Luận án Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam

Nghiên cứu khoa học là một trong hai chức năng cơ bản của các trường đại học: chức năng đào tạo nguồn nhân lực và chức năng nghiên cứu khoa học. Trong những năm đổi mới, cùng với những thành tựu trong đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của các trường đại học trong cả nước đã được đẩy mạnh và có những tiến bộ rõ nét, được triển khai trên tất cả các hướng từ nghiên cứu khoa học giáo dục, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối chính sách phát triển đất nước, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đến các hoạt động chuyển giao công nghệ vào sản xuất, đời sống, các hoạt động tư vấn, dịch vụ KH&CN. Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động KH&CN trong các trường đại học vẫn đang còn nhiều nhiều hạn chế, tiềm lực KH&CN chưa được huy động một cách đầy đủ, hoạt động KH&CN chưa phát huy hết năng lực đội ngũ cán bộ khoa học và nghiên cứu đông đảo trong các trường đại học nước ta. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó đặc biệt phải kể đến là cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trường đại học còn nhiều bất cập, việc tạo lập, phân phối và nhất là việc sử dụng các nguồn đầu tư tài chính cho KH&CN còn nhiều yếu kém. Điều đó làm cho hoạt động KH&CN trong các trường đại học chưa tương xứng với vị trí, chưa tương xứng với tiềm lực của nhà trường, đội ngũ cán bộ KH&CN đông đảo có trình độ cao chưa được khai thác, sử dụng triệt để để tạo ra sản phẩm nghiên cứu chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trường đại học ở Việt Nam có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

doc219 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan