• Đề tài Cải thiện điều kiện lao động trong Công ty cổ phần xi măng Bỉm SơnĐề tài Cải thiện điều kiện lao động trong Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

  Con người tạo ra của cải vật chất nuôi sống xã hội, giúp cho xã hội phát triển và tiến bộ. Con người là trung tâm của mọi hoạt động, là sự bắt đầu cũng như kết thúc mọi hoạt động. Con người ngừng hoạt động, ngừng sản xuất đồng nghĩa với việc xã hội ngừng phát triển, ngừng hoạt động. Vì vậy làm thế nào để tạo ra một điều kiện lao động phù hợp, tốt n...

  docx54 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Tạo động lực lao động tại nhà máy sợi Hà Nội - Thực trạng và giải phápĐề tài Tạo động lực lao động tại nhà máy sợi Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

  Lao động là hoạt động cơ bản và quan trọng nhất của con người.Không có lao động thì con người không có các giá trị vật chất cũng như các giá trị tinh thần để tồn tại và phát triển.Với vai trò đó, thì ở xã hội nào, chế độ nào hoạt động lao động cũng không thể thiếu được trong cuộc sống của con người.Và nếu xét theo tiến trình lịch sử phát triển của ...

  docx82 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 2413 | Lượt tải: 21

 • Đề tài Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương ở công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ quốc phòngĐề tài Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương ở công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ quốc phòng

  Tiền công, tiền lương là một phạm trù kinh tế, là yếu tố hàng đầu của chính sách xã hội vì nó không chỉ liên quan đến chi phí doanh nghiệp mà còn là công cụ để ổn định trật tự xã hội. Do vậy, hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp vì nó nhằm mục đích kích thích người lao động phát huy tinh thần sáng tạo...

  docx80 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại công ty cơ khí chính xác số I Thanh Xuân Hà NộiĐề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại công ty cơ khí chính xác số I Thanh Xuân Hà Nội

  Muốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, chủ yếu phải dựa vào nâng cao năng suất lao động. Chính vì vậy, việc đưa ra các giải pháp để nâng cao năng suất lao động là vấn đề luôn được quan tâm từ trước tới nay. Trước đây, Nhà nước ta rất quan tâm đến việc sử dụng chỉ tiêu năng suất lao động để đánh giá chất lượng của các cơ sở kinh tế quốc dân....

  docx88 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá: tính tất yếu và đặc trưng của nóĐề tài Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá: tính tất yếu và đặc trưng của nó

  Nhà nước là yếu tố quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng. Nhà nước là trung tâm, là trụ cột của hệ thống chính trị; nó có tác động sâu sắc và mạnh mẽ tới tất cảc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhà nước pháp quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền đã có tiền lệ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nhà nước pháp quy...

  doc32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 10392 | Lượt tải: 70

 • Đề tài Vị trí, vai trò của giáo dục Nho giáo trong xã hội phong kiến Việt NamĐề tài Vị trí, vai trò của giáo dục Nho giáo trong xã hội phong kiến Việt Nam

  Từ lâu, giáo dục - đào tạo đã trở thành vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Giáo dục không chỉ góp phần hoàn thiện con người mà còn tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội. Đặc biệt, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, giáo dục được coi là quốc sá...

  doc33 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 4648 | Lượt tải: 41

 • Tiểu luận Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt NamTiểu luận Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

  Lịch sử đã chứng minh giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử rất quan trọng trong việc lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột trong cuộc đấu tranh từng bước xoá bỏ CNTB và xây dựng thành công CNXH, đó là giai cấp tiên tiến nhất, có tư tưởng cách mạng, chính trị triệt để nhất trong xã hội. Tuy rằng để thực hiện sư mệnh...

  doc37 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 24278 | Lượt tải: 103

 • Chuyên đề Tìm hiểu quê hương, thân thế và sự nghiệp Lê HoànChuyên đề Tìm hiểu quê hương, thân thế và sự nghiệp Lê Hoàn

  Còn rất ít người biết đến làng Trung Lập, một làng quê hẻo lánh, êm đềm và thuần phác như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam. Cũng tại mảnh đất này hơn một ngàn năm trước đây, khí thiêng của sông núi đã hội tụ, hun đúc, sản sinh ra một người con ưu tú của dân tộc, một tướng lính tài ba, một nhà ngoại giao lỗi lạc, một vị Hoàng đế anh minh, dũ...

  doc100 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 8

 • Đề tài Luận án Tìm hiểu về chạm khắc trên trống đồng Đông SơnĐề tài Luận án Tìm hiểu về chạm khắc trên trống đồng Đông Sơn

  Từ thời kì đồ đá tiến lên thời kì đại kim khí và đồ sắt là một chuyển biên lớn lao của nhân loại. Đó là cuộc cách mạng luyện kim, xuất hiện nền văn minh và nhà nước đầu tiên của người việt cổ. Nó đánh dấu một bước phát triển rực rỡ trên phương diện kinh tế - xã hội cũng như mĩ thuật. Mà trong đó khởi nguồn từ mĩ thuật Đông Sơn. Mĩ thuật Đông Sơn ...

  doc28 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 6964 | Lượt tải: 43

 • Đề tài Một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua chương trình lớp 10 - Chương trình chuẩn)Đề tài Một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua chương trình lớp 10 - Chương trình chuẩn)

  Có lẽ chưa bao giờ, vấn đề nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là dạy học lịch sử ở trường THPT lại được đặt ra gay gắt và chiếm được sự quan tâm đặc biệt của xã hội như hiện nay. Như một lụgic tất yếu, chất lượng dạy học của bộ môn lịch sử không thể nâng cao nếu như cả người dạy và người học đều không hứng thú với môn học, mọi phương pháp, mọi đ...

  doc129 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/03/2013 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 22