Sổ tay học vụ cao học 2012

Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học của Học viện Kỹ thuật Quân sự để học viên cao học hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý, đúng quy chế. Sổ tay năm 2012 bao gồm các nội dung: - Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ; - Một số thay đổi trong Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ; - Hướng dẫn thực hiện Luận văn tốt nghiệp cao học; - Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng; - Chương trình khung các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

pdf128 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sổ tay học vụ cao học 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ __________________________ SỔ TAY HỌC VỤ CAO HỌC 2012 - Địa chỉ: Số 100, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 069 515 321; 069 515 320; 069 515 319 - Fax: 04 3 8361789. - E-mail: phongsdh.kqh@moet.edu.vn - Website: www.lqdtu.edu.vn. LỜI NÓI ĐẦU Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học của Học viện Kỹ thuật Quân sự để học viên cao học hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý, đúng quy chế. Sổ tay năm 2012 bao gồm các nội dung: - Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ; - Một số thay đổi trong Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ; - Hướng dẫn thực hiện Luận văn tốt nghiệp cao học; - Các biểu mẫu học vụ thường sử dụng; - Chương trình khung các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Để công tác học vụ cao học được vận hành một cách hiệu quả, chúng tôi rất mong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, khoa, cơ quan và học viên tìm hiểu kỹ Sổ tay học vụ cao học 2012, qua đó cùng trao đổi, góp ý nhằm làm hoàn chỉnh hơn các quy định về đào tạo sau đại học của Học viện. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin gửi về Ban Quản lý đào tạo - Phòng Sau đại học, hoặc qua E-mail theo địa chỉ: phongsdh.kqh@moet.edu.vn Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 2 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................... 1 MỤC LỤC ............................................................................................................................. 2 PHẦN I. QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG ......................................................................................... 8 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ............................................................. 8 Điều 2. Mục tiêu đào tạo .................................................................................................... 8 Điều 3. Thời gian đào tạo ................................................................................................... 8 Chương II. CƠ SỞ ĐÀO TẠO ............................................................................................ 8 Điều 4. Giảng viên.............................................................................................................. 8 Điều 5. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên........................................................................ 9 Điều 6. Nhiệm vụ và quyền của học viên........................................................................... 9 Điều 7. Trách nhiệm của Học viện ................................................................................... 10 Chương III. TUYỂN SINH (Từ Điều 8 đến Điều 34)...................................................... 11 Chương IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO .. 11 Điều 35. Chương trình đào tạo ......................................................................................... 11 Điều 36. Cấu trúc môn học ............................................................................................... 12 Điều 37. Đề cương môn học và Kế hoạch giảng dạy ....................................................... 13 Điều 38. Phân công giảng dạy, lập thời khóa biểu ........................................................... 13 Điều 39. Quản lý các lớp cao học và học viên ................................................................. 13 Điều 40. Đăng ký học chương trình đào tạo theo phương thức nghiên cứu..................... 14 Điều 41. Đăng ký môn học............................................................................................... 14 Điều 42. Bảo lưu, đăng ký tiếp tục môn học .................................................................... 15 Điều 43. Tổ chức giảng dạy môn học............................................................................... 16 Điều 44. Tổ chức giảng dạy thực hành, thí nghiệm.......................................................... 16 Điều 45. Nghỉ dạy, dạy bù................................................................................................ 16 Điều 46. Đánh giá môn học .............................................................................................. 17 Điều 47. Tổ chức thi kết thúc môn học ............................................................................ 17 Điều 48. Dự thi kết thúc môn học..................................................................................... 18 Điều 49. Quản lý điểm môn học....................................................................................... 19 Điều 50. Cải thiện điểm đánh giá môn học ...................................................................... 20 Điều 51. Những thay đổi trong quá trình đào tạo ............................................................. 20 Chương V. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ................ 21 Điều 52. Tổ chức giảng dạy môn học “Thực hiện đề cương luận văn” ........................... 21 Điều 53. Tổ chức đánh giá môn học “Thực hiện đề cương luận văn” ............................. 22 Điều 54. Giao đề tài luận văn ........................................................................................... 22 Điều 55. Thay đổi thực hiện luận văn............................................................................... 22 Điều 56. Tổ chức giảng dạy, đánh giá môn học “Chuyên đề luận văn”........................... 