Đề tài Xây dựng Web Site phục vụ quản lý và bán điện thoại di động trên mạng Internet

Chương 1: Tổng quan về Internet Chương 2: Tổng quan về các mô hình cơ sở dữ liệu trên mạng Chương 3: Tìm hiểu đôi nét về active server page (ASP)

ppt4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 694 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng Web Site phục vụ quản lý và bán điện thoại di động trên mạng Internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài : Xây dựng Web Site phục vụ quản lý và bán điện thoại di động trên mạng Internet Giáo viên hướng dẫn : GS Văn Thế Minh Sinh viên thực hiện : Lê Anh Khoa Lớp : 39TH MSSV : 97D1244 Niên khoá 1997 - 2002 NEXT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG CỤ LẬP TRÌNH PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN III : CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH LỜI NÓI ĐẦU NEXT HOME Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: TỔNG QUAN VỀ INTERNET TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MẠNG TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ACTIVE SERVER PAGE (ASP) ACTIVE DATA OBJECT (ADO) ĐÔI NÉT VỀ HTML – MICROSOFT FRONTPAGE – MICROSOFT ACCESS BACK NEXT A. MỞ ĐẦU B.KHẢO SÁT CHI TIẾT HỆ THỐNG C.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HOME BACK