. Hoàn thành toàn diện, vượt quá mức kế hoạch được giao (về sản lượng, sản phẩm chủ yếu, năng suất lao động,chất lượng và giá thành....). Với mức phấn đấu cao. Tập thể tích cực lao động, quản lý tốt mọi hoạt động sản xuất, phát huy sáng kiến có giá trị về hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật và tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Tổ chức phong trào thi đua có nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Các thành viên trong tập thể nêu cao tinh thần làm chủ, tinh thần tự lực, tự cường và tiết kiệm xây dựng nước nhà, gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác trong và ngoài tập thể lao động. Các thành viên trong tập thể tích cực học tập, văn hoá, chính trị nghiệp vụ, kỹ thuật. tự cải thiện đời sống tốt, và thực hiện nếp sống văn hoá không còn người chậm tiến. Có 30% số người trong tập thểđạt danh hiệu “Lao động giỏi ). Tiêu chuẩn của cá nhân lao động giỏi là: Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành vượt mức nhiệm vụđược giao, đạt năng suất, chất lượng tốt. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, có tinh thần tự lực cánh sinh, đoàn kết, tương trợ tích cực tham gia các phong trào thi đua. Cóđạo dức lối sống lành mạnh, được tập thể công nhân tích cực học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ. Tiêu chuẩn đãđược quy định trên đây là cơ sởđể công đoàn tổ chức phong trào thi đua phấn đấu trở thành lao động giỏi. Song kết quả của phong trào lại phụ thuộc vào công tác tổ chức, chỉđạo. Do đó, vấn đề tổ chức, chỉđạo của Công Đoàn với phong trào là vô cùng quan trọng. 2.2 Nguyên tắc tổ chức phong trào Nguyên tắc công khai Công khai thi đua là trình bầy, thông báo cho đông đảo quần chúng đều biết được mục đích, yêu cầu nội dung của phong trào thi đua, công khai các giao ước, chỉ tiêu thi đua, các danh hiệu và các chếđộ khen thưởng, các kết quả, biện pháp và kinh nghiệm tiên tiến. Nguyên tắc này cóý nghĩa quan trọng, có công khai các nội dung trên thì quần chúng mới hiểu rõ phong trào, nắm được nội dung các việc làm, từđó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện tự giác tham gia thi đua. Công khai giúp cho quần chúng cóđích phấn đấu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng đạt dược các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời nhờ có công khai mà kết quả, thành tích kinh nghiệm thi đua được tập thể chứng kiến, cổ vũ, công nhận, theo dõi giúp đỡ lẫn nhau nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của bản thân theo mục tiêu của phong trào. Nguyên tắc so sánh: So sánh trong thi đua là xem xét đối chiếu giữa kết quả của các cá nhân và tập thể tham gia thi đua, giữa các sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến để chọn lọc những sáng kiến kinh nghiệm tốt, phù hợp với thực tiễn và khả năng của mình đểáp dụng. So sánh cũng là một nguyên tắc quan trọng có tiến hành so sánh mới thấy hết được việc làm tốt hay chưa tốt, kết quảđạt được cao hay thấp..để quần chúng tựđánh giá kết quả lao động, năng lực của bản thân để có biện pháp phấn đấu. Đồng thời tổ chức cũng thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của quần chúng để khuyến khích giúp đỡ quần chúng phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức, nhằm chỉđạo quần chúng tiến bộ và nâng cao chất lượng phong trào. Nguyên tắc phổ biến, áp dụng các kinh nghiệm tiên tiến. Kinh nghiệm tiên tiến là những tư thức được tổng kết từ quá trình tích cực lao động sáng tạo của người lao động. Nhũng kinh nghiệm đó có