23 3 Điều 57. Kiểm tra tiến độ, thời gian và kế hoạch bảo vệ luận văn................................... 23 Điều 58. Điều kiện được bảo vệ luận văn......................................................................... 24 Điều 59. Phản biện, thành lập hội đồng đánh giá luận văn .............................................. 24 Điều 60. Chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận văn...................................................................... 25 Điều 61. Tổ chức bảo vệ, đánh giá luận văn .................................................................... 26 Điều 62. Bảo vệ luận văn không đạt yêu cầu, bảo vệ lần 2 .............................................. 27 Điều 63. Sửa chữa và nộp lưu chiểu luận văn .................................................................. 27 Điều 64. Công nhận, xếp hạng tốt nghiệp ........................................................................ 27 Điều 65. Cấp bằng thạc sĩ ................................................................................................. 28 Chương VI. THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM............................................................................................................... 28 Điều 66. Thanh tra, kiểm tra............................................................................................. 28 Điều 67. Khiếu nại, tố cáo ................................................................................................ 28 Điều 68. Xử lý vi phạm .................................................................................................... 29 Chương VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ............................................................................ 29 Điều 69. Điều khoản thi hành........................................................................................... 29 PHẦN II. MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 1. Khoản 3 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: .......................................................... 31 2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:......................................................................... 31 3. Điểm b Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: ............................................. 31 4. Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau:..................................... 32 5. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:....................................................................... 33 6. Điểm a Khoản 1 Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau: ........................................... 33 7. Khoản 1 Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau: ........................................................ 33 8. Khoản 1 Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau: ........................................................ 33 9. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:....................................................................... 33 10. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:..................................................................... 34 11. Khoản 2 Điều 62 được sửa đổi, bổ sung như sau: ...................................................... 35 12. Khoản 1 Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau: ...................................................... 35 Phụ lục III. TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 CỦA KHUNG CHÂU ÂU ÁP DỤNG CHO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ............ 36 Phụ lục IV. DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 CỦA KHUNG CHÂU ÂU ÁP DỤNG CHO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ..................... 38 PHẦN III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: ................................................................... 41 2. Kế hoạch chung thực hiện luận văn:............................................................................. 41 3. Giao sơ bộ đề tài luận văn: ........................................................................................... 41 4. Hoàn thiện đề cương luận văn: ..................................................................................... 42 5. Giao chính thức đề tài luận văn: ................................................................................... 42 6. Kiểm tra kết quả thực hiện luận văn:............................................................................ 43 4 7. Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận văn:................................................................................ 43 8. Tổ chức bảo vệ luận văn:.............................................................................................. 44 9. Thời hạn thực hiện luận văn. ........................................................................................ 45 PHẦN IV. CÁC MẪU BIỂU HỌC VỤ THƯỜNG DÙNG Mẫu số 01-12/SĐH. Mẫu Danh sách dự kiến đề tài luận văn thạc sĩ ............................... 47 Mẫu số 02-12/SĐH. Mẫu Phiếu đăng ký thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ...................... 48 Mẫu số 03-12/SĐH. Mẫu Đề cương luận văn thạc sĩ ....................................................... 49 Mẫu số 04-12/SĐH. Mẫu Danh sách giao đề tài luận văn thạc sĩ .................................... 53 Mẫu số 05-12/SĐH. Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực hiện luận văn thạc sĩ........................ 54 Mẫu số 06-12/SĐH. Mẫu Đề nghị kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ .................. 56 Mẫu số 07-12/SĐH. Mẫu Trình bày luận văn thạc sĩ ....................................................... 57 Mẫu số 08-12/SĐH. Mẫu Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ ................................................. 69 Mẫu số 09-12/SĐH. Đề nghị giải quyết học vụ ............................................................... 77 Mẫu số 10-12/SĐH. Giấy cam kết đăng ký học theo phương thức nghiên cứu ............... 78 Mẫu số 11-12/SĐH. Đề nghị xem xét lại bài thi .............................................................. 79 Mẫu số 12-12/SĐH. Đề nghị công nhận học phần có chứng chỉ ..................................... 80 Mẫu số 13-12/SĐH. Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn................................................ 81 Mẫu số 14-12/SĐH. Phiếu ghi điểm sau đại học.............................................................. 82 Mẫu số 15-12/SĐH. Đơn xin hủy, bổ sung học phần....................................................... 83 Mẫu số 16-12/SĐH. Đăng ký học phần............................................................................ 84 PHẦN V. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 1. Kỹ thuật hoá học (Mã số 60 52 03 01) ......................................................................... 85 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 85 2. Hệ thống thông tin (Mã số 60 48 01 04)....................................................................... 86 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 86 * Phương thức nghiên cứu............................................................................................ 87 3. Khoa học máy tính (Mã số 60 48 01 01) ...................................................................... 88 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 88 * Phương thức nghiên cứu............................................................................................ 89 4. Cơ học vật rắn............................................................................................................... 89 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 89 * Phương thức nghiên cứu............................................................................................ 90 5. Cơ kỹ thuật (Mã số 60 52 01 01) .................................................................................. 91 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 91 * Phương thức nghiên cứu............................................................................................ 92 6. Kỹ thuật vật liệu (Mã số 60 52 03 09) .......................................................................... 93 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 93 * Phương thức nghiên cứu............................................................................................ 94 7. Quản lý khoa học và công nghệ (Mã số 60 34 04 12) .................................................. 95 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 95 5 8. Kỹ thuật cơ khí (Mã số 60 52 01 03) - Công nghệ chế tạo máy................................... 96 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 96 9. Kỹ thuật cơ khí (Mã số 60 52 01 03) - Gia công áp lực ............................................... 97 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 97 * Phương thức nghiên cứu............................................................................................ 98 10. Kỹ thuật cơ khí (Mã số 60 52 01 03) - Kỹ thuật cơ điện tử........................................ 99 * Phương thức giảng dạy.............................................................................................. 99 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 100 11. Kỹ thuật cơ khí (Mã số 60 52 01 03) - Các hệ thống quang, quang điện tử............. 101 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 101 12. Cơ kỹ thuật (Mã số 60 52 01 01) - Vũ khí................................................................ 102 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 102 13. Cơ kỹ thuật (Mã số 60 52 01 01) - Đạn.................................................................... 103 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 103 14. Kỹ thuật cơ khí động lực (Mã số 60 52 01 16) - KT ôtô quân sự, ôtô máy kéo....... 104 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 104 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 105 15. Kỹ thuật cơ khí động lực (Mã số 60 52 01 16) - Kỹ thuật động cơ nhiệt................. 106 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 106 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 108 16. Kỹ thuật cơ khí động lực (Mã số 60 52 01 16) - Kỹ thuật xe máy công binh .......... 110 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 110 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 111 17. Kỹ thuật cơ khí động lực (Mã số 60 52 01 16) - Kỹ thuật tăng thiết giáp................ 113 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 113 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 114 18. Kỹ thuật điện tử (Mã số 60 52 02 03)....................................................................... 115 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 115 19. Kỹ thuật rađa - dẫn đường (Mã số 60 52 02 04)....................................................... 116 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 116 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 117 20. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Mã số 60 52 02 16) - Tự động hóa ................ 118 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 118 21. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Mã số 60 52 02 16) - ĐK các thiết bị bay...... 119 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 119 22. Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm (Mã số 60 58 02 04)........................................ 120 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 120 23. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã số 60 58 02 05) Xây dựng đường ôtô và đường thành phố ........................................................................................................ 121 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 121 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 122 24. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã số 60 58 02 05) - Xây dựng sân bay124 6 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 124 * Phương thức nghiên cứu.......................................................................................... 125 25. Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Mã số 60 86 02 14) - Quản lý kinh tế kỹ thuật .............. 126 * Phương thức giảng dạy............................................................................................ 126 7 PHẦN I. QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3156/QĐ-HV Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tạm thời đào tạo trìn
Tài liệu liên quan