Vật lý - Nguồn gốc phổ Raman

Cường độ điện trường của chùm sáng kích thích : Momen lưỡng cực : Dao động của hạt nhân : Dao dao động bé :

pdf10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vật lý - Nguồn gốc phổ Raman, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguồn gốc phổ Raman 0 0cos 2E E v t 0 0cos 2P E E v t    0 cos 2 mq q v t 0 0 ...q q         0 0 0 0 0 0 0 0 cos 2 cos 2 cos 2P E v t E v t qE v t q             0 0 0 0 0 0 0 cos 2 cos 2 .cos 2 mP E v t q E v t v tq           0 0 0 0 0 0 0 0 1 cos 2 cos 2 ( ) cos 2 ( ) 2 m m P E v t q E v v t v v t q            Cường độ điện trường của chùm sáng kích thích : Momen lưỡng cực : Dao động của hạt nhân : Dao dao động bé : Vạch Rayleigh Vạch phản Stocke Vạch Stocke Phổ Raman của CCl4 với bước sóng kích thích 1064nm Các thông số xác định tần số dao động 1 2 K v c    2 2 24 eK c   2 10 2 2 2 2 234(3,14) (3.10 ) ( ) 5,8883.10 .6,025.10 e eK     Số sóng : Hằng số lực : 22 0q d VK dq      Hằng số lực là độ cong của hố thế gần vị trí cân bằng : Dao động của phân tử nhiều nguyên tử Chuyển động của các nguyên tử trong dao động chuẩn tắc của CO2 Các dao động chuẩn tắc của CO2 • Phân tử 2 nguyên tử : 3N-5 • Phân tử hơn 2 nguyên tử : 3N-6 Số dao động chuẩn tắc của phân tử có N nguyên tử : Các dao động chuẩn tắc của H2O
Tài liệu liên quan