• Bài giảng về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tn đối tượng, mức đóng và phương thức đóngBài giảng về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tn đối tượng, mức đóng và phương thức đóng

  1. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: 1.1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ công chức cấp xã. 1.2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của p...

  doc17 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lựcBài giảng Quản trị nguồn nhân lực

  Ba triết lý quản trị NNL. ● “ Con người được coi như một loại công cụ lao động” Quan niệm này phổ biến vào cuối thế kỷ XIX .đại diện F. W. Taylor. Hinh thành trường phái quản trị trên cơ sở khoa học. ● “Con người muốn được xử sự như những con người” Quan niệm này do các nhà tâm lý xã hội học đưa ra trên cơ sở thực nghiệm khoa học. đại diện Elt...

  ppt254 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 7

 • Tài liệu hành chánh nhân sụ ( dùng để thi công chức)Tài liệu hành chánh nhân sụ ( dùng để thi công chức)

  Trong tất cả các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị ở nước ta (cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân) đều có công tác văn phòng và lập ra đơn vị làm công tác văn phòng. Do đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm ...

  doc4 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vai trò của hệ thống tiền lươngBài giảng Vai trò của hệ thống tiền lương

  Đánh giá vị trí công việc: Là một phương pháp mang tính hệ thống, nhằm xem xét giá trị của một công việc đóng góp vào cho doanh nghiệp, trong mối tương quan với giá trị của những công việc khác.

  ppt10 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1338 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Xây dựng thang bảng lươngBài giảng Xây dựng thang bảng lương

  Về phía người lao động: § Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu để chi trả các chi phí trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày § Tiền lương thể hiện tài năng của người lao động § Tiền lương thể hiện sự đánh giá về sự đóng góp của cá nhân đối với doanh nghiệp.

  ppt13 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Tiếp nhận nhân sự mớiBài giảng Tiếp nhận nhân sự mới

  Mục tiêu của đánh giá: 1. Không ngừng hòan thiện công việc 2. Phát triển kỷ năng của nhân viên 3. Tăng sự hài lòng của nhân viên

  ppt12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quá trình phỏng vấnBài giảng Quá trình phỏng vấn

  3. Tránh những kiểu rập khuôn: Người phỏng vấn cần linh họat khi sử dụng câu hỏi cho từng đối tượng khác nhau: * Đã có gia đình/Chưa có gia đình * Nam/Nữ * Kinh nghiệm/Chưa kinh nghiệm * Đã đi làm/Mới ra trường * Lớn tuổi/Còn trẻ.

  ppt14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1001 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thu nhận và sàng lọc hồ sơBài giảng Thu nhận và sàng lọc hồ sơ

  Người đọc hồ sơ cần có Tính kiên nhẫn và khả năng nhận định, vì có thể có những ứng viên giỏi nhưng không có khả năng trình bày một bộ hồ sơ tốt và ngược lại. Người có Tính kiên nhẫn là người : - Điềm tĩnh trước mọi hòan cảnh, mọi khó khăn, - Chịu khó, chịu khổ vì một lý tưởng hay vì bổn phận công việc,

  ppt12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phỏng vấn chuyên mônBài giảng Phỏng vấn chuyên môn

  Những nội dung cần quan tâm: Sự hiểu biết về vai trò và nhiệm vụ, Kiến thức về lãnh vực hoạt động, Kỹ năng chuyên môn

  ppt16 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1127 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mục tiêu của nhà tuyển dụngBài giảng Mục tiêu của nhà tuyển dụng

  Cung > cầu vậy tại sao doanh nghiệp lại thiếu người (khó tuyển lao động) ??? Vì cái doanh nghiệp cần thì ứng viên không có hay nói cách khác là năng lực không đáp ứng được nhu cầu công việc. Thách thức thứ hai cho chúng ta là làm sao tuyển được người có : đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc

  ppt12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 922 | Lượt tải: 0