• Trắc nghiệm nguyên lí Mác - LêninTrắc nghiệm nguyên lí Mác - Lênin

  A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesney c. Tomas Mun d. William Petty Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính t...

  doc53 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa họcChủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

  1. Hiểu khái niệm thế giới quan và các hình thức cơ bản của thế giới quan 2. Lịch sử hình thành và phát triển thế giới quan duy vật 3. Nắm vững nội dung, bản chất thế giới quan duy vật biện chứng 4. Vai trò, phương pháp luận của thế giới quan duy vật biện chứng trong nghiên cứu kinh tế

  pdf55 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0

 • Quán triệt tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trậnQuán triệt tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh về văn hóa là một mặt trận

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Văn hoá là một mặt trận”. Tư tưởng ấy của Người là hiện thân những khát vọng của cả dân tộc ta trong việc khẳng định bản sắc của mình. Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, theo tinh thần ấy, Đảng, Nhà nước ta đã có chính sách và những quyết sách liên quan đến việc xây dựng đời sống văn hoá mới, bảo tồ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 0

 • Nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin (phần: Triết học Mác – Lênin)Nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin (phần: Triết học Mác – Lênin)

  1. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm nào? a. Duy vật. b. Duy tâm chủ quan. c. Duy tâm. d. Nhị nguyên. 2. Ý thức, cảm giác con người sinh ra và quyết định sự tồn tại của các sự vật. Quan điểm này mang tính chất gì? a. Duy tâm chủ quan. b. Duy tâm. c. Duy tâm khách quan. d. Duy vật. 3. Ý thức, ý ...

  docx50 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 997 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Lý luận về nhà nướcTriết học - Lý luận về nhà nước

  I - QUAN ĐIỂM TRƯỚC MÁC . THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI CÁC HỌC THUYẾT TRƯỚC MÁC . . . THUYẾT THẦN HỌC THUYẾT GIA TRƯỞNG

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Triết học (dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)Giáo trình Triết học (dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn)

  Chương 1 KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC 1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học a) Triết học và đối tượng của triết học - Quan niệm về triết học Triết học ra đời vào khoảng thế kỷ VIII đến thế kỷ thứ VI (tr. CN) và đã đạt được thành tựu rực rỡ trong các nền triết học Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại. Theo gốc Hán tự, thuật ngữ “triết” được có ...

  doc518 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 7

 • Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninĐề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Môn học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu trúc thành 2 học phần. Học phần I: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin gồm chương Mở đầu, chương 1, 2 và 3. Thời gian học 60 tiết (4 đơn vị học trình). Học phần II: Học thuyết Kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ ng...

  doc27 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 1

 • Đề cương bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩaĐề cương bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  PHẦN THỨ HAI: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CHƯƠNG I: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. 1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá. a. Khái niệm sản xuất hàng hoá - Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm sản xu...

  doc69 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Triết HọcBài giảng môn Triết Học

  Chương I: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI I.Khái niệm triết học và đối tương nghiên cứu của triết học 1. Khái niệm triết học Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian (khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên) tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Qu...

  pdf78 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hộiĐề tài Ý thức xã hội lạc hậu hơn tồn tại xã hội

  Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gian qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang đặc trưng của dân tộc đãđược tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc khác trên thế giới. Và do đó mối quan h...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 5971 | Lượt tải: 10