tác dụng nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm...do đó, những kinh nghiệm tiên tiến được phổ biến áp dụng rộng rãi sẽđem lại hiệu quả to lớn trong sản xuất và công tác.Vì vậy, trong quá trình tổ chức phong trào thi đua cũng phải hết sức coi trọng nguyên tắc này. Nguyên tắc tập trung dân chủ thi đua. Ý nghĩa quan trọng của nguyên tắc này là tập trung sự lãnh đạo của tổ chức đối với phong trào, dẫn dắt phong trào đi đúng hướng nhưng đồng thời phải phát triển những hoạt động mang tính dân chủđể quần chúng tự nguyện, tự giác tham gia phong trào và khai thác được khả năng sáng tạo của quần chúng trong quá trình tham gia phong trào. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong thi đua. Thi đua là công cụ quản lý kinh tếđựợc sử dụng nhằm thực hiện thắng lợi các chính sách của Đảng.Thông qua các phong trào thi đua, các nghị quyết của Đảng trở nên sinh động nhờ thực tiễn. Do đó tự bản thân phong trào đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng .Thực tiễn có những nơi do thiếu sự lãnh đạo của Đảng nên việc tổ chức, chỉđạo phong trào thi đua còn thiếu đồng bộ giữa các tổ chức và còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, công tác vận động tổ chức phong trào thi đua phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, từ trung ương đến cơ sở các cấp uỷĐảng phải thường xuyên lãnh đạo phong trào thi đua. Nguyên tắc kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng với khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần. Thi đua xã hội chủ nghĩa là phong trào cách mạng của quần chúng dựa trên tính tự nguyện, tự giác tham gia của người lao động. Tính tự nguyện tự giác này được hình thành trên cơ sở họđược thoả mãn những lợi ích chính trị và dân chủ trong thi đua.Thực tiễn cho thấy bất cứ nơi nào biết quan tâm bồi dưỡng giáo dục tốt về chính trị và nhiệt tình cách mạng của quần chúng trong các nhiệm vụ về thi đua, ở nơi đó họ sẽ có thói quen lao động mà không chờ vào việc khen thưởng, không có sự mặc cả trong thi đua.Tuy vậy lợi ích vật chất thường xuyên đóng vai trò chỉđạo trong đời sống xã hội, nên kích thích bằng lợi ích vật chất sẽ là một động lực thúc đẩy họ ra sức hoàn thành nhiệm vụđược giao, đồng thời nó cũng là phương tiện quan trọng để tổ chức, duy trì, phát triển phong trào thi đua như Lênin đã chỉ rõ: Đối với hết thẩy một thành tích quan trọng nhất thiết phải khen thưởng đích đáng ( thưởng bằng hiện vật và bằng các hình thức khác ), tổ chức kiểm tra những hình thức đó công bằng và thành thạo. Những nguyên tắc trên có mối quan hệ biện chứng với nhau.Vì vậy Công Đoàn không nên coi nhẹ nguyên tắc nào. Nguyên tắc thi đua lao động sản xuất phải được thể hiện và vận dụng trong quá trình tổ chức, chỉđạo phong trào thi đua lao động giỏi ở mọi cấp, mọi nghành. 2.3 Một số yêu cầu trong công tác chỉđạo phong trào thi đua + Tổ chức thi đua trong từng đợt vận động chính trị: “thực ra thi đua phải trường kì” là phải iên tục chia ra từng giai đoạn và tổ chức từng đợt công tác, chỉđạo thi đua đòi hỏi thời gian cần tập trung vận động, giữ vững kỷ luật lao động nhằm đúng hướng đúng mục tiêu phấn đấu và phải có bước lấy đà khởi động cho mỗi đợt thi đua. Những ngày kỉ niệm là những đợt để lấy đà thi đua một cách tốt nhất.Nói cách khác nên lấy những ngày kỉ niệm lớn, những cuộc vận động chính trị lớn trong năm kế hoạch đểđộng viên thi đua,nêu tiêu đề chính trị cho đợt thi đua là cần thiết.Điều quan trọng hơn là cần gắn chặt nó với nội dung sản xuất, đểđạt
Tài liệu liên quan