• Đề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hộiĐề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hội

  Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang đặc trưng của dân tộc đãđược tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc khác trên thế giới. Và do đó mối quan h...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 4469 | Lượt tải: 9

 • Ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hộiÝ thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội

  Ở mọi thời đại thì triết học luôn có một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nó làm cho con người hiểu về thế giới; về vai trò, vị trí của con người trong thế giới ấy. Ngày nay có nhiều vấn đề mà con người đề cập đến trong triết học. Một trong số đó là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, đặc biệt ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so vớ...

  docx17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 1

 • Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hộiÝ thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội

  Bước vào thế kỷ mới, một câu hỏi lớn đang nổi cộm trong tư duy chính trị là: Thế giới sẽ sống như thế nào với nước Mỹ lên ngôi đế chế và nước Mỹ sẽ hành sử thế nào với phần còn lại của thế giới. Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực < chính trị - kinh tế - văn hoá - nghệ thuật - tôn giáo.> dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hộiĐề tài Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

  Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học. Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà riêng con người mới có. ý thức của con người là cơ năng của cái “ khối vật chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi là bộ óc con người” (theo LêNin). Tác động của ý thức xã hội đối với con người là vô cùng to l...

  doc24 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 1

 • Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thựcXây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội - Khả năng và hiện thực

  Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng nhất là những nơi tập trung đông dân cư như tai địa bàn Hà Nội. Và giao thông đô thị đã trở thành một chủ đề nóng bỏng của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Việc công ty vận tải Hà Nội đưa các tuyến xe buýt vào hoạt động đã trở thành một tất yếu khách quan, đáp ứng được n...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt NamXây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Kinh tế thị trường phát triển từ sơ khai đến hiện đại là một công trình sáng tạo của loài người trong quá trình sản xuất và trao đổi ,đó là trình độ văn minh mà nhân loại đãđạt được.Kinh tế thị trường bao giờ cũng tồn tại dưới một thể chế chính trị ,một chếđộ chính trị .Nhờ sử dụng triệt để ,chủ nghĩa tư bản đãđạt được những thành tựu về kinh tế – ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 664 | Lượt tải: 3

 • Vai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt NamVai trò của nhân tố văn hoá trong kinh doanh ở Việt Nam

  Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Bản thân hoạt động kinh doanh, dưới mỗi hình thức là một hoạ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thứVận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thứ

  Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới, làm nên lịch sử của c...

  doc24 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 7

 • Đồ án Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTOĐồ án Vận dụng quan diểm toàn diện vào việc tìm hiểu sự phát triển của hoạt động kinh doanh bán lẻ ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO

  Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi, ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã kíđược quyết định gia nhập WTO và chính thức trở thành viên của tổ chức này vào ngày 7 tháng 12 năm 2006. Trong bối cảch đó, Nền kinh tế nước ta đang đứng trước những vân hội lớn nhưng đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức trong đó hoạt động kinh doanh bán lẻđược đánh gi...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nayVận dụng quan điểm toàn diện để phân tích quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Nước ta đang trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây. Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác –Lêni...

  docx26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 8