Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phát sinh ở các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM

Hiện nay với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế quốc tế và để Việt Nam có thể theo kịp với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp phải cố gắng hết sức để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh-trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước, là nơi hoạt động kinh tế năng độngnhất, luôn đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, cho nên đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp do thị trường cạnh tranh vô cùng gay gắt và khốc liệt. Vì thế, phát triển công cụ tài chính phái sinh – một trong những công cụ để phòng ngừa rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận là vấn đề mang tính cấp bách luôn được sự quan tâm của ngân hàng Nhà Nước vàcác ngân hàng thương mại đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Việt Nam đã gia nhập vào không gianWTO, nên việc phát triển công cụ hiện đại này là điều tất yếu vì đối với thế giới công cụ này rất phổ biến và phát triển rất mạnh, doanh số tăng liên tụcqua các năm. Chính vì sự cần thiết của vấn đề mang tính cấp thiết này, tác giảđã chọn đề tài nghiên cứu “ Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chínhphái sinh ở các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM” để có thể đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển ngày càng phổ biến hơn các công cụ này. Bố cục đề tài gồm 03 chương: Chương 1 : Những vấn đề về công cụ tài chínhphái sinh. Chương 2 : Thực trạng kinh doanh trên thị trường tài chính phái sinh ở các ngân hàng thương mại tại TP.HCM Chương 3 : Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phái sinh ở các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài : Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá tổng quan hoạt động kinh doanh các công cụ phái sinh ở các ngân hàng thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thiết thực để từng bước xây dựng, ứngdụng và phát triển các cộng cụ đó một cách có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như góp phần làm hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệpnói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung. Đối tượng nghiên cứu của đề tài : Đề tài này nghiên cứu về tình hình kinh doanh các công cụ tài chính phái sinh ở các ngân hàng thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn nhiều bất cập và đang phát triển như hiện nay, lĩnh vực tài chính ngân hàng vẫn còn non trẻ, hệ thống pháp lý chưa hoànchỉnh, sự liên kiết giữa các bộ ngành vẫn chưa đồng bộ, các sản phẩm ngân hàng chưa đa dạng và phong phú để phục vụ khách hàng đặc biệt là các doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu này nằm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng-một lĩnh vực hoạt động kinh doanh có liên quan rộng rãi đến rất nhiều lĩnh vực khác, do đó giới hạn phạm vi của đề tài là nghiên cứu công cụ tài chính phái sinh tại các ngân hàng thương mại ở Tp.HCM -một trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước với tốc độ phát triển kinh tế nhanh vàhiệu quả hơn so với các tỉnh, thành phố khác.

pdf104 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển công cụ tài chính phát sinh ở các ngân hàng thương mại tại Tp.HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan